logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Działalność Lobbingowa
minus Konta bankowe Starostwa Powiatowego
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
minus Interpelacje
 ZARZĄD POWIATU
minus Skład Zarządu
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
plus Pracownicy jednostek
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
plus Przetargi
minus Komunikaty
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaży
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej.
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej - Sanniki dz. 697
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
   minus Zawiadomienie - okazanie granic Budy Kaleńskie nr 4
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w calu wznowienia przebiegu granic działeki
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w calu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek
   minus Zawiadomienie w związku z podziałem działki nr 405 w miejscowości Gorzewo
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości i utrwalenia punktów granicznych
   minus zawiadomienie o przyjęciu i okazaniu zainteresowanym stronom granic
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego, przeznaczonych do zamiany
   minus Ogłoszenie o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym Stanie Prawnym
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wydzierżawienia
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości we wsi Antoninów
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w obrębie Józefków gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w obrębie Strzałki gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w obrębie Reszki gm. Szczawin Kościelny
   minus Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie wydzierżawienia działki nr 3624/21 położonej w Gostyninie
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 119 położonej w obrębie Leśniewice gm. Gostynin
   minus Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rybne
   minus Zawiadomienie o czynnościach w celu przyjęcia przebiegu granic - Gostynin działka 1360
   minus Zawiadomienie o czynnościach w celu przyjęcia przebiegu granic - Strzałki działka 128
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 128 położonej obrębie Strzałki gm. Gostynin
   minus Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonej do wynajęcia na czas nieoznaczony
   minus Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonej do wynajęcia
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Górki Drugie dz.128/1 droga
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 382/5 położonej obrębie Gorzewo gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - Swoboda dz. 6, 8
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaży
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
   minus Decyzja zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rybne, gm. Gostynin (dz. 92/1 i 92/2)
   minus Zawiadomienia o przyjęciu i okazaniu zainteresowanym stronom granic (dz. nr 315, obręb Marianów Lucieński, gm. Gostynin)
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek w miejscowości Gorzewo Kolonia
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Sannikach
   minus Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 na terenie Powiatu Gostynińskiego
   minus Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gostynińskiego o przystąpieniu do nieodpłatnego zbycia 1.827 udziałów, co stanowi 13 % udziałów Powiatu Gostynińskiego
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
   minus Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia nieruchomości za nieruchomość wspólnoty gruntowej wsi Pacyna gmina Pacyna
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia nieruchomości za nieruchomość wspólnoty gruntowej wsi Luszyn gmina Pacyna
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 miesięcy
   minus Zawiadomienie - Pismo Syndyka
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
   minus Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Klusek, gmina Gostynin, dz. 368/4 o pow. 0,9807
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia i okazania przebiegu granic działek ewidencyjnych
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia i okazania przebiegu granic działek ewidencyjnych
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia przebiegu granic niecruchomości
   minus Informacja o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w sprawie ustalenia nieruchomości za nieruchomość wspólnoty gruntowej wsi Luszyn gmina Pacyna
   minus Przedłużenie postępowania w sprawie ustalenia nieruchomości za nieruchomość wspólnoty gruntowej wsi Luszyn gmina Pacyna
   minus Przedłużenie postępowania w sprawie ustalenia nieruchomości za nieruchomość wspólnoty gruntowej wsi Pacyna gmina Pacyna
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic
   minus Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego okres do 3 lat
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia i utrwalenia znaków granicznych nieruchomości
   minus Decyzja ustalająca, że nieruchomość położona we wsi Luszyn, gmina Pacyna, zapisana w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w jednostce rejestrowej G.40
   minus Decyzja ustalająca, że nieruchomość położona we wsi Pacyna gmina Pacyna zapisana w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w jednostce rejestrowej G.96
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
   minus Jakość wody w Szpitalu w Gostyninie, ul. Zalesie1 - Komunikat PPIS w Gostyninie
   minus Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ustalenie przebiegu granic oraz wyznaczenie punktów
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek (dz. nr 89/8, obręb Zaborów Stary, gmina Gostynin)
   minus Ogłoszenie naboru ofert osób chętnych do pozyskiwania drewna z działki 389/35 i 389/40 w msc. Gorzewo-Kruk
   minus Informacja o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Pacyna
   minus Informacja o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Luszyn
   minus Przetarg na sprzedaż majątku upadłego ELGO LIGHTING INDUSTRIES
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic dz. nr 11 Gorzewo
   minus Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/ustalenia granic nieruchomości - działka nr 161 w obrębie Nagodów
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w obrębie Brzezia Gmina Sanniki
   minus Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r.
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic dz. nr 231/1 we wsi Klusek
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaży
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Misiadla, Gmina Szczawin Kościelny, oznaczonej jako dzia
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek EWIDENCYJNYCH
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - nr ewid. cz. dz. 396
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - nr ewid. cz. dz. 104
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych - Antoninów
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych - Niecki
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych - Osada
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych - Józefków
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Mysłownia Nowa
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia/wznowienia/wyznaczenie punktów granicznych działki
   minus Decyzja stwierdzająca nabycie z dniem 1 stycznia 2016 r nieodpłatnie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych - Antoninów
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Zuzinowie
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Halinów
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Sieraków
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Krzywie
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Emilianowie
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Rębowie
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Jastrzębia
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Budach Kozickich
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Marianów Sierakowski
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Zaborów Stary
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Rybne
   minus Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 179 w obrębie Luszyn gm. Pacyna
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działeki ewidencyjnej w Huta Nowa
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Lwówek
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
   minus Informacje o przystąpieniu do prac związanych z realizacją modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie wybranych obrębów Gminy Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Gorzewo
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Sanniki
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia znaków granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczena punktów granicznych działek ewid. - Klusek
   minus Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 miesięcy - Klusek
   minus Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat - Gorzewo
   minus Ogłoszenie o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Bolesławów
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Sanniki
   minus Likwidacja Stowarzyszenia Zwykłego "Siła jest w Nas"
   minus Likwidacja Uczniowskiego Klubu Sportowego "Olimpijczyk"
   minus W sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępniienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Misiadla
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Pacyna
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Miałkówek
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia działka nr 31
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin działki oznaczonej numerem 31 w m. Misiadla
   minus Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 5 lat - Gorzewo
   minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń garażowych zlokalizowanych w budynku na działce numer 3624/5, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczony
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zapoznaniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji zobowiazującej do udostępnienia nieruchomości położonej w m. Misiadla, gm. Szczawin Kości
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o nowym terminie załatwienia sprawy wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości w m. Misiadla, dz. 31
   minus Ogłoszenie dot. naboru ofert osób chętnych na zakup drewna opałowego
   minus Zawiadomienie - ustalenie przebiegu granic Suserz dz. 67/2
   minus Zawiadomienie - ustalenie przebiegu granic Miałkówek działka Nr 112
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki ewidencyjnej - Bierzewice 108/1, 108/2
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - Bierzewice
   minus Decyzja o udostępnieniu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. 31, obręb Misiadla, gm. Szczawin Kościelny
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - Gaśnio
   minus Zawiadonienie o czynościach przyjęcia granic nieruchomości - Gaśno nr działki 278/1 i 279/5
   minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ws. ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Skrwy Lewej
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Kazimierzów
   minus Standardy obsługi klienta i system monitorowania satysfakcji klienta
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obręb
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0005 Bo
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - obręb Klusek, gm. Gostynin
   minus Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczoną do oddania w formie darowizny na rzecz Gminy Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki ewidencyjnej - Rakowiec, dz. 47/2
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wraz z Ogłoszeniem - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zapoznaniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym , poło
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych - Stefanów, gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia i ustalenia przebiegu granic działek - Kaleń, gm. Szczawin Kościelny
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia znaków/punktów granicznych
   minus Program Mieszkanie Plus
   minus Zaproszenie do udziału w II przetargu ustnym nieograniczonym na najem na okres do 3 lat pomieszczeń garażowych
   minus Decyzja Starosty Gostynińskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0005 Bolesławów, gmina Gostynin, oznaczonej jako działka ewidenc
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0010 Gaśno, gmina Gostynin, oznaczonej jako działka ewide
   minus Starostwo Powiatowe w Gostyninie ogłasza nabór ofert osób chętnych na zakup drewna.
   minus Zawiadomienie w celu ustalenia/wznowienia przebiegu granic działek - Huta Nowa
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu działek ewidencyjnych - Kazimierzów
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - na dziłce nr 1097/4 w Gostyninie
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w calu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Miasto Gostynin
plus Ogłoszenia o naborze
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
minus Sprawozdanie z konsultacji społecznych
plus Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
minus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
minus Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
plus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus EDUKACJA PRAWNA
minus Lista szkół, które otrzymały w 2018r. dotację w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 PRAWO BUDOWLANE
plus Zgłoszenia
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Zawiadomienia o wszczęciu postepowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Klauzula informacyjna
A A A


Załączniki do pobrania: 2018-04-10 12:50:25 - Zawiadomienie (298.44 kB)

Ilość odwiedzin: 276
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych - Antoninów
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Kopeć
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Kopeć
Osoba, która wprowadzała dane: Jarosław Kopeć
Data wytworzenia informacji: 2018-04-10 12:46:57
Data udostępnienia informacji: 2018-04-10 12:46:57
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-10 12:50:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner