logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Działalność Lobbingowa
minus Konta bankowe Starostwa Powiatowego
 ZARZĄD POWIATU
minus Skład Zarządu
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
minus Interpelacje
minus Transmisja Sesji
minus Dyżury - Przewodnicząca Rady Powiatu
minus DEBATA nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego za 2021 r.
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
minus Pracownicy jednostek
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   minus Rok 2017
      minus Grzegorz Orzeł
      minus Agnieszka Żydowo
      minus Anna Augustyniak
      minus Rafał Cicholc
      minus Ewa Garstka
      minus Małgorzata Agnieszka Gostyńska
      minus Teresa Janecka
      minus Monika Kuźnicka
      minus Barbara Budner
      minus Andrzej Hubert Reder
      minus Wojciech Kiełbasa
      minus Dorota Migdalska
      minus Izabela Ewa Sieradzka
      minus Joanna Łoska
      minus Klementyna Glinka
      minus Hanna Jolanta Subotowicz
      minus Grażyna Witkowska
      minus Ewa Laskowska
      minus Elżbieta Tyszkiewicz
      minus Bernadetta Agnieszka Pogorzelska
      minus Anna Latoszek-Janicka
      minus Grażyna Witkowska
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   plus Rok 2020
   plus Rok 2021
   plus Rok 2022
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
plus Komunikaty
plus Przetargi
plus Plany postępowań
plus Ogłoszenia o naborze
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
minus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
minus Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
plus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus EDUKACJA PRAWNA
minus Lista szkół, które otrzymały w 2018r. dotację w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
minus Debata nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego
minus Zawiadomienie i ogłoszenie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 42/3 poł. w Zaborowie Nowym
minus Zawiadomienie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 189 Sieraków
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
plus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
minus Informuje się, że osobą wyznaczoną przez Starostę Gostynińskiego, która zajmuje się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, telef
plus Zgłoszenia instalacji pól elektromagnetycznych
minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 PRAWO BUDOWLANE
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
plus Zgłoszenia
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Klauzula informacyjna
 DOSTĘPNOŚĆ
minus Deklaracja dostępności dla strony internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie
minus Raport o dostępności dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie
 Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 44/4,
A A A


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE > Pracownicy jednostek > Rok 2017

Spis dokumentów:
1. Grzegorz Orzeł
Prezes Zarządu,SPZOZ Gostynin sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
2. Agnieszka Żydowo
Dyrektor - Domu dla Dzieci
3. Anna Augustyniak
Inspektor powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy
4. Rafał Cicholc
Dyrektor w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie
5. Ewa Garstka
Starszy Inspektor, Powiatowy Urząd Pracy
6. Małgorzata Agnieszka Gostyńska
Starszy Inspektor, Powiatowy Urząd Pracy
7. Teresa Janecka
Kierownik, Zarząd Dróg Powiatowym w Gostyninie
8. Monika Kuźnicka
Dyrektor, Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
9. Barbara Budner
Zastępca Dyrektora, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
10. Andrzej Hubert Reder
11. Wojciech Kiełbasa
Dyrektor - Gostynińskie Centrum Edukacyjne
12. Dorota Migdalska
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyninie
13. Izabela Ewa Sieradzka
Dyrektor, Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie
14. Joanna Łoska
Dyrektor, Gimnazjum nr 3 Specjalne w Gostyninie
15. Klementyna Glinka
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
16. Hanna Jolanta Subotowicz
Dyrektor, Powiatowego Urzędu Pracy
17. Grażyna Witkowska
Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie
18. Ewa Laskowska
Kierownik, Powiatowy Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Gostyninie
19. Elżbieta Tyszkiewicz
Kierownik, Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
20. Bernadetta Agnieszka Pogorzelska
Dyrektor - Zespół Szkół Specjalnych w Mocarzewie, Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie
21. Anna Latoszek-Janicka
Dyrektor, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie
22. Grażyna Witkowska
p.o. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie

Ilość odwiedzin: 4733
Nazwa dokumentu: Rok 2017
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Kopeć
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Kopeć
Osoba, która wprowadzała dane: Jarosław Kopeć
Data wytworzenia informacji: 2017-05-08 10:29:29
Data udostępnienia informacji: 2017-05-08 10:29:29
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-08 10:31:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner