logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Działalność Lobbingowa
minus Konta bankowe Starostwa Powiatowego
 ZARZĄD POWIATU
minus Skład Zarządu
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
minus Interpelacje
minus Transmisja Sesji
minus Dyżury - Przewodnicząca Rady Powiatu
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
plus Pracownicy jednostek
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
plus Komunikaty
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o naborze
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
minus Sprawozdanie z konsultacji społecznych
plus Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
minus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
minus Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
plus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus EDUKACJA PRAWNA
minus Lista szkół, które otrzymały w 2018r. dotację w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 PRAWO LOKALNE
minus Uchwały Rady
   minus V kadencja
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      minus Rok 2017
         minus 1. Uchwała Nr XXVI/120/2017 z dnia 26 stycznia 2017r
         minus Uchwała Nr XXVI/122/2017 z dnia 26 stycznia 2017r
         minus Uchwała Nr XXVI/121/2017 z dnia 26 stycznia 2017r
         minus Uchwała Nr XXVII/123/2017 z dnia 28 lutego 2017r
         minus Uchwała Nr XXVII/124/2017 z dnia 28 lutego 2017r
         minus Uchwała Nr XXVII/125/2017 z dnia 28 lutego 2017r
         minus Uchwała Nr XXVII/126/2017 z dnia 28 lutego 2017r
         minus Uchwała Nr XXVII/127/2017 z dnia 28 lutego 2017r
         minus Uchwała Nr XXVIII/128/2017 z dnia 30 marca 2017 r
         minus Uchwała Nr XXVIII/129/2017 z dnia 30 marca 2017 r
         minus Uchwała Nr XXVIII/130/2017 z dnia 30 marca 2017 r
         minus Uchwała Nr XXVIII/131/2017 z dnia 30 marca 2017 r
         minus Uchwała Nr XXIX/132/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r
         minus Uchwała Nr XXIX/133/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r
         minus Uchwała Nr XXX.134.2017 z dnia 25 maja 2017r
         minus Uchwała Nr XXX.135.2017 z dnia 25 maja 2017r
         minus Uchwała Nr XXX.136.2017 z dnia 25 maja 2017r
         minus Uchwała Nr XXXI.137.2017 z dnia 22 czerwca 2017r
         minus Uchwała Nr XXXI.138.2017 z dnia 22 czerwca 2017r
         minus Uchwała Nr XXXI.139.2017 z dnia 22 czerwca 2017r
         minus Uchwała Nr XXXI.140.2017 z dnia 22 czerwca 2017r
         minus Uchwała Nr XXXI.141.2017 z dnia 22 czerwca 2017r
         minus Uchwała Nr XXXI.142.2017 z dnia 22 czerwca 2017r
         minus chwała Nr XXXII/143/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z nia 21 lipca 2017 r.
         minus Uchwała Nr XXXII/144/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 lipca 2017 r.
         minus Uchwała Nr XXXIII.145.2017 z dnia 31 sierpnia 2017r
         minus Uchwała Nr XXXIII.146.2017 z dnia 31 sierpnia 2017r
         minus Uchwała Nr XXXIII.147.2017 z dnia 31 sierpnia 2017r
         minus Uchwała Nr XXXIII.148.2017 z dnia 31 sierpnia 2017r
         minus Uchwała Nr XXXIII.149.2017 z dnia 31 sierpnia 2017r
         minus Uchwała Nr XXXIV.151.2017 z dnia 28 września 2017r
         minus Uchwała Nr XXXIV.150.2017 z dnia 28 września 2017r
         minus Uchwała Nr XXXV.152.2017 z dnia 26 października 2017r
         minus Uchwała Nr XXXV.153.2017 z dnia 26 października 2017r
         minus Uchwała Nr XXXV.154.2017 z dnia 26 października 2017r
         minus Uchwała Nr XXXV.155.2017 z dnia 26 października 2017r
         minus Uchwała Nr XXXV.156.2017 z dnia 26 października 2017r
         minus Uchwała Nr XXXVI/157/2017
         minus Uchwała Nr XXXVI/158/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
         minus Uchwała Nr XXXVI/159/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
         minus Uchwała Nr XXXVI/160/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
         minus Uchwała Nr XXXVI/161/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
         minus Uchwała Nr XXXVI/162/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
         minus Uchwała Nr XXXVI/163/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
         minus Uchwała Nr XXXVI/164/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
         minus Uchwała Nr XXXVI/165/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
         minus Uchwała Nr XXXVI/166/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
         minus Uchwała Nr XXXVI/167/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
         minus Uchwała Nr XXXVI/168/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
         minus Uchwała Nr XXXVI/169/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
         minus Uchwała Nr XXXVI/170/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
         minus Uchwała Nr XXXVI/171/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
         minus Uchwała Nr XXXVII/172/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
         minus Uchwała Nr XXXVII/173/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
         minus Uchwała Nr XXXVII/174/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
         minus Uchwała Nr XXXVII/175/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
         minus Uchwała Nr XXXVII/176/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
         minus Uchwała Nr XXXVII/177/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
         minus Uchwała Nr XXXVII/178/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
         minus Uchwała Nr XXXVII/179/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
      plus Rok 2018
   plus VI kadencji
plus Uchwały Zarządu
 PRAWO BUDOWLANE
plus Zgłoszenia
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Zawiadomienia o wszczęciu postepowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
minus Informuje się, że osobą wyznaczoną przez Starostę Gostynińskiego, która zajmuje się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, telef
plus Zgłoszenia instalacji pól elektromagnetycznych
minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Klauzula informacyjna
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady > V kadencja > Rok 2017

Spis dokumentów:
1. 1. Uchwała Nr XXVI/120/2017 z dnia 26 stycznia 2017r
w sprawie delegowania przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
2. Uchwała Nr XXVI/122/2017 z dnia 26 stycznia 2017r
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2017 rok.
3. Uchwała Nr XXVI/121/2017 z dnia 26 stycznia 2017r
w sprawie przyjęcia kierunków działania Zarządu Powiatu Gostynińskiego na 2017 rok.
4. Uchwała Nr XXVII/123/2017 z dnia 28 lutego 2017r
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/106/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów, oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
5. Uchwała Nr XXVII/124/2017 z dnia 28 lutego 2017r
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Gostyniński.
6. Uchwała Nr XXVII/125/2017 z dnia 28 lutego 2017r
w sprawie: uchylenia w części Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego Nr XXXVI/189/2013 w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości oraz lokalu użytkowego, stanowiących własność Powiatu, położonych w Gostyninie.
7. Uchwała Nr XXVII/126/2017 z dnia 28 lutego 2017r
zmieniającą Uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2017 – 2024.
8. Uchwała Nr XXVII/127/2017 z dnia 28 lutego 2017r
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017.
9. Uchwała Nr XXVIII/128/2017 z dnia 30 marca 2017 r
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 12, stanowiącego odrębną własność, zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym, położonym w Gostyninie przy ul. Polnej 12A, stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego na rzecz jego najemców
10. Uchwała Nr XXVIII/129/2017 z dnia 30 marca 2017 r
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., których organem prowadzącym jest Powiat Gostyniński.
11. Uchwała Nr XXVIII/130/2017 z dnia 30 marca 2017 r
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017.
12. Uchwała Nr XXVIII/131/2017 z dnia 30 marca 2017 r
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
13. Uchwała Nr XXIX/132/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r
w sprawie zmiany do Uchwały nr XXXIII/172/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na drogach kategorii powiatowej na terenie Powiatu Gostynińskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
14. Uchwała Nr XXIX/133/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r
w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla powiatu gostynińskiego.
15. Uchwała Nr XXX.134.2017 z dnia 25 maja 2017r
w sprawie: stanowiska Rady Powiatu Gostynińskiego wobec zapowiadanych przez przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmian w zakresie włączenia w struktury administracji rządowej powiatowych urzędów pracy.
16. Uchwała Nr XXX.135.2017 z dnia 25 maja 2017r
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2017 – 2024.
17. Uchwała Nr XXX.136.2017 z dnia 25 maja 2017r
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017.
18. Uchwała Nr XXXI.137.2017 z dnia 22 czerwca 2017r
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXII/98/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego, położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja 45 oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 12 lat zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego, położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja 45 .
19. Uchwała Nr XXXI.138.2017 z dnia 22 czerwca 2017r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gostynińskiego za 2016 rok
20. Uchwała Nr XXXI.139.2017 z dnia 22 czerwca 2017r
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
21. Uchwała Nr XXXI.140.2017 z dnia 22 czerwca 2017r
w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Gostyniński kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
22. Uchwała Nr XXXI.141.2017 z dnia 22 czerwca 2017r
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2017 – 2024.
23. Uchwała Nr XXXI.142.2017 z dnia 22 czerwca 2017r
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017.
24. chwała Nr XXXII/143/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z nia 21 lipca 2017 r.
w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gostynina zadania Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
25. Uchwała Nr XXXII/144/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 lipca 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
26. Uchwała Nr XXXIII.145.2017 z dnia 31 sierpnia 2017r
w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Statutu Powiatu Gostynińskiego pn. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego.
27. Uchwała Nr XXXIII.146.2017 z dnia 31 sierpnia 2017r
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
28. Uchwała Nr XXXIII.147.2017 z dnia 31 sierpnia 2017r
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja 15, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego, pozostającej w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie.
29. Uchwała Nr XXXIII.148.2017 z dnia 31 sierpnia 2017r
w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/131/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
30. Uchwała Nr XXXIII.149.2017 z dnia 31 sierpnia 2017r
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017.
31. Uchwała Nr XXXIV.151.2017 z dnia 28 września 2017r
zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017.
32. Uchwała Nr XXXIV.150.2017 z dnia 28 września 2017r
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie starosty gostynińskiego.
33. Uchwała Nr XXXV.152.2017 z dnia 26 października 2017r
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów, oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w roku 2018.
34. Uchwała Nr XXXV.153.2017 z dnia 26 października 2017r
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej plac o powierzchni 540 m2 położonej w Gostyninie przy ul. Polnej 39.
35. Uchwała Nr XXXV.154.2017 z dnia 26 października 2017r
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
36. Uchwała Nr XXXV.155.2017 z dnia 26 października 2017r
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017.
37. Uchwała Nr XXXV.156.2017 z dnia 26 października 2017r
zmieniająca uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi IMPEL Catering Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z dnia 28 grudnia 2014r. na uchwałę Rady Powiatu Gostynińskiego nr XL/201/2013 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i skargi IMPEL Catering Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z dnia 28 grudnia 2014r. na uchwałę Rady Powiatu Gostynińskiego nr XLIII/217/2013 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
38. Uchwała Nr XXXVI/157/2017
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Gostynińskiego.
39. Uchwała Nr XXXVI/158/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr X/42/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gostyniński.
40. Uchwała Nr XXXVI/159/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mocarzewie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie, w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Mocarzewie, wchodzącą w skład Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe.
41. Uchwała Nr XXXVI/160/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną wchodzącą w skład Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 – Prawo oświatowe.
42. Uchwała Nr XXXVI/161/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 Specjalnej w Gostyninie wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Gostyninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 Specjalną w Gostyninie wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Gostyninie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 – Prawo oświatowe.
43. Uchwała Nr XXXVI/162/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Gostyninie wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Pawła II w Gostyninie w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Gostyninie, wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Gostyninie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe.
44. Uchwała Nr XXXVI/163/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gostyninie wchodzącej w skład Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia w Gostyninie, wchodzącą w skład Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe.
45. Uchwała Nr XXXVI/164/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
46. Uchwała Nr XXXVI/165/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Gostynińskiego.
47. Uchwała Nr XXXVI/166/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
48. Uchwała Nr XXXVI/167/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2018 rok.
49. Uchwała Nr XXXVI/168/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXI/140/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Gostyniński kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
50. Uchwała Nr XXXVI/169/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/148/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/131/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
51. Uchwała Nr XXXVI/170/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2017 – 2024.
52. Uchwała Nr XXXVI/171/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017.
53. Uchwała Nr XXXVII/172/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie: zamierzeń inwestycyjnych zawartych w "Planie inwestycyjnym dla Subregionu Płockiego Objętego OSI Problemowym - Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka"
54. Uchwała Nr XXXVII/173/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/169/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/148/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/131/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
55. Uchwała Nr XXXVII/174/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
56. Uchwała Nr XXXVII/175/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017.
57. Uchwała Nr XXXVII/176/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018 - 2024
58. Uchwała Nr XXXVII/177/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Uchwała Budżetowa
59. Uchwała Nr XXXVII/178/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia planu Rady Powiatu Gostynińskiego na 2018 r.
60. Uchwała Nr XXXVII/179/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego na 2018 r.

Ilość odwiedzin: 1957
Nazwa dokumentu: Rok 2017
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Kopeć
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Kopeć
Osoba, która wprowadzała dane: Jarosław Kopeć
Data wytworzenia informacji: 2017-02-03 12:38:27
Data udostępnienia informacji: 2017-02-03 12:38:27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-03 12:39:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner