logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
 ZARZĄD POWIATU
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
plus Pracownicy jednostek
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
plus Przetargi
plus Komunikaty
plus Ogłoszenia o naborze
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
minus Sprawozdanie z konsultacji społecznych
plus Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
minus Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r."
minus Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 usta
minus Likwidacja Stowarzyszenia Zwykłego "Siła jest w Nas"
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 PRAWO BUDOWLANE
plus Zgłoszenia
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Zawiadomienia o wszczęciu postepowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego
 Uchwała Nr 475/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Uchwała Nr 501/2018 z dnia 12 stycznia 2018 Ilona Michałowicz 2018-01-17 10:36:58
Uchwała Nr 494/2018 z dnia 12 stycznia 2018 Ilona Michałowicz 2018-01-15 10:41:52
Jednostki Organizacyjne Jarosław Kopeć 2018-01-15 10:34:45
Informacja o wniesieniu sprzeciwu Bogusława Czapik 2018-01-08 13:21:51
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2018-01-03 14:56:49
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2018-01-03 11:59:08
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek Ilona Michałowicz 2017-12-29 13:24:01
Rada Powiatu Gostynińskiego Jarosław Kopeć 2017-12-22 12:37:09
Uchwała Nr 484/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-12-15 08:13:59
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2017-12-14 15:21:27
Uchwała Nr 463/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-12-13 09:58:54
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi Jarosław Kopeć 2017-12-11 09:53:50
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2017-12-05 12:03:26
Uchwała 462/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-11-23 10:41:15
Uchwała 438/2017 z dnia 11 października 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-11-23 10:40:42
Uchwała Nr 454/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-11-23 10:39:56
UZP 453/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-11-23 10:35:55
Uchwała 462/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-11-23 09:49:38
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Organizacyjnym Referat Administracyjno-Gospodarczy Jarosław Kopeć 2017-11-22 15:19:30
Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego Jarosław Kopeć 2017-11-21 14:38:57
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2017-11-21 13:56:21
Uchwała Nr 454/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-11-15 14:17:56
Uchwała Nr 456/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-11-15 13:25:36
Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zaborów Stary, Sokołów iSokołów PGR gmina Gostynin. Bogusława Czapik 2017-11-15 09:25:29
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Remki, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2017-11-09 13:47:52
Uchwała Nr 419/2017 z dnia 31sierpnia 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-11-08 09:21:47
Uchwała Nr 419/2017 z dnia 31sierpnia 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-11-08 08:23:38
Ogłoszenie naboru ofert osób chętnych do pozyskiwania drewna z działki 389/35 j 389/40 w msc. Gorzewo-Kruk Jarosław Kopeć 2017-11-02 10:05:03
Uchwała Nr 401 z dnia 5 lipca 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-10-27 12:31:30
Uchwała Nr 446/2017 z dnia 26 października 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-10-27 12:15:27
Uchwała Nr 446/2017 z dnia 26 października 2016 r. Ilona Michałowicz 2017-10-27 12:12:33
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Jarosław Kopeć 2017-10-27 11:17:18
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2017-10-27 11:12:28
Ogłoszenie o zamówieniu dostawy Ilona Michałowicz 2017-10-25 13:29:06
Dorota Migdalska Jarosław Kopeć 2017-10-24 14:47:12
Andrzej Hubert Reder Jarosław Kopeć 2017-10-24 14:45:07
Uchwała 4401/2017 z dnia 18 października 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-10-20 10:11:51
Przetarg nieograniczony „Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018" Jarosław Kopeć 2017-10-18 13:08:17
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2017-10-10 15:26:37
Uchwała Nr XXXIV.150.2017 z dnia 28 września 2017r Danuta Kozłowska-Witecka 2017-10-09 15:01:49
Zgłoszenie budowy linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Czyżew, gm. Sanniki Bogusława Czapik 2017-10-09 14:32:00
Zgłoszenie budwoy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV, przebudowy sieci napowietrznej nN-0,4 kV w miejscowości Bolesławów, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2017-10-09 14:16:56
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Przebudowa drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice Jarosław Kopeć 2017-10-06 15:20:41
Przetarg nieograniczony „Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018" Jarosław Kopeć 2017-10-06 11:04:16
Anna Przytuła Jarosław Kopeć 2017-10-04 13:34:40
Wydziały Starostwa Jarosław Kopeć 2017-10-03 13:05:22
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2017-10-03 10:37:25
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zuzinów, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2017-10-02 12:40:24
Andrzej Hubert Reder Jarosław Kopeć 2017-10-02 07:57:54
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Przebudowa drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice Jarosław Kopeć 2017-09-25 10:26:54
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Przebudowa drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice Jarosław Kopeć 2017-09-25 08:48:56
Uchwała Nr 428/2017 z dnia 20 września 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-09-22 08:43:42
Uchwała Nr 425/2017 z dnia 12 września 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-09-22 08:27:11
Przebudowa drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice – Lucień Jarosław Kopeć 2017-09-20 14:28:14
Przetarg nieograniczony „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Gostynińskiego oraz podległych jednostek na lata 2017/2020” dotyczy ogłoszenia 581159-N-2017 Jarosław Kopeć 2017-09-19 11:48:53
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Jarosław Kopeć 2017-09-18 14:51:51
Przetarg nieograniczony „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Gostynińskiego oraz podległych jednostek na lata 2017/2020” dotyczy ogłoszenia 581159-N-2017 Jarosław Kopeć 2017-09-13 12:38:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Jarosław Kopeć 2017-09-11 08:20:41
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Czapskiego w miejscowości Gostynin Bogusława Czapik 2017-09-08 15:08:15
Uchwała Nr 352/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-09-08 15:00:21
Wydziały Starostwa Jarosław Kopeć 2017-09-08 09:25:10
Wydziały Starostwa Jarosław Kopeć 2017-09-07 13:06:37
Wydziały Starostwa Jarosław Kopeć 2017-09-07 13:05:25
Wydziały Starostwa Jarosław Kopeć 2017-09-07 13:01:52
Wydziały Starostwa Jarosław Kopeć 2017-09-07 12:55:43
Przebudowa drogi powiatowej nr 1441W od drogi 577 Sanniki– Staropól Jarosław Kopeć 2017-09-01 14:24:58
Remont nawierzchni odcinka drogi nr 1422W Gostynin – Skrzany – Nowa Wieś w km 3+000 - 4+000 (dł. odcinka 1,0 km / 5000 m2) Jarosław Kopeć 2017-08-28 15:01:05
Kazimierz Majchrzak Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:41:40
Wiesław Wojtalewicz Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:37:09
Adam Dominik Waloch Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:36:21
Dariusz Grzegorz Wachowicz Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:35:50
Teresa Russek Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:35:15
Paweł Pilichowicz Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:34:46
Marian Adam Pagórek Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:34:15
Kazimierz Majchrzak Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:33:47
Jan Kazimierz Krzewicki Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:32:53
Marzenna Kozłowska Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:32:25
Agnieszka Korajczyk-Szyperska Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:32:05
Teresa Maria Kiereś Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:31:19
Arkadiusz Boruszewski Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:30:54
Jan Bolesław Baranowski Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:30:20
Zdzisław Stanisław Tarka Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:29:30
Uchwała Nr 411/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-08-14 11:08:59
Informacja do przebudowy drogi powiatowej Nr 141W od drogi 577 Sanniki - Starpól Ilona Michałowicz 2017-08-08 14:19:09
Informacja do przebudowy drogi powiatowej Nr 141W od drogi 577 Sanniki - Starpól Ilona Michałowicz 2017-08-08 14:09:47
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2017-08-04 15:23:21
Remont nawierzchni odcinka drogi nr 1422W Gostynin – Skrzany – Nowa Wieś w km 3+000 żżżżżżżżżżżżżżż· 4+000 (dł. odcinka 1,0 km / 5000 m2) Jarosław Kopeć 2017-07-28 13:50:47
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1417W relacji Zaborów Stary – Gostynin” Jarosław Kopeć 2017-07-26 11:52:37
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego okres do 3 lat Jarosław Kopeć 2017-07-25 10:45:46
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1417W relacji Zaborów Stary – Gostynin” Jarosław Kopeć 2017-07-24 12:01:28
Uchwała Nr 292/2016 z dnia 3 września 2016 r. Ilona Michałowicz 2017-07-20 15:01:34
Uchwała Nr 338/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Ilona Michałowicz 2017-07-20 13:25:28
Uchwała Nr 322/2016 z dnia 24 listopada Ilona Michałowicz 2017-07-20 10:07:06
Uchwała Nr 369/2017 Ilona Michałowicz 2017-07-20 10:05:57
Uchwała Nr 281/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. Ilona Michałowicz 2017-07-20 09:05:52
Uchwała Nr 272/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. Ilona Michałowicz 2017-07-20 09:05:10
Uchwała nr 269/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. Ilona Michałowicz 2017-07-20 09:04:25
Uchwała Nr 330/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. Ilona Michałowicz 2017-07-20 09:01:35
Uchwała Nr 343/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-07-20 08:00:52
Uchwała Nr 342/2017 Ilona Michałowicz 2017-07-20 07:49:27
Uchwała nr 320/2016 z dnia +24 listopada 2016 r. Ilona Michałowicz 2017-07-19 10:18:11
Uchwała nr 318/2016 Ilona Michałowicz 2017-07-19 09:26:38
zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2017-07-18 13:12:15
Wniosek o pozwolenie na rozbudowę budynku hali produkcyjnej Bogusława Czapik 2017-07-17 10:24:26
Uchwała Nr 285/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. Ilona Michałowicz 2017-07-13 13:49:01
Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców Jarosław Kopeć 2017-07-13 13:41:41
Uchwała nr 265/2016 r. z dnia 27 lipca 2016 r. Ilona Michałowicz 2017-07-13 12:27:55
Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców Jarosław Kopeć 2017-07-13 11:38:19
Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę 4 budynków inwentarskich w miejscowości Keniew gm. Gostynin Bogusława Czapik 2017-07-13 08:04:44
Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę 4 budynków inwentarskich w miejscowości Keniew gm. Gostynin Bogusława Czapik 2017-07-13 07:58:22
Wniosek o pozwolenie na rozbudowę budynku hali produkcyjnej Bogusława Czapik 2017-07-12 14:32:19
Wniosek o pozwolenie na rozbudowę budynku hali produkcyjnej Bogusława Czapik 2017-07-12 14:29:56
Wniosek o pozwolenie na rozbudowę budynku hali produkcyjnej Bogusława Czapik 2017-07-12 14:29:11
Wniosek o pozwolenie na rozbudowę budynku hali produkcyjnej Bogusława Czapik 2017-07-12 14:24:20
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Jarosław Kopeć 2017-07-11 15:20:16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II przez wieś Górki II na dł. 1175,68 mb” Jarosław Kopeć 2017-07-11 14:55:03
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Wicedyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie Jarosław Kopeć 2017-07-10 12:41:34
Zaproszenie do składania ofert na Świadczenie usługi edukacyjnej – studia podyplomowe dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego Jarosław Kopeć 2017-07-05 11:13:06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II przez wieś Górki II na dł. 1175,68 mb” Jarosław Kopeć 2017-06-29 12:47:28
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie z podziałem na częsci Jarosław Kopeć 2017-06-26 13:00:11
Arkadiusz Boruszewski Jarosław Kopeć 2017-06-22 09:45:57
Maria Bożena Wróblewska Jarosław Kopeć 2017-06-22 08:14:45
Jan Kazimierz Krzewicki Jarosław Kopeć 2017-06-22 08:14:02
Jan Bolesław Baranowski Jarosław Kopeć 2017-06-22 08:13:33
Marek Balcerzak Jarosław Kopeć 2017-06-22 08:05:11
Janusz Brudnowski Jarosław Kopeć 2017-06-21 12:33:24
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego okres do 3 lat Ilona Michałowicz 2017-06-21 11:31:53
Katarzyna Osowicz-Szewczyk Jarosław Kopeć 2017-06-21 08:48:06
Tomasz Matuszewski Jarosław Kopeć 2017-06-21 08:47:34
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Jarosław Kopeć 2017-06-20 17:16:58
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie z podziałem na częsci Jarosław Kopeć 2017-06-16 09:28:38
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie z podziałem na częsci Jarosław Kopeć 2017-06-16 09:28:29
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II przez wieś Górki II na dł. 1175,68 mb” Jarosław Kopeć 2017-06-16 09:26:06
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Klusek, gmina Gostynin, dz. 368/4 o pow. 0,9807 Jarosław Kopeć 2017-06-14 11:51:08
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W, w m. Solec i przebudowa drogi powiatowej 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II Jarosław Kopeć 2017-06-13 15:40:57
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie z podziałem na częsci Jarosław Kopeć 2017-06-09 14:32:59
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W, w m. Solec i przebudowa drogi powiatowej 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II Jarosław Kopeć 2017-06-01 15:25:45
Zaproszenie do złożenia oferty - „Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów w Powiecie Gostynińskim” Jarosław Kopeć 2017-06-01 15:24:20
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2017-05-31 08:48:10
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W, w m. Solec i przebudowa drogi powiatowej 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II Jarosław Kopeć 2017-05-29 14:17:43
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Geodeta Jarosław Kopeć 2017-05-26 17:00:58
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W, w m. Solec i przebudowa drogi powiatowej 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II Jarosław Kopeć 2017-05-26 15:24:29
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2017-05-26 12:38:22
Zaproszenie do składania ofert - „Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów w Powiecie Gostynińskim” Jarosław Kopeć 2017-05-24 11:34:10
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Starszy Geodeta Jarosław Kopeć 2017-05-12 09:22:42
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Wólka, gm. Sanniki Bogusława Czapik 2017-05-10 08:53:34
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Wólka, gm. Sanniki Bogusława Czapik 2017-05-10 08:51:57
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie - Górki II przez wieś Górki II" Jarosław Kopeć 2017-05-04 13:33:43
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie - Górki II przez wieś Górki II" Jarosław Kopeć 2017-04-27 11:35:19
Ogłoszenie o przetargu na zadanie - Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec Ewa Świderska 2017-04-25 14:03:56
Ogłoszenie o przetargu na zadanie - Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec Ewa Świderska 2017-04-21 16:20:36
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie - Górki II przez wieś Górki II" Jarosław Kopeć 2017-04-18 20:22:10
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec”Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie Jarosław Kopeć 2017-04-12 14:47:49
Zawiadomienie - Pismo Syndyka Jarosław Kopeć 2017-04-12 14:46:12
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2017-04-07 09:05:03
Przetarg na Zmianę pokrycia dachowego na budynku administracyjnym przy ul. 3 Maja 43b w Gostyninie Jarosław Kopeć 2017-04-05 14:54:26
Przetarg na Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 9000 m^2 Jarosław Kopeć 2017-04-04 09:02:46
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej sieci kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2017-03-31 12:29:27
Zgłoszenie budowy napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowści Klusek, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2017-03-29 09:05:43
Przetarg na Zmianę pokrycia dachowego na budynku administracyjnym przy ul. 3 Maja 43b w Gostyninie Jarosław Kopeć 2017-03-28 11:52:37
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2017-03-24 13:28:49
Przetarg na Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 9000 m^2 Jarosław Kopeć 2017-03-24 13:25:41
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2017-03-17 13:47:09
Przetarg na Zmianę pokrycia dachowego na budynku administracyjnym przy ul. 3 Maja 43b w Gostyninie Jarosław Kopeć 2017-03-14 10:02:57
Przetarg na Zmianę pokrycia dachowego na budynku administracyjnym przy ul. 3 Maja 43b w Gostyninie Jarosław Kopeć 2017-03-13 07:40:20
Przetarg na Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 9000 m^2 Jarosław Kopeć 2017-03-10 12:01:57
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę cateringową dla uczestników szkolenia Jarosław Kopeć 2017-03-07 08:12:26
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę szkoleniowe w zakresie zasad uruchamiania i funkcjonowania punktu potwierdzającego profil zaufany w urzędzie wraz z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeńst Jarosław Kopeć 2017-02-22 11:27:30
Dostawa kompletnego systemu kolejkowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie w ramach Projektu PO WER Jarosław Kopeć 2017-02-22 11:26:00
Ogłoszenie na nabór ofert osób chętnych do pozyskania drewna z działki 389/35 w msc. Gorzewo-Kruk w systemie samowyrobu Jarosław Kopeć 2017-02-21 09:42:40
Zgłoszenie przebudowy oraz budowy elektroenergetycznej sieci 0,4 kV w miejscowosci Gorzewo, gm. Gostyninsieci Bogusława Czapik 2017-02-10 08:37:09
Dostawa kompletnego systemu kolejkowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie w ramach Projektu PO WER Jarosław Kopeć 2017-02-10 07:51:28
Zaproszenie do składania ofert - Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Projektu POWER Jarosław Kopeć 2017-02-08 12:21:37
Uchwała Nr XXVI/121/2017 z dnia 26 stycznia 2017r Danuta Kozłowska-Witecka 2017-02-06 09:54:33
1. Uchwała Nr XXVI/120/2017 z dnia 26 stycznia 2017r Danuta Kozłowska-Witecka 2017-02-03 12:53:55
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2017-02-03 12:05:36
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej Jarosław Kopeć 2017-02-03 12:05:00
Katalog Osób Uprawnionych, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna Jarosław Kopeć 2017-02-03 12:03:57
zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2017-01-31 15:00:43
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie Jarosław Kopeć 2017-01-31 13:43:09
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta w Wydziale Promocji i Rozwoju Jarosław Kopeć 2017-01-31 13:37:49
Zaproszenie do składania ofert - Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Projektu POWER Jarosław Kopeć 2017-01-27 11:02:58
Przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego Jarosław Kopeć 2017-01-26 12:38:52
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowści Rakowiec, gm. Pacyna Bogusława Czapik 2017-01-24 08:49:30
Zaproszenie do składania ofert - Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Projektu POWER Jarosław Kopeć 2017-01-23 13:56:58
Zaproszenie do złożenia ofert do wykonania prac instalacji elektrycznej Jarosław Kopeć 2017-01-23 13:26:07
Zapytania ofertowe Jarosław Kopeć 2017-01-23 13:16:48
Przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego Jarosław Kopeć 2017-01-20 14:49:47
Wydziały Starostwa Jarosław Kopeć 2017-01-16 15:20:19
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta w Wydziale Promocji i Rozwoju Jarosław Kopeć 2017-01-16 13:43:37
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi Jarosław Kopeć 2017-01-16 11:22:00
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Jarosław Kopeć 2017-01-10 12:55:33
Uchwała Nr XXV/115/2016 z dnia 28 grudnia 2016r Danuta Kozłowska-Witecka 2017-01-09 11:05:43
Artur Michał Stempniak Jarosław Kopeć 2017-01-02 15:13:01
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2017-01-02 15:06:55
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatu Jarosław Kopeć 2017-01-02 15:04:15
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie Jarosław Kopeć 2017-01-02 09:59:54
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2017-01-02 07:49:51
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-12-27 15:29:56
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-12-27 14:50:58
Przetarg nieograniczony na - Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie Jarosław Kopeć 2016-12-06 10:50:15
Uchwała Nr XXIV/106/2016 z dnia 24 listopada 2016r Danuta Kozłowska-Witecka 2016-12-05 11:56:39
Przetarg nieograniczony na - Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie Jarosław Kopeć 2016-12-02 15:00:05
Wniosek o pozwolenie na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody Bogusława Czapik 2016-11-30 15:19:11
Uchwały Nr 321/2016 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu powierzenia organizacji pozarządowej prowadzącej Jarosław Kopeć 2016-11-28 15:16:17
Przetarg nieograniczony na - Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie Jarosław Kopeć 2016-11-28 09:15:50
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu oraz na potrzeby Starostwa Jarosław Kopeć 2016-11-23 14:25:58
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu oraz na potrzeby Starostwa Jarosław Kopeć 2016-11-23 14:25:05
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu oraz na potrzeby Starostwa Jarosław Kopeć 2016-11-18 12:39:48
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie" Jarosław Kopeć 2016-11-18 09:11:11
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu oraz na potrzeby Starostwa Jarosław Kopeć 2016-11-18 09:07:52
Przetarg nieograniczony na usługi: "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2016/2017" Jarosław Kopeć 2016-11-17 13:48:28
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” Jarosław Kopeć 2016-11-16 11:19:29
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie" Jarosław Kopeć 2016-11-16 11:18:15
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa Jarosław Kopeć 2016-11-16 11:14:44
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu oraz na potrzeby Starostwa Jarosław Kopeć 2016-11-14 13:57:36
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu oraz na potrzeby Starostwa Jarosław Kopeć 2016-11-09 15:51:50
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie" Jarosław Kopeć 2016-11-09 15:19:36
Zgłoszenie budowy napowietrznej seici (linii) nn, elektroenergetycznej kablowej sieci (linii) nn w miejscowosci Kiełpieniec i Osowia, gm. Szczawin Kościelny Bogusława Czapik 2016-11-08 12:18:46
Przetarg nieograniczony na usługi: "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 dla obszary nr II" Jarosław Kopeć 2016-11-08 12:18:42
zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2016-11-07 14:49:17
Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju Jarosław Kopeć 2016-10-27 15:24:00
Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa Jarosław Kopeć 2016-10-27 15:23:35
Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju Jarosław Kopeć 2016-10-27 15:19:25
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju Jarosław Kopeć 2016-10-27 14:37:01
Informacja o wycofaniu zgłoszenia Bogusława Czapik 2016-10-26 13:36:03
Przetarg nieograniczony na usługi: "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2016/2017" Jarosław Kopeć 2016-10-24 14:24:44
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie" Jarosław Kopeć 2016-10-24 14:22:36
Przetarg nieograniczony na usługi: "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2016/2017" Jarosław Kopeć 2016-10-21 13:17:38
Ogłoszenie o naborze kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Jarosław Kopeć 2016-10-21 08:39:09
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” Jarosław Kopeć 2016-10-21 07:54:38
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie" Jarosław Kopeć 2016-10-21 07:53:35
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie" Jarosław Kopeć 2016-10-20 15:12:12
Ogłoszenie o naborze kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Jarosław Kopeć 2016-10-20 14:56:42
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie" Jarosław Kopeć 2016-10-18 10:17:42
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Jarosław Kopeć 2016-10-17 12:23:38
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Jarosław Kopeć 2016-10-14 12:40:25
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego Jarosław Kopeć 2016-10-14 11:30:07
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km Jarosław Kopeć 2016-10-12 15:24:10
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” Jarosław Kopeć 2016-10-11 09:05:39
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-10-07 08:02:39
Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert Jarosław Kopeć 2016-10-07 08:02:12
Ogłoszenie o naborze kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy Jarosław Kopeć 2016-10-07 07:52:38
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Gostynińskim w 2016r. Jarosław Kopeć 2016-10-07 07:52:05
Informacja Starosty Gostynińskiego w sprawie wyznaczenia Punktów w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r. Jarosław Kopeć 2016-10-07 07:51:29
Zarządzenie Starosty Gostynińskiego w sprawie określenia powiatowego lokalu, w którym będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu Jarosław Kopeć 2016-10-07 07:50:07
Zarządzenie Starosty Gostynińskiego w sprawie określenia powiatowego lokalu, w którym będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawne Jarosław Kopeć 2016-10-03 12:20:17
Zarządzenie Starosty Gostynińskiego Jarosław Kopeć 2016-10-03 12:19:10
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-10-03 11:25:08
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” Jarosław Kopeć 2016-09-30 12:19:35
Rok 2016 Danuta Kozłowska-Witecka 2016-09-30 10:37:33
Rok 2016 Danuta Kozłowska-Witecka 2016-09-29 12:43:22
Rok 2016 Danuta Kozłowska-Witecka 2016-09-29 12:32:32
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” Jarosław Kopeć 2016-09-28 15:14:10
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” Jarosław Kopeć 2016-09-28 15:13:10
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” Jarosław Kopeć 2016-09-28 11:51:59
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” Jarosław Kopeć 2016-09-28 10:03:51
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km Jarosław Kopeć 2016-09-26 14:36:49
Zawiadomienie o wsczęciu postepowania adminitarcyjnego pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2016-09-23 14:26:01
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km Jarosław Kopeć 2016-09-20 15:03:37
Żaneta Ciszewska Jarosław Kopeć 2016-09-20 12:36:34
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km Jarosław Kopeć 2016-09-20 11:19:25
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km Jarosław Kopeć 2016-09-20 09:59:58
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km Jarosław Kopeć 2016-09-19 10:05:06
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km Jarosław Kopeć 2016-09-19 08:31:05
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km Jarosław Kopeć 2016-09-19 08:11:53
Wniosek o pozwolenie na budowę trzech elektrowni wiatrowych Bogusława Czapik 2016-09-19 08:10:14
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km Jarosław Kopeć 2016-09-19 08:08:01
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” Jarosław Kopeć 2016-09-19 08:07:21
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” Jarosław Kopeć 2016-09-16 08:36:45
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” Jarosław Kopeć 2016-09-16 08:36:17
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” Jarosław Kopeć 2016-09-15 15:36:17
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-09-14 12:53:44
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rybne, gm Jarosław Kopeć 2016-09-07 14:43:05
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-09-07 14:29:13
Uchwała Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r Danuta Kozłowska-Witecka 2016-09-06 12:33:37
Zaproszenie do składania ofert - Koordynator ds. kształcenia kompetencji kluczowych Jarosław Kopeć 2016-09-01 14:48:21
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km Jarosław Kopeć 2016-09-01 13:51:34
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Domu dla Dzieci w Gostyninie Jarosław Kopeć 2016-08-31 13:00:45
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej kablowej sieci nn w miejscowości Pacyna Bogusława Czapik 2016-08-30 07:53:02
Zawiadomienire o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 128 położonej obrębie Strzałki gm. Gostynin Jarosław Kopeć 2016-08-26 15:00:52
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2016-08-24 12:49:02
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2016-08-23 07:50:15
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2016-08-23 07:47:34
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2016-08-23 07:42:50
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2016-08-23 07:34:28
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2016-08-23 07:33:49
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-08-10 13:43:14
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN- 0,4 kV i złącz pomiarowych w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin. Bogusława Czapik 2016-08-08 07:43:47
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie wydzierżawienia działki nr 3624/21 położonej w Gostyninie Jarosław Kopeć 2016-08-04 15:01:47
Uchwała Nr 195/2015 z dnia 18 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:50:55
Uchwała Nr 196/2015 z dnia 18 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:50:42
Uchwała Nr 197/2015 z dnia 18 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:50:21
Uchwała Nr 193/2015 z dnia 18 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:50:06
Uchwała Nr 198/2015 z dnia 25 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:49:44
Uchwała Nr 199/2015 z dnia 25 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:49:27
Uchwała Nr 192/2015 z dnia 18 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:49:08
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:48:42
Uchwała Nr 200/2015 z dnia 25 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:47:37
Uchwała Nr 201/2015 z dnia 25 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:47:20
Uchwała Nr 203/2015 z dnia 25 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:46:40
Uchwała Nr 191/2015 z dnia 18 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:46:17
Uchwała Nr 190/2015 z dnia 18 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:45:53
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km Jarosław Kopeć 2016-07-29 07:55:30
Barbara Budner Jarosław Kopeć 2016-07-29 07:24:40
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk Jarosław Kopeć 2016-07-29 07:21:51
Dariusz Marek Dobosz Jarosław Kopeć 2016-07-25 15:00:15
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości we wsi Józefków gm. Gostynin Jarosław Kopeć 2016-07-25 13:47:15
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości we wsi Strzałki gm. Gostynin Jarosław Kopeć 2016-07-25 13:47:03
Przetarg nieograniczony na przebudowę – modernizację drogi powiatowej dojazdowej nr 1401W odcinek Białe – Sendeń Duży Jarosław Kopeć 2016-07-21 13:48:21
Anna Wypych Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:13:46
Maria Bożena Wróblewska Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:13:24
Wiesław Wojtalewicz Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:13:06
Adam Dominik Waloch Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:12:49
Dariusz Grzegorz Wachowicz Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:12:30
Teresa Russek Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:10:22
Paweł Pilichowicz Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:09:59
Marian Adam Pagórek Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:09:40
Jan Kazimierz Krzewicki Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:07:52
Marzenna Kozłowska Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:07:29
Agnieszka Korajczyk-Szyperska Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:07:03
Teresa Maria Kiereś Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:06:46
Arkadiusz Boruszewski Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:06:26
Jan Bolesław Baranowski Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:06:03
Zdzisław Stanisław Tarka Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:05:27
Stanisław Skiba Jarosław Kopeć 2016-07-13 12:24:34
Maria Bożena Wróblewska Jarosław Kopeć 2016-07-13 09:09:11
Jan Kazimierz Krzewicki Jarosław Kopeć 2016-07-13 09:08:46
Arkadiusz Boruszewski Jarosław Kopeć 2016-07-13 09:08:21
Jan Bolesław Baranowski Jarosław Kopeć 2016-07-13 09:07:51
Bernadetta Agnieszka Jarosław Kopeć 2016-07-13 08:51:33
Rafał Cicholc Jarosław Kopeć 2016-07-11 14:24:49
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2016-07-11 13:54:25
Uchwała Nr XX/91/2016 z dnia 23 czerwca 2016r Danuta Kozłowska-Witecka 2016-07-07 11:57:56
Uchwała Nr XX/86/2016 z dnia 23 czerwca 2016r Danuta Kozłowska-Witecka 2016-07-07 11:08:44
Andrzej Burakowski Jarosław Kopeć 2016-07-06 14:20:02
Dariusz Marek Dobosz Jarosław Kopeć 2016-07-06 14:01:01
Barbara Majewska Jarosław Kopeć 2016-07-06 13:59:18
Urszula Majchrzak Jarosław Kopeć 2016-07-06 13:58:18
Marek Balcerzak Jarosław Kopeć 2016-07-06 13:57:35
Marek Balcerzak Jarosław Kopeć 2016-07-06 13:38:54
Przetarg nieograniczony na „Dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu w zakresie OC, AC, NNW" Jarosław Kopeć 2016-07-01 09:37:52
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-07-01 09:04:25
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Bogusława Czapik 2016-07-01 08:15:08
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-06-28 13:02:40
Zaproszenie do składania ofert cenowych - Świadczenie usług w zakresi usuwania pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Gostynińskiego oraz przewiezienie ich na parking strzeżony Jarosław Kopeć 2016-06-28 10:40:45
Wniosek o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Bogusława Czapik 2016-06-24 12:55:45
Zaproszenie do składania ofert cenowych - Świadczenie usług w zakresi usuwania pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Gostynińskiego oraz przewiezienie ich na parking strzeżony Jarosław Kopeć 2016-06-20 12:18:22
Zaproszenie do składania ofert cenowych - Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów Jarosław Kopeć 2016-06-17 15:02:31
Przetarg nieograniczony na „Dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu w zakresie OC, AC, NNW" Jarosław Kopeć 2016-06-17 15:00:39
Katarzyna Osowicz-Szewczyk Jarosław Kopeć 2016-06-16 10:50:33
Tomasz Matuszewski Jarosław Kopeć 2016-06-16 10:50:02
Przetarg nieograniczony na „Dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu w zakresie OC, AC, NNW" Jarosław Kopeć 2016-06-15 13:19:52
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2016-06-14 09:11:17
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Dyrektora PCPR w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a Jarosław Kopeć 2016-06-10 11:00:11
Przetarg nieograniczony na „Dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu w zakresie OC, AC, NNW Jarosław Kopeć 2016-06-09 12:31:21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu w zakr Jarosław Kopeć 2016-06-09 12:14:32
Zaproszenie do składania ofert cenowych - Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów Jarosław Kopeć 2016-06-08 14:56:40
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatu Jarosław Kopeć 2016-06-08 07:55:53
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2016-06-07 12:30:19
OCHRONA ŚRODOWISKA Arkadiusz Wiliński 2016-06-07 12:09:30
OCHRONA ŚRODOWISKA Arkadiusz Wiliński 2016-06-07 11:54:24
Uchwała Nr 212/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-06-02 12:00:05
Uchwała Nr XIX/84/2016 z dnia 25 maja 2016r Danuta Kozłowska-Witecka 2016-06-02 10:48:39
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Jarosław Kopeć 2016-05-24 08:25:29
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Jarosław Kopeć 2016-05-24 08:19:31
Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości położonej w miejscowości Klusek Jarosław Kopeć 2016-05-20 14:58:37
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Jarosław Kopeć 2016-05-20 14:56:30
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Jarosław Kopeć 2016-05-20 14:52:22
Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę Jarosław Kopeć 2016-05-18 14:56:18
Zawiadomienia Arkadiusz Wiliński 2016-05-18 14:48:12
Uchwała Nr XVIII/ 83/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r Danuta Kozłowska-Witecka 2016-05-06 11:16:31
Ogłoszenie o zamówieniu na remont i roboty budowlane obiektów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie Jarosław Kopeć 2016-05-02 13:05:52
Zgłoszenie budowy kablowej siecinn w Biezrzewicach, gm. Gostynin. Bogusława Czapik 2016-04-28 13:22:21
Ogłoszenie o zamówieniu na remont i roboty budowlane obiektów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie Jarosław Kopeć 2016-04-15 11:15:44
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu cząstkowego dróg powiatowych nawierzchni bitumicznej w Powiecie Gostynińskim Jarosław Kopeć 2016-04-13 09:35:11
Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę budynku kurnika do chowu kur niosek reprodukcyjnych Bogusława Czapik 2016-04-06 13:35:48
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-04-06 07:45:11
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Bogusława Czapik 2016-04-04 08:12:13
Wniosek o pozwolenie na budowę 7 budynków inwentarskich Bogusława Czapik 2016-03-31 13:24:38
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej Bogusława Czapik 2016-03-25 12:32:42
Wniosek o pozwolenie na przebudowę dróg wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budowę kanalizacji deszczowej Bogusława Czapik 2016-03-25 10:59:25
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-03-22 10:17:05
Obsługa Prawna Starostwa Powiatowego w Gostyninie Jarosław Kopeć 2016-03-22 08:48:34
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Bogusława Czapik 2016-03-14 10:46:02
Uchwała Nr 169/2015 z dnia 8 grydnia 2015 r. Agnieszka Żydowo 2016-03-09 15:05:35
Obsługa Prawna Starostwa Powiatowego w Gostyninie Jarosław Kopeć 2016-03-04 15:07:26
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-03-02 13:03:15
Uchwała Nr XV/70/2016 z dnia 28 stycznia 2015r. Jarosław Kopeć 2016-03-01 15:18:18
Uchwała Nr XV/69/2016 z dnia 28 stycznia 2015r. Jarosław Kopeć 2016-03-01 15:18:11
Uchwała Nr XV/68/2016 z dnia 28 stycznia 2015r. Jarosław Kopeć 2016-03-01 15:18:02
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-02-22 13:49:17
Zawiadomienie w związku z podziałem działki nr 405 w miejscowości Gorzewo Jarosław Kopeć 2016-02-22 09:47:51
Za rok 2014 Jarosław Kopeć 2016-02-19 10:41:14
Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców Jarosław Kopeć 2016-02-19 10:40:59
Obsługa Prawna Starostwa Powiatowego w Gostyninie Jarosław Kopeć 2016-02-18 14:42:27
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-02-17 12:29:43
Informacja Starosty Gostynińskiego w sprawie wyznaczenia Punktów w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r. Jarosław Kopeć 2016-02-08 13:52:08
Oferta na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie Jarosław Kopeć 2016-02-08 11:08:33
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2016-02-04 13:42:34
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2016-02-04 13:38:55
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2016-02-04 13:37:46
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2016-02-04 13:36:55
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2016-02-04 13:36:21
Uchwała Nr XV/69/2016 z dnia 28 stycznia 2015r. Jarosław Kopeć 2016-02-04 12:07:19
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Lucieński gm. Gostynin. Bogusława Czapik 2016-01-18 11:36:42
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Bogusława Czapik 2016-01-04 15:02:03
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Bogusława Czapik 2016-01-04 15:00:44
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Bogusława Czapik 2016-01-04 13:07:01
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Bogusława Czapik 2015-12-28 10:00:58
Informacja o wycofaniu zgłoszenia Bogusława Czapik 2015-12-15 13:02:08
Przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego Jarosław Kopeć 2015-12-11 15:26:00
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Wydziale Organizacyjnym Jarosław Kopeć 2015-12-10 10:09:26
unieważnienie otwartego konkursu ofert Jarosław Kopeć 2015-12-09 12:32:10
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2015-12-01 15:21:06
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2015-12-01 15:20:31
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2015-12-01 13:45:38
Zgłoszenie budowy sieci kablowej i napowietrznej w Kazimierzowie Bogusława Czapik 2015-11-30 11:27:31
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Bogusława Czapik 2015-11-24 14:20:01
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - modernizację drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów - Krzywie - Górki o długości 500,00 m Jarosław Kopeć 2015-11-20 13:19:20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 na obszar I i III Jarosław Kopeć 2015-11-19 11:17:55
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 na obszar I i III Jarosław Kopeć 2015-11-13 14:03:54
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 na obszar I i III Jarosław Kopeć 2015-11-13 14:03:08
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - modernizację drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów - Krzywie - Górki o długości 500,00 m Jarosław Kopeć 2015-11-13 13:59:03
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2015-11-09 11:46:23
Ogłoszenie o naborze kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy Jarosław Kopeć 2015-11-05 14:15:01
Ogłoszenie o naborze kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy Jarosław Kopeć 2015-11-05 14:03:08
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Gostynińskim w 2016r. Jarosław Kopeć 2015-11-05 13:32:41
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Gostynińskim w 2016r. Jarosław Kopeć 2015-11-05 13:31:30
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2015-11-05 13:19:29
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2015-11-05 13:18:07
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej Jarosław Kopeć 2015-11-04 15:02:22
Katalog Osób Uprawnionych, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna Jarosław Kopeć 2015-11-04 15:00:38
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - modernizację drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów -Krzywie -Górki o długości 500,00 m Jarosław Kopeć 2015-11-04 12:05:34
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 Jarosław Kopeć 2015-11-04 08:15:40
Zgłoszenie budowy linii kablowej w Szczawinku Bogusława Czapik 2015-10-30 13:09:30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 Jarosław Kopeć 2015-10-27 11:27:42
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 Jarosław Kopeć 2015-10-26 11:15:59
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 Jarosław Kopeć 2015-10-26 10:36:18
Uchwała Nr 94/2015 z dnia 20 lipca 2015r. Agnieszka Żydowo 2015-10-23 13:45:38
Uchwała Nr 95/2015 z dnia 20 lipca 2015r. Agnieszka Żydowo 2015-10-23 13:44:09
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - modernizację drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów -Krzywie -Górki o długości 500,00 m Jarosław Kopeć 2015-10-16 11:59:41
Elżbieta Kieszkowska Naczmańska Jarosław Kopeć 2015-10-16 11:42:16
Elżbieta Kieszkowska Naczmańska Jarosław Kopeć 2015-10-16 11:41:55
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości Jarosław Kopeć 2015-10-13 10:14:08
Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Jastrzębia gmina Gostynin Jarosław Kopeć 2015-10-09 15:00:14
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie Jarosław Kopeć 2015-10-05 10:12:35
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gostyninie Jarosław Kopeć 2015-10-05 10:11:39
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Jarosław Kopeć 2015-09-28 13:47:29
Jednostki Organizacyjne Jarosław Kopeć 2015-09-22 13:11:58
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gostyninie Jarosław Kopeć 2015-09-02 15:52:48
Oferty pracy Jarosław Kopeć 2015-09-01 11:18:54
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gostynin Jarosław Kopeć 2015-08-31 14:21:14
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi prawnicze Jarosław Kopeć 2015-08-27 15:12:49
Zgłoszenie sieci energetycznej Bogusława Czapik 2015-08-24 14:43:35
Wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę Jarosław Kopeć 2015-08-21 10:00:45
Wszczęcia, postanowienia, decyzje pozwolenia na budowę Jarosław Kopeć 2015-08-21 09:59:59
Wydziały Starostwa Jarosław Kopeć 2015-08-19 09:29:59
Redakcja Biuletynu Jarosław 2015-08-17 10:25:46
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaży Jarosław 2015-07-31 09:58:35
Urszula Majchrzak Administrator 2015-07-24 13:58:06
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - modernizację drogi powiatowej Czermno - Stary Barcik Ewa Świderska 2015-07-23 09:39:12
Zgłoszenie sieci energetycznej Bogusława Czapik 2015-07-20 13:09:27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Remont elewacji budynku dworu na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie wpisanego wraz z pozostałością parku do rejestru za Ewa Świderska 2015-07-17 10:41:13
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Administrator 2015-07-14 13:53:39
Anna Wypych Administrator 2015-07-06 12:49:37
Maria Bożena Wróblewska Administrator 2015-07-06 12:49:15
Wiesław Wojtalewicz Administrator 2015-07-06 12:47:46
Adam Dominik Waloch Administrator 2015-07-06 12:47:30
Dariusz Grzegorz Wachowicz Administrator 2015-07-06 12:46:59
Teresa Russek Administrator 2015-07-06 12:46:43
Paweł Pilichowicz Administrator 2015-07-06 12:46:29
Marian Adam Pagórek Administrator 2015-07-06 12:46:13
Kazimierz Majchrzak Administrator 2015-07-06 12:45:42
Jan Kazimierz Krzewicki Administrator 2015-07-06 12:45:13
Marzenna Kozłowska Administrator 2015-07-06 12:44:04
Agnieszka Korajczyk-Szyperska Administrator 2015-07-06 12:43:41
Teresa Maria Kiereś Administrator 2015-07-06 12:43:23
Arkadiusz Boruszewski Administrator 2015-07-06 12:42:45
Jan Bolesław Baranowski Administrator 2015-07-06 12:40:40
Zdzisław Stanisław Tarka Administrator 2015-07-06 12:38:18
Zgłoszenie Bogusława Czapik 2015-07-02 15:10:47
Urszula Majchrzak Administrator 2015-06-30 14:14:35
Mańkowska Elżbieta Administrator 2015-06-30 13:52:27
Monika Kuźnicka Administrator 2015-06-30 13:49:21
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - modernizację drogi powiatowej Czermno - Stary Barcik Administrator 2015-06-29 15:30:22
Skiba Stanisław Administrator 2015-06-29 14:52:23
Włodarczyk Józef Administrator 2015-06-29 14:50:57
Agnieszka Gostyńska Administrator 2015-06-29 14:09:11
Andrzej Reder Administrator 2015-06-29 14:06:11
Izabela Sieradzka Administrator 2015-06-29 13:59:43
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Remont elewacji budynku dworu na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie wpisanego wraz z pozostałością parku do rejestru za Ewa Świderska 2015-06-24 14:27:09
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Administrator 2015-06-24 14:00:08
Katarzyna Osowicz-Szewczyk Administrator 2015-05-26 10:16:51
Tomasz Matuszewski Administrator 2015-05-26 10:16:04
Urszula Majchrzak Administrator 2015-05-25 08:43:41
Ogłoszenie o przetargu - "Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Ewa Świderska 2015-05-19 11:58:57
Zapytanie ofertowe 1/2015/RL Ewa Świderska 2015-05-12 12:16:04
Zapytanie ofertowe 1/2015/RL Ewa Świderska 2015-05-04 10:34:18
Ogłoszenie o przetargu - "Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Ewa Świderska 2015-04-30 15:25:40
Zapytanie ofertowe 1/2015/RL Ewa Świderska 2015-04-30 13:42:45
Ogłoszenie o przetargu - "Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Ewa Świderska 2015-04-29 10:59:26
Uchwała Nr 44a/2015 z dnia 31 marca 2015r. Administrator 2015-04-27 12:44:02
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Sekretarz Powiatu Administrator 2015-04-27 08:16:21
Dariusz Grzegorz Wachowicz Administrator 2015-04-08 14:41:32
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Administrator 2015-03-17 08:20:51
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy geodeta Administrator 2015-03-17 08:18:25
Zawiadomienie o czynnościachprzyjęcia przebiegu granic nieruchomości Administrator 2015-03-03 09:22:48
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Administrator 2015-02-18 22:27:10
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy geodeta Administrator 2015-02-18 22:26:45
Uchwała Nr 16/2015 z dnia 16 stycznia 2015r. Administrator 2015-02-13 13:10:58
Adam Dominik Waloch Administrator 2015-02-13 09:15:44
Anna Wypych Administrator 2015-02-12 15:11:23
Maria Bożena Wróblewska Administrator 2015-02-12 15:10:54
Wiesław Wojtalewicz Administrator 2015-02-12 15:10:11
Adam Dominik Waloch Administrator 2015-02-12 15:09:40
Teresa Russek Administrator 2015-02-12 14:55:45
Paweł Pilichowicz Administrator 2015-02-12 14:51:15
Marian Adam Pagórek Administrator 2015-02-12 14:45:16
Kazimierz Majchrzak Administrator 2015-02-12 14:44:22
Jan Kazimierz Krzewicki Administrator 2015-02-12 14:43:57
Marzenna Kozłowska Administrator 2015-02-12 14:43:27
Agnieszka Korajczyk-Szyperska Administrator 2015-02-12 14:42:51
Teresa Maria Kiereś Administrator 2015-02-12 14:42:25
Arkadiusz Boruszewski Administrator 2015-02-12 14:41:59
Jan Bolesław Baranowski Administrator 2015-02-12 14:40:10
Zdzisław Stanisław Tarka Administrator 2015-02-12 14:20:07
Siedziba Administrator 2015-02-12 10:17:48
Uchwała Nr V/24/2014 z dnia 29 stycznia 2015r. Administrator 2015-02-12 10:16:42
Katarzyna Osowicz-Szewczyk Administrator 2015-02-11 12:15:54
Maria Bożena Wróblewska Administrator 2015-02-11 12:14:18
Jan Kazimierz Krzewicki Administrator 2015-02-11 12:13:03
Arkadiusz Boruszewski Administrator 2015-02-11 12:12:26
Jan Bolesław Baranowski Administrator 2015-02-11 12:12:02
Katarzyna Osowicz-Szewczyk Administrator 2015-02-11 12:09:10
Tomasz Matuszewski Administrator 2015-02-11 12:07:35
Skład Rady Administrator 2015-02-10 12:51:34
Jan Kazimierz Krzewicki Administrator 2015-02-10 12:07:23
Teren działania Administrator 2015-02-09 13:47:57
Dotyczy: Wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Gostynińskiego. Administrator 2015-02-06 13:45:19
Dotyczy: Wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Gostynińskiego. Administrator 2015-02-05 14:55:45
Informacje Ogólne Administrator 2015-01-30 10:37:16
Informacje Ogólne Administrator 2015-01-23 13:07:57
Rejestry, ewidencje, archiwa Administrator 2015-01-23 13:04:03
Mienie Administrator 2015-01-23 13:03:49
Budżet Administrator 2015-01-23 13:03:41
Status prawny Administrator 2015-01-23 13:03:30
Kompetencje Administrator 2015-01-23 13:02:47
Regulamin Organizacyjny Administrator 2015-01-23 12:58:49
Zadania Administrator 2015-01-23 12:58:40
Kierownictwo Administrator 2015-01-23 12:58:30
Strona Główna Administrator 2015-01-23 12:57:22

Rejestr zmian - dokumenty skasowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Uchwała Nr 445/2017 z dnia 26 października 2016 r. Ilona Michałowicz 2017-11-15 14:03:53
Pracownicy Administrator 2015-01-23 12:51:59
corner   corner