logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Działalność Lobbingowa
minus Konta bankowe Starostwa Powiatowego
 ZARZĄD POWIATU
minus Skład Zarządu
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
minus Interpelacje
minus Transmisja Sesji
minus Dyżury - Przewodnicząca Rady Powiatu
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
plus Pracownicy jednostek
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
plus Komunikaty
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o naborze
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
minus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
minus Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
plus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus EDUKACJA PRAWNA
minus Lista szkół, które otrzymały w 2018r. dotację w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 PRAWO BUDOWLANE
minus Zgłoszenia
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej w Kazimierzowie
   plus Zgłoszenie linii energetycznej w Zuzinowie
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej w Białotarsku
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej w miejscowości Tuliska
   plus Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej w Miałkówku
   plus Zgłoszenie budowy linii kablowej w Gostyninie przy ul. HDK
   plus Zgłoszenie budowy linii kablowej w Szczawinku
   plus Zgłoszenie budowy linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV w Zuzinowie gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii nn z przyłączami w Skrzeszewach
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej i napowietrznej w Kazimierzowie
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Legardzie.
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV w Marianowie Lucieńskim
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV w Marianowie Lucieńskim
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Gorzewie
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Gorzewie
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Antoninów gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej: linii kablowej w miejscowości Lisica, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej kablowej linii nn ze złaczami; Szczawinek, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy linii napowietrznej w Zuzinowie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV
   plus Zgłoszenie rozbudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej nn w miejscowosci Antoninów
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej miejscowości Działy i Lubików
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej oraz napowietrznej nn 0.4kV i przebudowy sieci energetycznej napowietrznej w miejscowości Kazimierzów
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej linni nn-0,4kV w miejscowości Skrzeszewy
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie
   plus Zgłsszenie przebudowy linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z budową sieci kablowej, przebudowa przyłączy w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Stefanów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Lucieński gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci w Gorzewie, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznejw miejscowości Lucień, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nn-0,4 kV w miejscowości Marianów Lucieński, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej napowietrznej nN-0,4 kV w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej w miejscowości Józefków gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii kaablowej nN w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Lucieński gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Wólka gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej w miejscowości Krzymów, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie rozbudowy sieci w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci nn w Biezrzewicach, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie przebudowy sieci el-en 0,4 kV, budowy przyłącza kablowego. Budowa linii kablowejnn i złączy w miejscowści Choinek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci w Sannikach
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w miejscowości Budy Lucieńskie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Osada, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Huta Nowa, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pomarzaki, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skrzany i Halinów , gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej w miejscowości Baby Górne, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci el.-en: linii kablowej nN-0,4 kV i złączy kablowych w Gostyninie4 przy ul. Targowej
   plus Zgłoszenie budowy sieci w miejscowosci Czyżew, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci napowietrznej w miejscowości Rybie, gm. Pacyna
   plus zgłoszenie budowy sieci NN w miejscowosci Krzywie gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci NN w miejscowoąści Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenegetycznej: linii kablowej w miejscowości Białe, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowosći Czyzew, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscoowści Helenów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w Gąbinie
   plus Zgłoszenie budowy sieci (linii0 kablowej w miejscowosci Zaborów Stary, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowosci Gulewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy odcinak sieci wodociągowej w miejscowosci Pomarzanki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia w miejscowości Swoboda, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowosci Gostynin przy ul. Zazamcze
   plus Zgłoszenie rozbudowy istniejącej elektroenergetycznej sieci (linii) niskiego napięcia w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej i kablowej sieci w miejscowści Klusek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie rozbudowy istniejącej elektroenergetycznej kablowej sieci nn 0,4 kV w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci nn w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Białe, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłaczami w Gostyninie przy ul. Kochanowskiego.
   plus Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci (linii) oraz budowy kablowej linii w miejscowości Mocarzewo i Sanniki, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia 0,4 kV, budowy napowietrznej sieci (linii) nn 0,4kV w miejscowości Marianów Sierakowski, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Sokołów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej seici (linii) nn, elektroenergetycznej kablowej sieci (linii) nn w miejscowosci Kiełpieniec i Osowia, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Zaborów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Kozice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV w miejscowści Jaworek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej i budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowści Mysłownia Nowa, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszeniebudowy sieci eletroenergetycznej: linii kablowej nN0,4 kV i złaćza pomiarowego w miejscowosći Szczawin Borowy Kolonia, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN-0,4 kV w miejscowosć Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nn i budowy elektroenergetycznej kablowej sieci nn w miejscowości Mniszek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w miejscowości Aleksandrynów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowści Rakowiec, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektreonergetycznej w miejscowości Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie przebudowy oraz budowy elektroenergetycznej sieci 0,4 kV w miejscowosci Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowści Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Polesie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) niskiego napięcia nN - 0,4 kV w miejscowości Wólka, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działek 106/x i 104/x, demontaż sieci napowietrznej w Miałkówku gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy sieci napowietrznej nN 0.4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Nagodów gm. Gostynin
   plus Zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sieraków, gm.Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci nn w miejscowosci Skoki, gm.Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Gorzeow Kolonia, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej sieci kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowosci Białe, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej i złącz pomiarowych w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowosci Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy kablowej linii nn 0,4 kV w miejscowości Zwoleń, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nn 0,4 kV w obrębie ewidencyjnym Wólka, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nn i budowy kablowej sieci nn w orębie ewidencyjnym wólka, Sanniki i Mocarzewo, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej w miejscowosci Legarda, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetcznej w m. Gorzewo gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN w miejscowosci Osowia, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci elekteroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Rogożewek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci w miejscowosci Budy Lucieńskie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Sieraków, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) nN 0,4 kV ze złaczami kablowo-pomiarowymi w miejscowosci Budy Kozickie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Żytniej w miejscowości Gostynin, gm. Miasta Gostynina
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Czapskiego w miejscowości Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV w miejscowości Budy Kozickie gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) niskiego napięcia nN-0,4 kV w Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowosci Kaleń, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednrodzinnego w miejscowosci Dąbrówka, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowości Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Białotarsk, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie modernizacji linii napowietrznych 0,4 kV i stacji transformatorowej w miejscowości Marianka, Górki Drugie gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn-linii kablowej w mejscowości słomków, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Gostyninie przy ul. S. Treli
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświtlenia drowgowego w Gostyninie na ul. Czapskiego
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowści Górki Pierwsze, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy odcinków sieci wodociągowej w miejscowosciach Zuzinów i Aleksandrynów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN - 0,4 kV w miejscowosci Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zieleniec, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gulewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Czyżew, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budwoy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV, przebudowy sieci napowietrznej nN-0,4 kV w miejscowości Bolesławów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Klusek i Lucień, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV w miejscowosci Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Gostyninie przy ul. Żytniej
   minus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w miejscowości Białe, gm. Gostynin
      minus Informacja o wniesieniu sprzeciwu
   plus zgłoszenie budowy sieci w miejscowościach Luszyn, Kamionka, Skrzeszewy, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gulewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Zuzinów i Aleksandrynów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznejnN 0,4 kV, budowy linii kablowej w Gostyninie przy ul. Sienkiewicza i Marcinkowskiego
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Remki, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej w miejscowości Słomków, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci teletechnicznej w gminie Pacyna i Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Solec, gm. Gostynin
   plus zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn w Sannikach, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie przebudowy przyłącza napiwuetrznego nN-0,4 kV na sieć - linię napowietrzną nN 0,4kV w miejscowości Gaśno, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Białe, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4 kV w gostyninie przy ul. Krośniewickiej
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek
   plus Zgłoszenie budowy odcina sieci wodociągowej w miejscowości Solec, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Krośniewickiej
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Gorzewo. gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Makulińskeigo
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroeneregtycznej w miejscowosci Nagodów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV w mejscowosći Choinek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Lwówek, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie rozbiórki napowietrznej sieci nn i budowy napowietrznej sieci nn w miejscowości Adamów, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Gostyninie przy ul. Kolonia
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w Gostyninie orzy ul. Langenfeld
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenrgetycznej kablowej nn0,4 kV w miejscowosci Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nN oraz budowy i rozbiórki napowietrznej sieci nn 0,4 kV w miejscowosci Remki, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Lesniewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie rozbiórki napowietrznej sieci (linii) nn 0,4 kV oraz budowy napowietrznej sieci (linii) nn 0,4 kV w miejscowości Adamów, gm. Szczawi Kościelny
   plus Zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w miejscowści Nagodów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN-0,4 kV i rozbiórki istniejącej sieci kablowej w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sierakówek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Huta Zaborowska, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV, przebudowa sieci energetycznej napowietrznej nN-0,4 kV, przebudowa stacji trafo, Rozbiórka przyłącza napowietrznego do dz. 153/1 w miejscowośc
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w gostyninie.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w miejscowośći Leśnieiwice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowości Zaborów Stary, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenregtycznej kablowej nN w meijscowości Gaśno, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej w Gostyninie przy ul. 18-go Stycznia
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroener4getycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV ew miejscowości Leśnieiwce, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kVw miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN przy ul. Kolonia w Gostyninie.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektreonergetycznej nN przy ul. Kolonia w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 k/v w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Podgórze, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Bielawy, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejściowosci Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn w miejscowości Skrzany, gm. Gostynin
   plus Zgłoszeniebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowści Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Sierakowski i Stanisławów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sieraków, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) elektroenergetycznej nn oraz złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii kablowej Nn 0,4 kV w miejscowosci Strzałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej w Gostyninie.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Gostynin przy ul. Ziejkowej
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej HDPE DN110 w Gostyninie przy ul. Zalesie
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowosci Bolesławów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Solec, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej sieci kablowej Nn0,4 kV w miejscowosci Strzałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci energetycznej kablowej w miejscowosci Białe, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowosci Klusek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy elektroeneregtycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowosci Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Rogozewek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nN 0,4 kV, przebudowy słupowej stacji transformatorowej oraz budowa i rozbiórka napowietrznej sieci w miejscowości Remki, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej w Gostyninie przy ul. Czapskiego
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w Sannikach przy ul. Polnej.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gostyninie przy ul. Kolonia
   plus Zgłoszenie budowy elektroeneregtycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Helenów, gm. Gosynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie.
   plus Złoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej w miejscowości Raków, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kv ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Marianó Sierakowski, gm. Gostynin .
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Sannikach
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w miejscowości Wólka, gm. Saninki
   plus Zgłoszenie budowy sieci niskiego napięcia 0,4 kV w m. Rogożewek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w miejscowosci Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Klusek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej HDPE DN63 w Gostyninie przy ul. Kwiatowej.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV w Sannikach przy ul. Polnej
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowosci Czyżew, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Budy Kaleńskie, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowosci Budy Kaleńskie, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej kablowej w Gostyninie przy ul. Czapskiego
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej napowietrznej sieci nn w miejscowosci Szkarada i Sanniki, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie przebudowy, rozbudowy budynku mieszkalnego jednordzinnego w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN-0,4 kV w miejscowosci Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrtznej sieci (linii) elektroenergetycznej nn w miejscowosci Słomków, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej w miejscowosci Zuzinów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy sieci napowietrznej nN-0,4kV, demontażu sieci napowietrznej nN-0,4 kV, budowa sieci nN-0,4kV w miejscowości Pieryszew i Dobrów, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Gostyninie przy ul. Makulińskiego
   plus Zgłoszenie budowy sieci napowierznej elektroenergetycznej nN-0,4 kV w miejscowości Mysłownia Nowa i Jaworek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej w miejscowości Czyżew, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Zuzinów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4 kVw Gostyninie przy ul. Kolejowej.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej sieci w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergtycznej nn 0,4 kV w miejscowosci Słomków, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
   plus Złoszeniebudowy przebudowy i budowy elektroenergtycznej sieci oraz budowa sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Remki, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci kablowej 0, 4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowosci Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci (linii) napowietrznej elektroenergtycznej nN-0,4 kv w miejscowości Mysłownia Nowa i Jaworek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w Gostyninie przy ul. Nałkowskiej
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miescowości Reszki, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Ziejkowej
   plus Zgłoszenie budowy sieci napowietrznej nN-0,4 kV w miejscowości Mysłownia Nowa, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nN w miejscowosci Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn do 1 kV w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Rogożewek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej w miejscowości Bierzewice i Legarda, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej wraz z przyłączami
   plus Zgłoszenie przebudowt linii napowietrznej nn i budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn w m. Gorzewo gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci nN - 0,4 kV wraz z szafką pomiarową, obręb ewid. Wólka, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej - linia kablowa nn w celu zasilenia budynków mieszkalnych na działkach 244/5, 244/10, 244/11, 244/12 w m. Helenów, gmina Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV - linii kablowej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działkach 4774/17 i 4774/21 przy ul. Hubalczyków w m. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej w miejscowosci Reszki, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nN w miejscowosci Bielawy, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy buidynku meiszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Zazamcze
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci napowietrznej elektroenergetycznej nN 0,4 kV w miejscowści Szczawin i Misiadla , gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy przyłącza kablowego nN 0,4 kV, przebudowy i budowy sieci napowietrznej elektroenergetycznej nN 0,4 kV w miejscowości Lwówek, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej w Gostyninie przy ul. Polnej, Marcinkowskiego, Sosnowej i Kopernika.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej - linii kablowej nn w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w Gostyninie przy ul. Wspólnej
   plus Zgłoszenie budowy sieci (linii) napowietrznej elektroenergtycznej nN 0,4 kV, przebudowy napowietrznej sieci (linii) elektroenergtycznej nN-0,4 kV, demontaż (rozbiórka) sieci (elektroenergetycznej nN 0
   plus Zgłoszenie budowy sieci kananlizacji sanitarnej w miejscowosci Gorzewo, ul. Kruk, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowym w miejscowosci Kazimierzów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej-linii kablowej w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej niskiego napięcia do 1 kV w miejscowosci Kazimierzów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci nn 0,4 kV w tym przyłącze i szafka pomiarowa w miejscowości Wólka Niska, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej-linii kablowej w miejscowosci Helenów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej nn i budowy sieci elektroenergtycznej - linii kablowej w miejscowści Gorzewo, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 wraz z szafką pomiarową w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV z szafką pomiarową na działce nr ewid. 6347/12 do zasilania przepompowni ściekó w Gostyninie przy ul. Kolonia.
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV, budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, rozbiórka napowietrznej sieci niskeigo napięcia
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN63 mm w Gostyninie przy ul. Polskeigo Czerwonego Krzyża
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV, budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, rozbiórki napowietrznej sieci niskiego napięcia
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 mPa) z rur PE DN63 mm w Gostyninie przy ul. Wojska Polskeigo i Dmowskiego
   plus Zgłoszenie budowy sieci (linii) elektroenergtycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowosci Krzywie, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie przebudowy sieci (linii) napowietrznej nN 0,4 kV, demontaż sieci (linii) niskeigo napięcia 0,4 kV budowa sici (linii) napowietrznej niskeigo napięcia nN 0,4 kV w miejscowości Pieryszew i Do
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Miałkówek, gm.Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC wraz z odgałęzieniami bocznymi DN 160 PVC oraz sieci wodociągowej HDPE DN 110 w Gostyninie przy ul. Marcinkowskeigo, Sienkiewicza
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergtycznej niskeigo napięcia nN-0,4 kV ze złączem kablowow-pomiarowym w miejscowości Krubin, gm. Sanniki.
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPA) z rur PE DN 63 mm w Gostyninie przy ul. Żeromskiego
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Kiełpieniec, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości miałkówek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej w miejscowości Lubikó, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Gostynin, ul. Ziejkowa
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowosci Leśniewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablwoej elektroenergtycznej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Płockeij
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowosci Legarda, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości stefanów i Rogożewek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nN w Gostyninie przy ul. 18-go stycznia i Nałkowskiej.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej nn - linii kablowej i linii napowietrznej w miejscowości Podgóze, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Langenfeld
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn do 1 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Płockiej
   plus Zgłoszeniebudowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV w miejscowości Baby Górne, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszeenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV w miejscowości Klusek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie przebudowy sieci (LINII) napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4 kV, budowy sieci (LINII) napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4 kV w m. Pieryszew i Dobrów
   plus Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kościelnej w Gostyninie.
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej oraz przebudowy stacji trafo
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie, ul. Marcinkowskiego
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie, ul. Kutnowska
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej 0,4kV w Gostyninie przy ul. Hubalczyków.
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Osada, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie rozbudowy linii napowietrznej 0,4 kV i budowy przyłącza kablowego 0,4 kV w miejscowości Wrząca, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Swoboda, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy linii elektroenergtycznej kablowej nn w miejscowosci Kazimierzów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej oraz przebudowa linii napowietrznej w miejscowosci Osada, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 136/2 w miejscowości Nagodów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej
   plus Zgłoszenie budowy linii elektroenergtycznej kablowej nn w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Budy Suserskie, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV w miejscowści Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejsowości Helenów, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego
   plus Zgłoszneie budowy sieci kablowej nN w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kv w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sanniki przy ul. Wólczyńskeij
   plus Zgłoszenie budowy linii kablowej w Sannikach przy ul. Warszawskiej 191
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci gazowej śreniego ciśnienia w ul. Kutnowskiejw Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej przy ul. Krasickeigo oraz zielonej w Gostyninie.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablwoej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Moiałkówek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w meijscowosci Kazimierzów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn do 1kV wraz ze złaczem kablowo-pomiarowym w Gostyninie.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w meijscowości Czarnów, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w meijscowości Dobrów, gm. szczawin kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złaczem kablowo-pomiarowym w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV w miejscowości Wrząca, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gostyninie.
   plus Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Hubalczyków w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Antoninów gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kVoraz złącz kablowo-pomiarowych, przebudowa stacji trafo w miejscowości Gorzewo gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Gostynin ul. Płocka
   plus Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej z odcinkami sieci bocznych w Gostyninie ul. Krasickiego i ul. Zielona.
   plus Zgłoszenie budowy wraz z rozbiórką sieci energetycznej nn-0,4 kV, przebudowa sieci energetycznej nn-0,4 kV, budowa wraz z rozbiórką przyłączy napowietrznych nn-0,4 kV w miejscowości Solec i Budy Kozic
   plus Zgłoszenie rozbiórki i budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Sierakówek gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Lucień gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Budy Kozickie, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie ul. Górna, ul. Dybanka
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej nn 0,4 kv w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie rozbiórki oraz budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV, rozbióki oraz budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN63 w Gostyninie przy ul. Makulińskiego
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4 kV w Gostyninie ul. Kolonia
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nN w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnch w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej sieci kablowej nn, złączy kablowych, złączy kablowo-pomiarowych w Gostyninie przy ul. Kopernika
   plus Zgłoszenie budowy/wykonania robót budowlanych: Napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia nN-0,4 kV w Sannikach
   plus Zgłoszenie budowy/wykonania robót budowlanych: Napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia , kablowa sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci nN-0,4 kV, budowy kablowej sieci nN-0,4 kV w miejscowości Szczawin Kościelny, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn, po istniejącej trasie w zakresie przewodów i słupów, budowy sieci elektroenergetycznej nn w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablwoej nN oraz przebudowa linii napowietrznej nN w celu zasilenia myjni samochodowej w miejscowości Gostynin, ul. 18 Stycznia
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablwoej nN w Gostyninie przy ul. Rynek
   plus Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gostyninie przy ul. Krasickiego i ul. Zielonej.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablwoej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii kablowej nn wraz ze złączami w celu zasilenia dz. nr 123 w miejscowosci Lwówek, gm. Sanniki oraz demontaż linii napowietrznej nn w obrębie Lwó
   plus Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej napowietrznej sieci niskiego napięcia, budowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napięcia, budowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napi
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Białe , gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy oraz budowy sieci elektroenergetycznej - linii napowietrznej nn dla stacji T740693 "Czarnów Kąty" w miejscowości Czarnów, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przebudowa i budowa sieci napowietrznej 0,4kV w miejscowości Belno i Niecki, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej oświetleniowej nN-0,4 kV dla oświetlenia odcinka drogi w miejscowości Gorzewo - Kruk, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nN-0,4 kV oraz złączy kablowych w Gostyninie przy ul. Ziejkowej. Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci SN 15 kV, budowy elektroenergetycznej sieci nn 0,4 kV oraz szafek kablowo-pomiarowych w miejscowości Kozice, gm. Gostynin
   minus Zgłoszenie budowy sieci w obrębie ul. Kolejowej w miejscowości Gostynin. Rozbudowa, modernizacja urządzeń i obiektów infrastruktury wodociągowej w m. Gostynin
   minus Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Ruszków wraz z budową przyłączy wodociągowych, Ruszków, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowum w miejscowości Sielce gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV - linia kablowa nN w celu zasilenia stacji kontroli pojazdów w miejscowości Budy Kozickie gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Sannikach
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, Stefanów, gm. Gostynin.
   minus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w mejscowości Klusek, gm. Gostynin
   minus Zgłoszenie budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4 kV, przebudowa stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV w miejscowości Ruszków, gm. Gostynin
   minus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   minus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN63 w Gostyninie przy ul. Kolonia
   minus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
   minus Zgłoszenie budowy oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii napowietrznej nN oraz budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii kablowej nN w celu zasilenia 71 w m. Aleksandrów gm. Sann
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
plus Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
minus Informuje się, że osobą wyznaczoną przez Starostę Gostynińskiego, która zajmuje się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, telef
plus Zgłoszenia instalacji pól elektromagnetycznych
minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Klauzula informacyjna
 Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 44/4,
A A A


Spis dokumentów:
1. Informacja o wniesieniu sprzeciwu
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV w miejscowości Białe, gm. Gostynin

Inwestor: ENERGA - OPERATOR S.A

Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego: Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Białe, obręb ewidencyjny Białe, dz. nr ewid. 169/7, 169/8, gm. Gostynin

Ilość odwiedzin: 1803
Nazwa dokumentu: Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w miejscowości Białe, gm. Gostynin
Skrócony opis: Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV w miejscowości Białe, gm. Gostynin
Podmiot udostępniający: Starosta Gostyniński
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Czapik
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Czapik
Osoba, która wprowadzała dane: Bogusława Czapik
Data wytworzenia informacji: 2017-10-26 09:25:15
Data udostępnienia informacji: 2017-10-26 09:25:15
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-26 09:29:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner