logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Działalność Lobbingowa
minus Konta bankowe Starostwa Powiatowego
 ZARZĄD POWIATU
minus Skład Zarządu
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
minus Interpelacje
minus Transmisja Sesji
minus Dyżury - Przewodnicząca Rady Powiatu
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
plus Pracownicy jednostek
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
plus Komunikaty
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o naborze
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
minus Sprawozdanie z konsultacji społecznych
plus Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
minus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
minus Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
   minus 2019
      minus Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
   plus 2020
minus EDUKACJA PRAWNA
minus Lista szkół, które otrzymały w 2018r. dotację w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 PRAWO BUDOWLANE
plus Zgłoszenia
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
plus Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
minus Informuje się, że osobą wyznaczoną przez Starostę Gostynińskiego, która zajmuje się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, telef
plus Zgłoszenia instalacji pól elektromagnetycznych
minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Klauzula informacyjna
A A A


Załączniki do pobrania: 2019-01-02 08:31:03 - harmonogram dyżurów w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej na I kwartal 2019 r. (163.38 kB)
2019-01-02 08:31:18 - harmonogram dyżurów w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na I kwartal 2019 r. (246.64 kB)
2019-01-09 11:21:28 - zmiana harmonogramu dyżurów w I kwartale 2019 r. w Punkcie NPP i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (323.73 kB)
2019-01-11 07:41:05 - Informacja dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w I kwartale 2019 r. (64.27 kB)
2019-01-22 09:28:16 - Informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w dniach 24 stycznia 2019 r. oraz 1, 6, 7, 8, 12, 18, 27 lutego 2019 r. (661.59 kB)
2019-01-24 14:48:07 - Informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w I kwartale 2019 r. (styczeń 2019 r.) w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (1000.01 kB)
2019-01-31 13:47:16 - Zmiana harmonogramu dyżurów w I kwartale 2019 r. (luty, marzec 2019 r.) w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (1.45 MB)
2019-02-18 13:42:27 - Informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie w dniach 21, 26, 28 lutego 2019 r. (339.74 kB)
2019-03-11 09:58:48 - Informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w dniu 13 marca 2019 r. w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gostyninie (304.38 kB)
2019-03-19 09:42:45 - informacja dot. zmiany harmonogramu dyzurów w dniach 18 i 19 marca 2019 r. w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie (335.75 kB)
2019-03-29 15:55:16 - Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gostyninie na II kwartał 2019 r. (1.92 MB)
2019-03-29 15:57:19 - Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie na II kwartał 2019 r. (868.71 kB)
2019-04-08 08:58:02 - Informacja dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniu 08.04.2019 r. (226.74 kB)
2019-04-11 15:25:40 - Informacja dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Szczawinie Kościelnym (206.87 kB)
2019-04-11 15:26:21 - Informacja dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Szczawinie Kościelnym (206.68 kB)
2019-04-30 14:50:30 - informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w PNPP w Gostyninie w dniu 6 maja 2019 r. (295.13 kB)
2019-05-10 09:10:04 - Informacja dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w dniu 13.05.2019 r. w PNPP w Gostyninie - Filia w Szczawinie Kościelnym(1) (228.19 kB)
2019-06-06 10:38:42 - Informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w dniu 10 czerwca 2019 roku w PNPP w Gostyninie - Filia w Szczawinie Kościelnym (230.64 kB)
2019-06-10 12:54:51 - Inormacja dot. zmiany hatmonogramu dyżurów w dniach 11 i 18 czerwca 2019 roku w PNPP w Gostyninie (314.61 kB)
2019-06-27 12:25:06 - harmonogram dyżurów w PNPPiNPO w Gostyninie w III kwartale 2019 roku (1.98 MB)
2019-06-27 12:25:19 - informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w PNPPiNPO w Gostyninie w dniu 28 czerwca 2019 roku (302.69 kB)
2019-06-27 12:25:42 - harmonogram dyżurów w PNPP w Gostyninie w III kwartale 2019 roku (875.46 kB)
2019-06-27 12:25:53 - informacja dot. zmiany harmongramu dyżurów w PNPP w Gotyninie w dniu 2 lipca 2019 roku (230.07 kB)
2019-07-17 09:40:52 - Informacja dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1a (206.89 kB)
2019-07-22 13:42:08 - Informacja dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1a (544.25 kB)
2019-07-25 15:09:59 - Informacja dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1a (473.72 kB)
2019-08-07 12:44:40 - informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w dniach 8 i 29 sierpnia 2019 r. w PNPP w Gostyninnie (325.44 kB)
2019-08-13 09:53:04 - Informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w dniach 19 i 26 sierpnia 2019 roku w PNPP w Gostyninie - Filia w Szczawinie Kościelnym (235.89 kB)
2019-08-13 09:53:38 - Informacja dot. zmiany harmongramu dyżurów w dniach 22 i 27 sierpnia 2019 roku w PNPP w Gotyninie (238.91 kB)
2019-08-20 10:58:26 - Informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w dniu 21 sierpnia 2019 roku w PNPP w Gostyninie (289.46 kB)
2019-09-20 14:41:31 - Informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w dniu 23 września 2019 r. w PNPP w Gostyninie - Filia w Szczawinie Kościelnym (289.68 kB)
2019-09-30 09:54:57 - Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gostyninie na IV kwartał 2019 roku (1.91 MB)
2019-09-30 09:55:23 - Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie na IV kwartał 2019 roku (862.19 kB)
2019-10-11 13:53:20 - Informacja dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w PNPP w Gostyninie w dniach 14, 17 i 22 października 2019 r. (353.60 kB)
2019-10-30 10:25:37 - Informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w dniu 31 października i 5 listopada 2019 r. w PNPP w Gostyninie (312.59 kB)
2019-11-08 08:12:22 - Informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w dniu 12 i 19 listopada 2019 r. w PNPP w Gostyninie (315.64 kB)
2019-11-19 07:32:24 - Informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w dniu 18 listopada 2019 r. w PNPP w Gostyninie - Filia w Szczawinie Kościelnym (225.63 kB)
2019-12-13 09:13:08 - Informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w dniu 17 i 24 grudnia 2019 r. w PNPPiNPO w Gostyninie - Filia w Sannikach. (383.88 kB)
2019-12-16 12:48:18 - Informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w dniu 19 grudnia 2019 r. w PNPP w Gostyninie (220.43 kB)
2019-12-16 12:50:12 - Informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w dniu 24 grudnia 2019 r. w PNPP w Gostyninie (273.33 kB)
2019-12-19 12:29:09 - Informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w dniach 27 i 31 grudnia 2019 roku w PNPP w Gostyninie (340.30 kB)

Ilość odwiedzin: 3122
Nazwa dokumentu: Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Kopeć
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Kopeć
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Dan
Data wytworzenia informacji: 2019-01-02 08:29:54
Data udostępnienia informacji: 2019-01-02 08:29:54
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-19 12:29:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner