logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Działalność Lobbingowa
minus Konta bankowe Starostwa Powiatowego
 ZARZĄD POWIATU
minus Skład Zarządu
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
minus Interpelacje
minus Transmisja Sesji
minus Dyżury - Przewodnicząca Rady Powiatu
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
plus Pracownicy jednostek
plus Pracownicy Starostwa
 Zawiadomienie
plus Komunikaty
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o naborze
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
minus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
minus Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
plus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus EDUKACJA PRAWNA
minus Lista szkół, które otrzymały w 2018r. dotację w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
minus Debata nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego
minus Zawiadomienie i ogłoszenie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 42/3 poł. w Zaborowie Nowym
minus Zawiadomienie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 189 Sieraków
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
plus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
minus Informuje się, że osobą wyznaczoną przez Starostę Gostynińskiego, która zajmuje się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, telef
plus Zgłoszenia instalacji pól elektromagnetycznych
minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 PRAWO BUDOWLANE
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
plus Zgłoszenia
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Klauzula informacyjna
 DOSTĘPNOŚĆ
minus Deklaracja dostępności dla strony internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie
minus Raport o dostępności dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie
 Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 44/4,
A A A


Opłaty uiszczane w Starostwie Powiatowym w Gostyninie:

·          opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa

·          opłaty za sprzedaż gruntów i nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

·          opłaty za czynsz dzierżawny gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa

·          opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

·          opłaty za karty parkingowe

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek:

Starostwo Powiatowe w Gostyninie

ul. Dmowskiego 13

PKO BP S.A.   Nr 79 1020 3974 0000 5002 0006 6779

--------------------------------------------------------------------------------------------

·          opłaty związane z rejestracją pojazdu

·          opłaty związane z transportem

·          opłaty za prawo jazdy

·          opłaty za prawo jazdy międzynarodowe

·          opłaty za karty wędkarskie

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek:

Starostwo Powiatowe w  Gostyninie

ul. Dmowskiego 13

PKO BP S.A.   Nr 91 1020 3974 0000 5902 0006 6316
--------------------------------------------------------------------------------

·          opłaty za wypisy z rejestru gruntów

·          opłaty za wyrysy

·          opłaty za mapki

·          opłaty za poświadczenia dokumentów

·          opłaty za zaświadczenia

·          opłaty za wgląd do akt

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek:

Starostwo Powiatowe w  Gostyninie

ul. Dmowskiego 13

PKO BP S.A.   Nr 34 1020 3974 0000 5702 0006 6761

--------------------------------------------------------------------------------------------

·          opłaty melioracyjne

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek:

Starostwo Powiatowe w  Gostyninie

ul. Dmowskiego 13

PKO BP S.A.   Nr 21 1020 3974 0000 5702 0006 6704

Starostwo Powiatowe w Gostyninie informuje,
że  opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej
można uiszczać
w kasie  Starostwa Powiatowego w Gostyninie, ul. 3-go Maja 43B
lub
na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Gostyninie
nr  89 1020 3974 0000 5302 0006 6258

Ilość odwiedzin: 4018
Nazwa dokumentu: Konta bankowe Starostwa Powiatowego
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Kopeć
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Kopeć
Osoba, która wprowadzała dane: Jarosław Kopeć
Data wytworzenia informacji: 2018-10-26 11:34:11
Data udostępnienia informacji: 2018-10-26 11:34:11
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 11:35:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner