logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
 ZARZĄD POWIATU
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
plus Pracownicy jednostek
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
minus Przetargi
   minus Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu cząstkowego dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej
   minus Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż rębaka do gałęzi marki teknamotor skorpion 120 sd
   minus Ogłaszenie o sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Gaśno, gmina Gostynin
   minus Ogłoszenie o sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Legarda, gmina Gostynin
   minus Ogłoszenie o sprzedaży zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Jastrzębia, gmina Gostynin
   minus Zawiadomienie o wyniku postępowania - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
   minus Ogłoszenie o przetargu - "Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu
   minus Informacja o wyniku przetargu nieruchomościści położonej w obrębie Gaśno, gmina Gostynin
   minus Informacja o wyniku przetargu nieruchomościści położonej w Legardzie, gmina Gostynin
   minus Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości położonej w miejscowości Klusek
   minus Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gaśno, gmina Gostynin
   minus Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Jastrzębia gmina Gostynin
   minus Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni
   minus Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Remont elewacji budynku dworu na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie wpisanego wraz z pozostałością parku do rejestru za
   minus Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - modernizację drogi powiatowej Czermno - Stary Barcik
   minus Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomościści położonej w obrębie Gaśno, gmina Gostynin
   minus Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomościści położonej w obrębie Jastrzębia, gmina Gostynin
   minus Zapraszenie do składania ofert cenowych w postępowaniu pn.: „Przegląd pięcioletni dróg powiatowych”
   plus Ogłoszenie o zamówieniu - usługi prawnicze
   minus Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gostynin
   minus Ogłoszenie: sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż domku przewozowego (barakowóz)
   minus Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
   minus Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Jastrzębia gmina Gostynin
   minus Zawiadomienie o wyborze oferty na obsługę prawną
   minus Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - modernizację drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów -Krzywie -Górki o długości 500,00 m
   minus Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
   minus Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - modernizację drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów - Krzywie - Górki o długości 500,00 m
   minus Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 na obszar I i III
   minus Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w trybie bezpośredniego zawarcia umowy
   minus Przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego
   minus Obsługa Prawna Starostwa Powiatowego w Gostyninie
   minus Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu cząstkowego dróg powiatowych nawierzchni bitumicznej w Powiecie Gostynińskim
   minus Ogłoszenie o zamówieniu na remont i roboty budowlane obiektów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie
   minus Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
   minus Przetarg nieograniczony na „Dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu w zakresie OC, AC, NNW"
   minus Przetarg nieograniczony na przebudowę – modernizację drogi powiatowej dojazdowej nr 1401W odcinek Białe – Sendeń Duży
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec”
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie"
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec”
   minus Przetarg nieograniczony na usługi: "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2016/2017"
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec”
   minus Przetarg nieograniczony na usługi: "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 dla obszary nr II"
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie"
   minus Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu oraz na potrzeby Starostwa
   minus Przetarg nieograniczony na - Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie
   minus Przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego
   minus Ogłoszenie przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości poł. w Gostyninie przy ul. 3 Maja 45
   minus Przetarg na Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 9000 m^2
   minus Przetarg na Zmianę pokrycia dachowego na budynku administracyjnym przy ul. 3 Maja 43b w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o przetargu na zadanie - Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie - Górki II przez wieś Górki II"
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W, w m. Solec i przebudowa drogi powiatowej 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie z podziałem na częsci
   minus Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II przez wieś Górki II na dł. 1175,68 mb”
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1417W relacji Zaborów Stary – Gostynin”
   plus Przebudowa drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice – Lucień
   plus Remont nawierzchni odcinka drogi nr 1422W Gostynin – Skrzany – Nowa Wieś w km 3+000 - 4+000 (dł. odcinka 1,0 km / 5000 m2)
   plus Przebudowa drogi powiatowej nr 1441W od drogi 577 Sanniki– Staropól
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Przebudowa drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice
   minus Przetarg nieograniczony „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Gostynińskiego oraz podległych jednostek na lata 2017/2020” dotyczy ogłoszenia 581159-N-2017
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Przebudowa drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice
   plus Przetarg nieograniczony „Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018"
   plus Ogłoszenie "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 dla obszaru Nr II
   plus Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia - Pacyna, odcinek od drogi powiatowej nr 1457W w m. Gołas do drogi powiatowej nr 1436W w m. J
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin - Lipianki w miejscowości Choinek, Nagodów i Gostynin”
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie - Górki w m. Huta Nowa”
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Odnowa nawierzchni drogi 1456W Lwówek - Konstantynów”
plus Komunikaty
plus Ogłoszenia o naborze
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
minus Sprawozdanie z konsultacji społecznych
plus Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
minus Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r."
minus Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 usta
minus Likwidacja Stowarzyszenia Zwykłego "Siła jest w Nas"
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 PRAWO BUDOWLANE
plus Zgłoszenia
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Zawiadomienia o wszczęciu postepowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego
 Uchwała Nr 475/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
A A A


Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Załączniki do pobrania: 2018-02-14 11:37:17 - Ogłoszenie (2.46 MB)
2018-02-14 11:37:42 - SIWZ (7.84 MB)
2018-02-14 11:38:09 - Druki (214.50 kB)
2018-02-14 11:38:34 - dokumentacja (6.57 MB)
2018-02-20 13:04:01 - Informacja dodatkowa (168.39 kB)
2018-02-20 14:31:24 - Opis techniczny - uzupełnienie (99.98 kB)

Ilość odwiedzin: 94
Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia - Pacyna, odcinek od drogi powiatowej nr 1457W w m. Gołas do drogi powiatowej nr 1436W w m. J
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Kopeć
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Kopeć
Osoba, która wprowadzała dane: Jarosław Kopeć
Data wytworzenia informacji: 2018-02-14 11:36:14
Data udostępnienia informacji: 2018-02-14 11:36:14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-20 14:31:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner