logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Działalność Lobbingowa
minus Konta bankowe Starostwa Powiatowego
 ZARZĄD POWIATU
minus Skład Zarządu
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
minus Interpelacje
minus Transmisja Sesji
minus Dyżury - Przewodnicząca Rady Powiatu
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
plus Pracownicy jednostek
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
plus Komunikaty
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o naborze
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
minus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
minus Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
plus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus EDUKACJA PRAWNA
minus Lista szkół, które otrzymały w 2018r. dotację w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 PRAWO BUDOWLANE
minus Zgłoszenia
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej w Kazimierzowie
   plus Zgłoszenie linii energetycznej w Zuzinowie
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej w Białotarsku
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej w miejscowości Tuliska
   plus Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej w Miałkówku
   plus Zgłoszenie budowy linii kablowej w Gostyninie przy ul. HDK
   plus Zgłoszenie budowy linii kablowej w Szczawinku
   plus Zgłoszenie budowy linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV w Zuzinowie gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii nn z przyłączami w Skrzeszewach
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej i napowietrznej w Kazimierzowie
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Legardzie.
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV w Marianowie Lucieńskim
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV w Marianowie Lucieńskim
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Gorzewie
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Gorzewie
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Antoninów gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej: linii kablowej w miejscowości Lisica, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej kablowej linii nn ze złaczami; Szczawinek, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy linii napowietrznej w Zuzinowie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV
   plus Zgłoszenie rozbudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej nn w miejscowosci Antoninów
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej miejscowości Działy i Lubików
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej oraz napowietrznej nn 0.4kV i przebudowy sieci energetycznej napowietrznej w miejscowości Kazimierzów
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej linni nn-0,4kV w miejscowości Skrzeszewy
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie
   plus Zgłsszenie przebudowy linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z budową sieci kablowej, przebudowa przyłączy w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Stefanów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Lucieński gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci w Gorzewie, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznejw miejscowości Lucień, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nn-0,4 kV w miejscowości Marianów Lucieński, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej napowietrznej nN-0,4 kV w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej w miejscowości Józefków gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii kaablowej nN w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Lucieński gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Wólka gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej w miejscowości Krzymów, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie rozbudowy sieci w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci nn w Biezrzewicach, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie przebudowy sieci el-en 0,4 kV, budowy przyłącza kablowego. Budowa linii kablowejnn i złączy w miejscowści Choinek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci w Sannikach
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w miejscowości Budy Lucieńskie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Osada, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Huta Nowa, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pomarzaki, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skrzany i Halinów , gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej w miejscowości Baby Górne, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci el.-en: linii kablowej nN-0,4 kV i złączy kablowych w Gostyninie4 przy ul. Targowej
   plus Zgłoszenie budowy sieci w miejscowosci Czyżew, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci napowietrznej w miejscowości Rybie, gm. Pacyna
   plus zgłoszenie budowy sieci NN w miejscowosci Krzywie gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci NN w miejscowoąści Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenegetycznej: linii kablowej w miejscowości Białe, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowosći Czyzew, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscoowści Helenów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w Gąbinie
   plus Zgłoszenie budowy sieci (linii0 kablowej w miejscowosci Zaborów Stary, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowosci Gulewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy odcinak sieci wodociągowej w miejscowosci Pomarzanki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia w miejscowości Swoboda, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowosci Gostynin przy ul. Zazamcze
   plus Zgłoszenie rozbudowy istniejącej elektroenergetycznej sieci (linii) niskiego napięcia w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej i kablowej sieci w miejscowści Klusek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie rozbudowy istniejącej elektroenergetycznej kablowej sieci nn 0,4 kV w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci nn w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Białe, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłaczami w Gostyninie przy ul. Kochanowskiego.
   plus Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci (linii) oraz budowy kablowej linii w miejscowości Mocarzewo i Sanniki, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia 0,4 kV, budowy napowietrznej sieci (linii) nn 0,4kV w miejscowości Marianów Sierakowski, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Sokołów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej seici (linii) nn, elektroenergetycznej kablowej sieci (linii) nn w miejscowosci Kiełpieniec i Osowia, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Zaborów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Kozice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV w miejscowści Jaworek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej i budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowści Mysłownia Nowa, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszeniebudowy sieci eletroenergetycznej: linii kablowej nN0,4 kV i złaćza pomiarowego w miejscowosći Szczawin Borowy Kolonia, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN-0,4 kV w miejscowosć Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nn i budowy elektroenergetycznej kablowej sieci nn w miejscowości Mniszek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w miejscowości Aleksandrynów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowści Rakowiec, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektreonergetycznej w miejscowości Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie przebudowy oraz budowy elektroenergetycznej sieci 0,4 kV w miejscowosci Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowści Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Polesie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) niskiego napięcia nN - 0,4 kV w miejscowości Wólka, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działek 106/x i 104/x, demontaż sieci napowietrznej w Miałkówku gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy sieci napowietrznej nN 0.4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Nagodów gm. Gostynin
   plus Zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sieraków, gm.Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci nn w miejscowosci Skoki, gm.Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Gorzeow Kolonia, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej sieci kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowosci Białe, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej i złącz pomiarowych w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowosci Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy kablowej linii nn 0,4 kV w miejscowości Zwoleń, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nn 0,4 kV w obrębie ewidencyjnym Wólka, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nn i budowy kablowej sieci nn w orębie ewidencyjnym wólka, Sanniki i Mocarzewo, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej w miejscowosci Legarda, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetcznej w m. Gorzewo gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN w miejscowosci Osowia, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci elekteroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Rogożewek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci w miejscowosci Budy Lucieńskie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Sieraków, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) nN 0,4 kV ze złaczami kablowo-pomiarowymi w miejscowosci Budy Kozickie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Żytniej w miejscowości Gostynin, gm. Miasta Gostynina
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Czapskiego w miejscowości Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV w miejscowości Budy Kozickie gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) niskiego napięcia nN-0,4 kV w Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowosci Kaleń, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednrodzinnego w miejscowosci Dąbrówka, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowości Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Białotarsk, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie modernizacji linii napowietrznych 0,4 kV i stacji transformatorowej w miejscowości Marianka, Górki Drugie gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn-linii kablowej w mejscowości słomków, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Gostyninie przy ul. S. Treli
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświtlenia drowgowego w Gostyninie na ul. Czapskiego
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowści Górki Pierwsze, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy odcinków sieci wodociągowej w miejscowosciach Zuzinów i Aleksandrynów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN - 0,4 kV w miejscowosci Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zieleniec, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gulewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Czyżew, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budwoy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV, przebudowy sieci napowietrznej nN-0,4 kV w miejscowości Bolesławów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Klusek i Lucień, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV w miejscowosci Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Gostyninie przy ul. Żytniej
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w miejscowości Białe, gm. Gostynin
   plus zgłoszenie budowy sieci w miejscowościach Luszyn, Kamionka, Skrzeszewy, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gulewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Zuzinów i Aleksandrynów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznejnN 0,4 kV, budowy linii kablowej w Gostyninie przy ul. Sienkiewicza i Marcinkowskiego
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Remki, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej w miejscowości Słomków, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci teletechnicznej w gminie Pacyna i Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Solec, gm. Gostynin
   plus zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn w Sannikach, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie przebudowy przyłącza napiwuetrznego nN-0,4 kV na sieć - linię napowietrzną nN 0,4kV w miejscowości Gaśno, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Białe, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4 kV w gostyninie przy ul. Krośniewickiej
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek
   plus Zgłoszenie budowy odcina sieci wodociągowej w miejscowości Solec, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Krośniewickiej
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Gorzewo. gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Makulińskeigo
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroeneregtycznej w miejscowosci Nagodów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV w mejscowosći Choinek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Lwówek, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie rozbiórki napowietrznej sieci nn i budowy napowietrznej sieci nn w miejscowości Adamów, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Gostyninie przy ul. Kolonia
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w Gostyninie orzy ul. Langenfeld
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenrgetycznej kablowej nn0,4 kV w miejscowosci Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nN oraz budowy i rozbiórki napowietrznej sieci nn 0,4 kV w miejscowosci Remki, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Lesniewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie rozbiórki napowietrznej sieci (linii) nn 0,4 kV oraz budowy napowietrznej sieci (linii) nn 0,4 kV w miejscowości Adamów, gm. Szczawi Kościelny
   plus Zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w miejscowści Nagodów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN-0,4 kV i rozbiórki istniejącej sieci kablowej w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sierakówek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Huta Zaborowska, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV, przebudowa sieci energetycznej napowietrznej nN-0,4 kV, przebudowa stacji trafo, Rozbiórka przyłącza napowietrznego do dz. 153/1 w miejscowośc
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w gostyninie.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w miejscowośći Leśnieiwice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowości Zaborów Stary, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenregtycznej kablowej nN w meijscowości Gaśno, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej w Gostyninie przy ul. 18-go Stycznia
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroener4getycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV ew miejscowości Leśnieiwce, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kVw miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN przy ul. Kolonia w Gostyninie.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektreonergetycznej nN przy ul. Kolonia w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 k/v w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Podgórze, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Bielawy, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejściowosci Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn w miejscowości Skrzany, gm. Gostynin
   plus Zgłoszeniebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowści Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Sierakowski i Stanisławów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sieraków, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) elektroenergetycznej nn oraz złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii kablowej Nn 0,4 kV w miejscowosci Strzałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej w Gostyninie.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Gostynin przy ul. Ziejkowej
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej HDPE DN110 w Gostyninie przy ul. Zalesie
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowosci Bolesławów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Solec, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej sieci kablowej Nn0,4 kV w miejscowosci Strzałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci energetycznej kablowej w miejscowosci Białe, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowosci Klusek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy elektroeneregtycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowosci Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Rogozewek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nN 0,4 kV, przebudowy słupowej stacji transformatorowej oraz budowa i rozbiórka napowietrznej sieci w miejscowości Remki, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej w Gostyninie przy ul. Czapskiego
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w Sannikach przy ul. Polnej.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gostyninie przy ul. Kolonia
   plus Zgłoszenie budowy elektroeneregtycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Helenów, gm. Gosynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie.
   plus Złoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej w miejscowości Raków, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kv ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Marianó Sierakowski, gm. Gostynin .
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Sannikach
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w miejscowości Wólka, gm. Saninki
   plus Zgłoszenie budowy sieci niskiego napięcia 0,4 kV w m. Rogożewek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w miejscowosci Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Klusek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej HDPE DN63 w Gostyninie przy ul. Kwiatowej.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV w Sannikach przy ul. Polnej
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowosci Czyżew, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Budy Kaleńskie, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowosci Budy Kaleńskie, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej kablowej w Gostyninie przy ul. Czapskiego
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej napowietrznej sieci nn w miejscowosci Szkarada i Sanniki, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie przebudowy, rozbudowy budynku mieszkalnego jednordzinnego w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN-0,4 kV w miejscowosci Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrtznej sieci (linii) elektroenergetycznej nn w miejscowosci Słomków, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej w miejscowosci Zuzinów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy sieci napowietrznej nN-0,4kV, demontażu sieci napowietrznej nN-0,4 kV, budowa sieci nN-0,4kV w miejscowości Pieryszew i Dobrów, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Gostyninie przy ul. Makulińskiego
   plus Zgłoszenie budowy sieci napowierznej elektroenergetycznej nN-0,4 kV w miejscowości Mysłownia Nowa i Jaworek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej w miejscowości Czyżew, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Zuzinów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4 kVw Gostyninie przy ul. Kolejowej.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej sieci w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergtycznej nn 0,4 kV w miejscowosci Słomków, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
   plus Złoszeniebudowy przebudowy i budowy elektroenergtycznej sieci oraz budowa sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Remki, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci kablowej 0, 4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowosci Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci (linii) napowietrznej elektroenergtycznej nN-0,4 kv w miejscowości Mysłownia Nowa i Jaworek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w Gostyninie przy ul. Nałkowskiej
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miescowości Reszki, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Ziejkowej
   plus Zgłoszenie budowy sieci napowietrznej nN-0,4 kV w miejscowości Mysłownia Nowa, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nN w miejscowosci Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn do 1 kV w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Rogożewek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej w miejscowości Bierzewice i Legarda, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej wraz z przyłączami
   plus Zgłoszenie przebudowt linii napowietrznej nn i budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn w m. Gorzewo gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci nN - 0,4 kV wraz z szafką pomiarową, obręb ewid. Wólka, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej - linia kablowa nn w celu zasilenia budynków mieszkalnych na działkach 244/5, 244/10, 244/11, 244/12 w m. Helenów, gmina Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV - linii kablowej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działkach 4774/17 i 4774/21 przy ul. Hubalczyków w m. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej w miejscowosci Reszki, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nN w miejscowosci Bielawy, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy buidynku meiszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Zazamcze
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci napowietrznej elektroenergetycznej nN 0,4 kV w miejscowści Szczawin i Misiadla , gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy przyłącza kablowego nN 0,4 kV, przebudowy i budowy sieci napowietrznej elektroenergetycznej nN 0,4 kV w miejscowości Lwówek, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej w Gostyninie przy ul. Polnej, Marcinkowskiego, Sosnowej i Kopernika.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej - linii kablowej nn w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w Gostyninie przy ul. Wspólnej
   plus Zgłoszenie budowy sieci (linii) napowietrznej elektroenergtycznej nN 0,4 kV, przebudowy napowietrznej sieci (linii) elektroenergtycznej nN-0,4 kV, demontaż (rozbiórka) sieci (elektroenergetycznej nN 0
   plus Zgłoszenie budowy sieci kananlizacji sanitarnej w miejscowosci Gorzewo, ul. Kruk, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowym w miejscowosci Kazimierzów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej-linii kablowej w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej niskiego napięcia do 1 kV w miejscowosci Kazimierzów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci nn 0,4 kV w tym przyłącze i szafka pomiarowa w miejscowości Wólka Niska, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej-linii kablowej w miejscowosci Helenów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej nn i budowy sieci elektroenergtycznej - linii kablowej w miejscowści Gorzewo, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 wraz z szafką pomiarową w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV z szafką pomiarową na działce nr ewid. 6347/12 do zasilania przepompowni ściekó w Gostyninie przy ul. Kolonia.
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV, budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, rozbiórka napowietrznej sieci niskeigo napięcia
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN63 mm w Gostyninie przy ul. Polskeigo Czerwonego Krzyża
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV, budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, rozbiórki napowietrznej sieci niskiego napięcia
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 mPa) z rur PE DN63 mm w Gostyninie przy ul. Wojska Polskeigo i Dmowskiego
   plus Zgłoszenie budowy sieci (linii) elektroenergtycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowosci Krzywie, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie przebudowy sieci (linii) napowietrznej nN 0,4 kV, demontaż sieci (linii) niskeigo napięcia 0,4 kV budowa sici (linii) napowietrznej niskeigo napięcia nN 0,4 kV w miejscowości Pieryszew i Do
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Miałkówek, gm.Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC wraz z odgałęzieniami bocznymi DN 160 PVC oraz sieci wodociągowej HDPE DN 110 w Gostyninie przy ul. Marcinkowskeigo, Sienkiewicza
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergtycznej niskeigo napięcia nN-0,4 kV ze złączem kablowow-pomiarowym w miejscowości Krubin, gm. Sanniki.
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPA) z rur PE DN 63 mm w Gostyninie przy ul. Żeromskiego
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Kiełpieniec, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości miałkówek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej w miejscowości Lubikó, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Gostynin, ul. Ziejkowa
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowosci Leśniewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablwoej elektroenergtycznej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Płockeij
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowosci Legarda, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości stefanów i Rogożewek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nN w Gostyninie przy ul. 18-go stycznia i Nałkowskiej.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej nn - linii kablowej i linii napowietrznej w miejscowości Podgóze, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Langenfeld
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn do 1 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Płockiej
   plus Zgłoszeniebudowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV w miejscowości Baby Górne, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszeenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV w miejscowości Klusek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie przebudowy sieci (LINII) napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4 kV, budowy sieci (LINII) napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4 kV w m. Pieryszew i Dobrów
   plus Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kościelnej w Gostyninie.
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej oraz przebudowy stacji trafo
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie, ul. Marcinkowskiego
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie, ul. Kutnowska
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej 0,4kV w Gostyninie przy ul. Hubalczyków.
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Osada, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie rozbudowy linii napowietrznej 0,4 kV i budowy przyłącza kablowego 0,4 kV w miejscowości Wrząca, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Swoboda, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy linii elektroenergtycznej kablowej nn w miejscowosci Kazimierzów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej oraz przebudowa linii napowietrznej w miejscowosci Osada, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 136/2 w miejscowości Nagodów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej
   plus Zgłoszenie budowy linii elektroenergtycznej kablowej nn w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Budy Suserskie, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV w miejscowści Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejsowości Helenów, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego
   plus Zgłoszneie budowy sieci kablowej nN w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kv w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sanniki przy ul. Wólczyńskeij
   plus Zgłoszenie budowy linii kablowej w Sannikach przy ul. Warszawskiej 191
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci gazowej śreniego ciśnienia w ul. Kutnowskiejw Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej przy ul. Krasickeigo oraz zielonej w Gostyninie.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablwoej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Moiałkówek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w meijscowosci Kazimierzów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn do 1kV wraz ze złaczem kablowo-pomiarowym w Gostyninie.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w meijscowości Czarnów, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w meijscowości Dobrów, gm. szczawin kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złaczem kablowo-pomiarowym w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV w miejscowości Wrząca, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gostyninie.
   plus Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Hubalczyków w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Antoninów gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kVoraz złącz kablowo-pomiarowych, przebudowa stacji trafo w miejscowości Gorzewo gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Gostynin ul. Płocka
   plus Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej z odcinkami sieci bocznych w Gostyninie ul. Krasickiego i ul. Zielona.
   plus Zgłoszenie budowy wraz z rozbiórką sieci energetycznej nn-0,4 kV, przebudowa sieci energetycznej nn-0,4 kV, budowa wraz z rozbiórką przyłączy napowietrznych nn-0,4 kV w miejscowości Solec i Budy Kozic
   plus Zgłoszenie rozbiórki i budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Sierakówek gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Lucień gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Budy Kozickie, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie ul. Górna, ul. Dybanka
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej nn 0,4 kv w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie rozbiórki oraz budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV, rozbióki oraz budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN63 w Gostyninie przy ul. Makulińskiego
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4 kV w Gostyninie ul. Kolonia
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nN w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnch w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej sieci kablowej nn, złączy kablowych, złączy kablowo-pomiarowych w Gostyninie przy ul. Kopernika
   plus Zgłoszenie budowy/wykonania robót budowlanych: Napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia nN-0,4 kV w Sannikach
   plus Zgłoszenie budowy/wykonania robót budowlanych: Napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia , kablowa sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci nN-0,4 kV, budowy kablowej sieci nN-0,4 kV w miejscowości Szczawin Kościelny, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn, po istniejącej trasie w zakresie przewodów i słupów, budowy sieci elektroenergetycznej nn w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablwoej nN oraz przebudowa linii napowietrznej nN w celu zasilenia myjni samochodowej w miejscowości Gostynin, ul. 18 Stycznia
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablwoej nN w Gostyninie przy ul. Rynek
   plus Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gostyninie przy ul. Krasickiego i ul. Zielonej.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablwoej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii kablowej nn wraz ze złączami w celu zasilenia dz. nr 123 w miejscowosci Lwówek, gm. Sanniki oraz demontaż linii napowietrznej nn w obrębie Lwó
   plus Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej napowietrznej sieci niskiego napięcia, budowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napięcia, budowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napi
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Białe , gm. Gostynin
   minus Zgłoszenie przebudowy oraz budowy sieci elektroenergetycznej - linii napowietrznej nn dla stacji T740693 "Czarnów Kąty" w miejscowości Czarnów, gm. Pacyna
   minus Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przebudowa i budowa sieci napowietrznej 0,4kV w miejscowości Belno i Niecki, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej oświetleniowej nN-0,4 kV dla oświetlenia odcinka drogi w miejscowości Gorzewo - Kruk, gm. Gostynin
   minus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nN-0,4 kV oraz złączy kablowych w Gostyninie przy ul. Ziejkowej. Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci SN 15 kV, budowy elektroenergetycznej sieci nn 0,4 kV oraz szafek kablowo-pomiarowych w miejscowości Kozice, gm. Gostynin
   minus Zgłoszenie budowy sieci w obrębie ul. Kolejowej w miejscowości Gostynin. Rozbudowa, modernizacja urządzeń i obiektów infrastruktury wodociągowej w m. Gostynin
   minus Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Ruszków wraz z budową przyłączy wodociągowych, Ruszków, gm. Gostynin.
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
plus Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
minus Informuje się, że osobą wyznaczoną przez Starostę Gostynińskiego, która zajmuje się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, telef
plus Zgłoszenia instalacji pól elektromagnetycznych
minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Klauzula informacyjna
 Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 44/4,
A A A


PRAWO BUDOWLANE > Zgłoszenia

Spis dokumentów:
1. Zgłoszenie sieci energetycznej
Sieć energetyczna kablowa NN-0,4 kV, Gorzewo gm. Gostynin
2. Zgłoszenie sieci energetycznej
Sieć elektroenergetyczna nN-0,4 kV, Białe gm. Gostynin
3. Zgłoszenie sieci energetycznej
Sieć energetyczna kablowa nn-0,4 kV, Gorzewo gm. Gostynin
4. Zgłoszenie sieci energetycznej
Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV, Białe, gm. Gostynin, dz. nr ewid. 153/47, 153/60 do 153/65
5. Zgłoszenie sieci energetycznej
Sieć elektroenergetyczna kablowa nN oraz złącze kablowo-pomiarowe do działki nr ewid. 143/4, Bielawy, gm. Gostynin
6. Zgłoszenie sieci energetycznej
Sieć energetyczna napowietrzna nn-0,4 kV izolowana oraz przyłącze kablowe do dz. nr ewid. 136, Krzywie, gm. Gostynin
7. Zgłoszenie sieci energetycznej
Sieć energetyczna kablowa nn-0,4kV zasilająca zespół działek 101/X oraz zespół działek 105/X, Białe gm. Gostynin
8. Zgłoszenie sieci energetycznej
sieć elektroenergetyczna kablowa dla zasilania działek 102/4, 102/5, 102/7, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 103/10; Miałkówek, gm. Gostynin.
9. Zgłoszenie sieci energetycznej w Kazimierzowie
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn-0,4kV zasilająca budynek mieszkalny na działkach 82/5, 82/6, 82/7, 82/8 w Kazimierzowie gm. Gostynin.
10. Zgłoszenie linii energetycznej w Zuzinowie
Zgłoszenie napowietrznej linii niskiego napięcia z przyłączem kablowym oraz ze złączem kablowo-pomiarowym,Zuzinów gm.Gostynin.
11. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej w Białotarsku
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Białotarsk, gm. Gostynin
12. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej w miejscowości Tuliska
Sieć elektroenergetyczna kablowa nN z szafkami pomiarowymi, przyłącze kablowe nN z szafką pomiarową w miejscowości Tuliska gm. Szczawin Kościelny
13. Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego
Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego wraz ze zmianą geometrii dachu w Gostyninie przy ul. Makulińskiego
14. Zgłoszenie budowy sieci kablowej w Miałkówku
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej dla zasilenia działki w Miałkówku, gm. Gostynin
15. Zgłoszenie budowy linii kablowej w Gostyninie przy ul. HDK
Zgłoszenie budowy linii kablowej wraz ze złączami w Gostyninie przy ul. HDK.
16. Zgłoszenie budowy linii kablowej w Szczawinku
Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w Szczawinku, gm. Szczawin Kościelny
17. Zgłoszenie budowy linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV w Zuzinowie gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV, przebudowa linii napowietrznej, demontaż linii napowietrznej dla zasilania działek 108/21, 112/4 113/1, 113/2 w miejscowości Zuzinów gm. Gostynin
18. Zgłoszenie budowy linii nn z przyłączami w Skrzeszewach
Zgłoszenie budowy napowietrznej linii niskiego napięcia z przyłączami napowietrznymi oraz szafkami naściennymi dla zasilania budynków w miejscowości Skrzeszewy gm. Pacyna
19. Zgłoszenie budowy sieci kablowej i napowietrznej w Kazimierzowie
Zgłoszenie sieci energetycznej kablowej i napowietrznej 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ewid. 73/X, 74/X oraz 80/X, Kazimierzów gm. Gostynin.
20. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Legardzie.
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny na działkach 89/9, 89/10 Legarda gm. Gostynin
21. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV w Marianowie Lucieńskim
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr ewid. 103/1, Marianów Lucieński, gm. Gostynin.
22. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
23. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV w Marianowie Lucieńskim
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr ewid. 103/1, Marianów Lucieński, gm. Gostynin.
24. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Gorzewie
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn - 0,4 kV w Gorzewie gm. Gostynin.
25. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Gorzewie
Zgłoszenie sieci energetycznej kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
26. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Antoninów gm. Gostynin
Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN 0,4 kV i kablowe szafki pomiarowe w miejscowości Antoninów gm. Gostynin.
27. Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej: linii kablowej w miejscowości Lisica, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN-0,4 kV i złączy pomiarowych w miejscowości Lisica gm. Gostynin.
28. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej kablowej linii nn ze złaczami; Szczawinek, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w Szczawinku, gm. Szczawin Kościelny
29. Zgłoszenie budowy linii napowietrznej w Zuzinowie, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy linii napowietrznej wraz z przyłączem napowietrznym w Zuzinowie, gm. Gostynin
30. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Gorzewie gm. Gostynin.
31. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Kazimierzów gm. Gostynin.
32. Zgłoszenie rozbudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej nn w miejscowosci Antoninów
Zgłoszenie rozbudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej nn; Antoninów, gm. Gostynin
33. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gorzewie gm. Gostynin
34. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej miejscowości Działy i Lubików
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Działy i Lubików gm. Sanniki
35. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej oraz napowietrznej nn 0.4kV i przebudowy sieci energetycznej napowietrznej w miejscowości Kazimierzów
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn-0.4kV zasilającej budynki mieszkalne jednorodzinne na działkach 73/X, 74/X oraz 80/X, budowa sieci energetycznej napowietrznej nn-0.4kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach 80/X i przebudowy sieci energetycznej napowietrznej na dz. 77 i 79 w miejscowości Kazimierzów gm. Gostynin
36. Zgłoszenie budowy napowietrznej linni nn-0,4kV w miejscowości Skrzeszewy
Zgłoszenie budowy napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV z napowietrznymi przyłączami oraz naściennymi szafkami pomiarowymi w miejscowości Skrzeszewy gm. Pacyna
37. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie
Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z budową sieci kablowej w Gostyninie.
38. Zgłsszenie przebudowy linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z budową sieci kablowej, przebudowa przyłączy w Gostyninie
Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z budową sieci kablowej, przebudowa przyłączy w Gostyninie.
39. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Stefanów, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Stefanów gm. Gostynin.
40. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Lucieński gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Lucieński gm. Gostynin.
41. Zgłoszenie budowy sieci w Gorzewie, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn- 0,4 kV w Gorzewie, gm. Gostynin.
42. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Budy Kozickie, gm. Gostynin.
43. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznejw miejscowości Lucień, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, linii napowietrznej nn 0,4 kV z przyłączami kablowymi nn 0,4 kV oraz złączy kablowych z szafką pomiarową w miejscowości Lucień, gm. Gostynin.
44. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nn-0,4 kV w miejscowości Marianów Lucieński, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn-0,4 kV zasilająca budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Marianów Lucieński, gm. Gostynin
45. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w miejscowości Białe, gm. Gostynin.
46. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej napowietrznej nN-0,4 kV w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej napowietrznej nN-0,4 kV. Budowa przyłącza kablowego. Przebudowa sieci energetycznej napowietrznej nN-0,4 kV w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
47. Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej w miejscowości Józefków gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia, elektroenergetycznego przyłącza kablowego ze złączem kablowo-pomiarowym i przyłącza napowietrznego z szafką pomiarową naścienną oraz wymiana przyłączy napowietrznych w miejscowości Józefków gm. Gostynin
48. Zgłoszenie budowy linii kaablowej nN w Gostyninie
Zgłoszenie budowy linii kablowej nN wraz z szafką pomiarową w Gostyninie.
49. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Lucieński gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej d90 PVC-U w miejscowości Marianów Lucieński, gm. Gostynin
50. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Wólka gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w miejscowości Wólka gm. Sanniki
51. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej w miejscowości Krzymów, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Krzymów, gm. Szczawin Kościelny.
52. Zgłoszenie rozbudowy sieci w Gostyninie
Zgłoszenie rozbudowy elektroenergetycznej kablowej sieci nn w Gostyninie przy ul. Langenfeld.
53. Zgłoszenie budowy kablowej sieci nn w Biezrzewicach, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy kablowej sieci nn ze złączem kablowo-pomiarowym w Bierzewicach, gm. Gostynin.
54. Zgłoszenie przebudowy sieci el-en 0,4 kV, budowy przyłącza kablowego. Budowa linii kablowejnn i złączy w miejscowści Choinek, gm. Gostynin.
Zgłoszenie przebudowy sieci el.-en 0,4 kV, budowy przyłącza kablowego dla zasilania w energię elektryczną dz. nr 16/3 w miejscowości Choinek, gm. Gostynin. budowa linii kablowej nn i złączy kablowo-pomiarowych
55. Zgłoszenie budowy sieci w Sannikach
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN - 0,4 kV zasilają budynek wielorodzinny.
56. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w miejscowości Budy Lucieńskie, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Budy Lucieńskie, gm. Gostynin.
57. Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Osada, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci en kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Osada, gm. Gostynin.
58. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie.
59. Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Legarda gm. Gostynin.
60. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Huta Nowa, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości huta nowa, gm. Gostynin.
61. Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pomarzaki, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pomarzanki, gm. Gostynin 90PVC
62. Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skrzany i Halinów , gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej 90 PVC, 63 PE w miejscowości Skrzany i Halinów, gm. Gostynin.
63. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej w miejscowości Baby Górne, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN- 0,4 kV i złącza pomiarowego w miejscowości Baby Górne, gm. Gostynin.
64. Zgłoszenie budowy sieci el.-en: linii kablowej nN-0,4 kV i złączy kablowych w Gostyninie4 przy ul. Targowej
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN 0,4 kV i złącz kablowych w Gostyninie przy ul. Targowej.
65. Zgłoszenie budowy sieci w miejscowosci Czyżew, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN: linii napowietrznej nN, przyłącza kablowego nN oraz złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Czyżew, gm. Sanniki
66. Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci napowietrznej w miejscowości Rybie, gm. Pacyna
Zgłoszenie przebudowy sieci (linii) napowietrznej nN w zakresie wymainy przewodów, słupów i przyłącza napowietrznego nN oraz budowy sieic (linii) napowietrznej nN w celu zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Rybie, gm. Pacyna.
67. zgłoszenie budowy sieci NN w miejscowosci Krzywie gm. Gostynin
zgłoszenie budowy sieci NN i złącz pomiarowych w miejscowości Krzywie gm. Gostynin
68. Zgłoszenie budowy kablowej sieci NN w miejscowoąści Pacyna
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej kablowej sieci (linii) niskiego napięcia z szafką pomiarową w celu zasilania w energię elektryczną działki nr 101/1 w miejscowości Pacyna.
69. Zgłoszenie budowy sieci elektroenegetycznej: linii kablowej w miejscowości Białe, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN-0,4 kV i złącza pomiarowego w miejscowości Białe, gm. Gostynin
70. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowosći Czyzew, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN: linii napowietrznej nN, przyłaćza kablowego nN oraz złącza kablowo-pomiaropwego w miejscowości Czyżew, gm. Sanniki
71. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscoowści Helenów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy odcinków sieci wodociągowej fi 90 PVC w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
72. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
73. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w Gąbinie
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr ewid. 442/4, 443/6, 443/3, 443/4 w Gąbinie ul. Rogatki Czermińskie
74. Zgłoszenie budowy sieci (linii0 kablowej w miejscowosci Zaborów Stary, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej) wraz ze złączem kablowym w miejscowości Zaborów Stary, gm. Gostynin
75. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowosci Gulewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Gulewo, gm. Gostynin.
76. Zgłoszenie budowy odcinak sieci wodociągowej w miejscowosci Pomarzanki, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pomarzanki, gm. Gostynin
77. Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia w miejscowości Swoboda, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia-0,4 kV w miejscowości Swoboda, Gm. Szczawin Kościelny
78. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowosci Gostynin przy ul. Zazamcze
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w Gostyninie przy ul. Zazamcze.
79. Zgłoszenie rozbudowy istniejącej elektroenergetycznej sieci (linii) niskiego napięcia w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie rozbudowy istniejącej elektroenergetycznej kablowej sieci (linii) niskiego napięcia nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
80. Zgłoszenie budowy napowietrznej i kablowej sieci w miejscowści Klusek, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy napowietrznej i kablowej sieci w miejscowości Klusek, gm. Gostynin.
81. Zgłoszenie rozbudowy istniejącej elektroenergetycznej kablowej sieci nn 0,4 kV w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
Zgłoszenie rozbudowy istniejącej elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
82. Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci nn w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci nn oraz przyłączy kablowych wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Helenów, m. Gostynin
83. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Białe, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV w miejscowości Białe, gm. Gostynin
84. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłaczami w Gostyninie przy ul. Kochanowskiego.
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami w Gostyninie przy ul. Kochanowskiego.
85. Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci (linii) oraz budowy kablowej linii w miejscowości Mocarzewo i Sanniki, gm. Sanniki
Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci (linii) w zakresie wymiany przewodów, słupów i przyłączy napowietrznych, przebudowy kablowej sieci (linii) niskiego napięcia w zakresie wymiany kabla oraz budowy kablowej linii ze złączami kablowo-pomiarowymi i przyłącza kablowego ze złączem kablowo-pomiarowym i przyłącza kablowego ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Mocarzewo i Sanniki, gm. Sanniki.
86. Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia 0,4 kV, budowy napowietrznej sieci (linii) nn 0,4kV w miejscowości Marianów Sierakowski, gm. Gostynin
Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci(linii) niskiego napięcia 0,4kV w zakresie wymiany przewodów i słupów oraz przyłączy napowietrznych w istniejących miejscach, budowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia-0,4 kV i budowy przyłączy kablowych ze złączami kablowo - pomiarowymi w miejscowości Marianów Sierakowski, gm. Gostynin
87. Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Sokołów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nN w miejscowości Sokołów, gm, Gostynin.
88. Zgłoszenie budowy napowietrznej seici (linii) nn, elektroenergetycznej kablowej sieci (linii) nn w miejscowosci Kiełpieniec i Osowia, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) nn ze złączami kablowo-pomiarowymi, przyłączy kablowych ze złączami kablowo-pomiarowymi oraz przebudowa napowietrznej sieci (linii) nn w zakresie wymiany przewodów i słupów w miejscowości Kiełpieniec, gm. Gostynin i Osowia, gm. Szczawin Kościelny.
89. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Zaborów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV w miejscowości Zaborów, gm. Gostynin.
90. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Kozice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym ww miejscowości Kozice, gm. Gostynin
91. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV w miejscowści Jaworek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Jaworek, gm. Gostynin
92. Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilenia budynku mieszkalnego w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
93. Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej i budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowści Mysłownia Nowa, gm. Gostynin
Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej sieci kablowej napowietrznej 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Mysłownia Nowa, gm. Gostynin
94. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, linii kablowej nN-0,4 kV z przyłączami kablowymi nN-0,4 kV złącza kablowe z szafką pomiarową oraz przebudowa słupa w istniejącej linii napowietrznej nN-0,4 kV w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin.
95. Zgłoszeniebudowy sieci eletroenergetycznej: linii kablowej nN0,4 kV i złaćza pomiarowego w miejscowosći Szczawin Borowy Kolonia, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej i złącza pomiarowego w miejscowości Szczawin Borowy Kolonia, gm. Szczawin Kościelny.
96. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN-0,4 kV w miejscowosć Antoninów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN-0,4 kV i złączy pomiarowych w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
97. Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nn i budowy elektroenergetycznej kablowej sieci nn w miejscowości Mniszek, gm. Gostynin
Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci (linii) nn w zakresie podwieszenia dodatkowego przewodu oraz budowa elektroenergetycznej kablowej sieci (linii) nn ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Mniszek, gm. Gostynin
98. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV i złącz kablowych w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin.
99. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w miejscowości Aleksandrynów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV i złącza kablowego z szafka pomiarową w miejscowości Aleksandrynów, gm. Gostynin
100. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowści Rakowiec, gm. Pacyna
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Rakowiec, gm. Pacyna
101. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy sieci: linii kablowej nN-0,4 kV i złącza pomiarowego w miejscowości Szczawin Kościelny, gm. Szczawin Kościelny
102. Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
103. Zgłoszenie budowy sieci elektreonergetycznej w miejscowości Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Szczawin Kościelny, gm. Szczawin Kościelny
104. Zgłoszenie przebudowy oraz budowy elektroenergetycznej sieci 0,4 kV w miejscowosci Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie przebudowy oraz budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
105. Zgłoszenie budowy napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowści Klusek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, ze stacją S4-1110 w miejscowości Klusek, Gostynin.
106. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Polesie, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Polesie, gm. Gostynin
107. Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) niskiego napięcia nN - 0,4 kV w miejscowości Wólka, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy kablowej sieci niskiego napięcia ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Wólka Niska, gm. Sanniki
108. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego w miejscowości Antoninów, m. Gostynin
109. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działek 106/x i 104/x, demontaż sieci napowietrznej w Miałkówku gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działek 106/x i 104/x, demontaż sieci napowietrznej w Miałkówku gm. Gostynin
110. Zgłoszenie przebudowy sieci napowietrznej nN 0.4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Nagodów gm. Gostynin
Zgłoszenie przebudowy sieci napowietrznej nN 0.4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Nagodów gm. Gostynin
111. Zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sieraków, gm.Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Sieraków, gm. Gostynin
112. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN - 0,4 kV i złącz pomiarowych w miejscowości Antoninów, gm.Gostynin.
113. Zgłoszenie budowy sieci nn w miejscowosci Skoki, gm.Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Skoki, gm. Gostynin
114. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Gorzeow Kolonia, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Gorzewo Kolonia, gm. Szczawin Kościelny
115. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej e złączami kablowo-pomiarowymi, demontaż sieci napowietrznej w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
116. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej sieci kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin.
117. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowosci Białe, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w m. Białe, gm. Gostynin
118. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej i złącz pomiarowych w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej i złącz pomiarowych w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin.
119. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowosci Sanniki
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Sanniki, gm. Sanniki
120. Zgłoszenie budowy kablowej linii nn 0,4 kV w miejscowości Zwoleń, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy kablowej linii nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Zwoleń, gm. Gostynin.
121. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV zasilająca budynku mieszkalne w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
122. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nn 0,4 kV w obrębie ewidencyjnym Wólka, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w obrębie ewidencyjnym Wólka, gm. Sanniki.
123. Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nn i budowy kablowej sieci nn w orębie ewidencyjnym wólka, Sanniki i Mocarzewo, gm. Sanniki
Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nN, budowy kablowej sieci nN ze złączami kablowo-pomiarowymi w obrębie ewidencyjnym Wólka, Sanniki, Mocarzewo, gm. Sanniki
124. Zgłoszenie budowy sieci kablowej w miejscowosci Legarda, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
125. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetcznej w m. Gorzewo gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w m. Gorzewo gm. Gostynin
126. Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN w miejscowosci Osowia, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Osowia, gm. Szczawin Kościelny
127. Zgłoszenie budowy sieci elekteroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Rogożewek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Rogożewek, gm. Gostynin
128. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi w Gostyninie.
129. Zgłoszenie budowy kablowej sieci w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy kablowej sieci niskiego napięcia nN - 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
130. Zgłoszenie budowy sieci w miejscowosci Budy Lucieńskie, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej-linii kablowej w miejscowosci Budy Lucieńskie, gm. Gostynin
131. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Sieraków, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4kV w miejscowości Sierakówek, gm. Gostynin
132. Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) nN 0,4 kV ze złaczami kablowo-pomiarowymi w miejscowosci Budy Kozickie, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) nN-0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Budy Kozickie, gm. Gostynin
133. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Żytniej w miejscowości Gostynin, gm. Miasta Gostynina
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Żytniej w miejscowości Gostynin na dz. nr ewid. 5337, 5334/4
134. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Czapskiego w miejscowości Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Czapskiego w miejscowości Gostynin, gm. Miasta Gostynina
135. Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV w miejscowości Budy Kozickie gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Budy Kozickie gm. Gostynin
136. Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) niskiego napięcia nN-0,4 kV w Gostynin
Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) niskiego napięcia nN-0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w Gostynin
137. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowosci Kaleń, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilenia działek w miejscowości Kaleń, gm. Szczawin Kościelny
138. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednrodzinnego w miejscowosci Dąbrówka, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Dąbrówka, gm. Gostynin
139. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowości Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Szczawin Kościelny.
140. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Białotarsk, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN -0,4 kV z przyłączami kablowymi w miejscowości Białotarsk, gm. Gostynin
141. Zgłoszenie modernizacji linii napowietrznych 0,4 kV i stacji transformatorowej w miejscowości Marianka, Górki Drugie gm. Gostynin
Zgłoszenie modernizacji linii napowietrznych 0,4 kV i stacji transformatorowej w m. Marianka, Górki, gm. Gostynin.
142. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn-linii kablowej w mejscowości słomków, gm. Pacyna
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn-linii kablowej w miejscowości Słomków, gm. Pacyna
143. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Gostyninie przy ul. S. Treli
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi w Gostyninie przy ul. S.Treli.
144. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświtlenia drowgowego w Gostyninie na ul. Czapskiego
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w Gostyninie na ul. Czapskiego.
145. Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
146. Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowści Górki Pierwsze, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górki Pierwsze, gm. Gostynin
147. Zgłoszenie budowy odcinków sieci wodociągowej w miejscowosciach Zuzinów i Aleksandrynów, gm. Gostynin
zgłoszenie budowy odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach Zuzinów i Aleksandrynów, gm. Gostynin
148. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
149. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN - 0,4 kV w miejscowosci Antoninów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV oraz złączy kablowych z szafką pomiarową w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
150. Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zieleniec, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zieleniec, gm. Gostynin
151. Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gulewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gulewo, gm. Gostynin.
152. Zgłoszenie budowy linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Czyżew, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Czyżew, gm. Sanniki
153. Zgłoszenie budwoy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV, przebudowy sieci napowietrznej nN-0,4 kV w miejscowości Bolesławów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0, kV, przebudowy sieci napowietrznej nN w miejscowości Bolesławów, gm. Gostynin
154. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Klusek i Lucień, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej napowietrznej izolowanej i sieci energetycznej kablowej nN - 0,4 kV w miejscowości Klusek i Lucień, gm. Gostynin
155. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV w miejscowosci Klusek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
156. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Gostyninie przy ul. Żytniej
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Żytniej w Gostyninie.
157. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w miejscowości Białe, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV w miejscowości Białe, gm. Gostynin
158. zgłoszenie budowy sieci w miejscowościach Luszyn, Kamionka, Skrzeszewy, gm. Pacyna
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Luszyn, Kamionka, Skrzeszewy, gm. Pacyna
159. Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gulewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gulewo,gm. Gostynin
160. Zgłoszenie budowy odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Zuzinów i Aleksandrynów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach Zuzinów i Aleksandrynów, gm. Gostynin
161. Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznejnN 0,4 kV, budowy linii kablowej w Gostyninie przy ul. Sienkiewicza i Marcinkowskiego
Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV, budowa linii kablowej elektroenergetycznej wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, budowa przyłącza kablowego elektroenergetycznego nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym i WLZ do zasiania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Sienkiewicza i ul. Marcinkowskiego.
162. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Remki, gm. Pacyna
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Remki, gm. Pacyna
163. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej w miejscowości Słomków, gm. Pacyna
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn-linii kablowej w miejscowości Słomków, gm. Pacyna
164. Zgłoszenie budowy sieci teletechnicznej w gminie Pacyna i Sanniki
Zgłoszenie budowy sieci teletechnicznej w gminie Pacyna i Sanniki
165. Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Solec, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Solec, gm. Gostynin
166. zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn w Sannikach, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w Sannikach
167. Zgłoszenie przebudowy przyłącza napiwuetrznego nN-0,4 kV na sieć - linię napowietrzną nN 0,4kV w miejscowości Gaśno, gm. Gostynin
Zgłoszenie przebudowy przyłącza napowietrznego nN 0,4 kV na sieć - linię napowietrzną nN - 0,4 kV, przebudowa przyłącza napowietrznego nN 0,4 kV, budowa przyłącza napowietrznego nN-0,4 kV oraz budowa szafki pomiarowej w miejscowości Gaśno, gm. Gostynin
168. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Białe, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Białe, gm. Gostynin.
169. Zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4 kV w gostyninie przy ul. Krośniewickiej
Zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4kV w Gostyninie przy ul. Krośniewickiej
170. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
171. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo pomiarowym w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
172. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
173. Zgłoszenie budowy odcina sieci wodociągowej w miejscowości Solec, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Solec, gm. Gostynin
174. Zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Krośniewickiej
Zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Krośniewickiej.
175. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Gorzewo. gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
176. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Makulińskeigo
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Makulinskiego.
177. Zgłoszenie budowy sieci elektroeneregtycznej w miejscowosci Nagodów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Nagodów, m. Gostynin
178. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV w mejscowosći Choinek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
179. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Lwówek, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV ze złączem kablowo - pomiarowym w miejscowości Lwówek, gm. Sanniki
180. Zgłoszenie rozbiórki napowietrznej sieci nn i budowy napowietrznej sieci nn w miejscowości Adamów, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie rozbiórki napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia 0,4 kV oraz budowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Adamów, gm. Szczawin kościelny
181. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Gostyninie przy ul. Kolonia
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4kV w Gostyninie, ul. Kolonia
182. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w Gostyninie orzy ul. Langenfeld
Zgłoszenie budowy elektroenregtycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia dz. nr ewid. 2976 i 2977 w Gostyninie przy ul. Langenfeld.
183. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
184. Zgłoszenie budowy sieci elektroenrgetycznej kablowej nn0,4 kV w miejscowosci Bierzewice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
185. Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nN oraz budowy i rozbiórki napowietrznej sieci nn 0,4 kV w miejscowosci Remki, gm. Pacyna
Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nN w zakresie wymiany przewodów i słupów, przebudowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr T740511 oraz budowy i rozbiórki napowietrznej sieci nN-0,4 kv w miejscowości Remki, gm. Pacyna.
186. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Lesniewice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Leśniewice, gm. Gostynin
187. Zgłoszenie rozbiórki napowietrznej sieci (linii) nn 0,4 kV oraz budowy napowietrznej sieci (linii) nn 0,4 kV w miejscowości Adamów, gm. Szczawi Kościelny
Zgłoszenie rozbiórki napowietrznej sieci (linii) nn 0,4 kV oraz budowy napowietrznej sieci (linii) nn 0,4 kV w miejscowości Adamów, gm. Szczawin Kościelny
188. Zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
189. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w miejscowści Nagodów, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w miejscowości Nagodów, gm. Gostynin
190. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN-0,4 kV i rozbiórki istniejącej sieci kablowej w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN-0,4 kV i rozbiórki istniejącej sieci kablowej nN - 0,4 kV w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
191. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn w Gostyninie
Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej elektroenergetycznej nN-0,4 kV ze złączem kablowym w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Gostynin
192. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sierakówek, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Sierakówek, gm. Gostynin
193. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Miałkówek,
194. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
195. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Huta Zaborowska, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Huta Zaborowska, gm. Gostynin
196. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV, przebudowa sieci energetycznej napowietrznej nN-0,4 kV, przebudowa stacji trafo, Rozbiórka przyłącza napowietrznego do dz. 153/1 w miejscowośc
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania dz. 153/1, 175/4, 175, przebudowa sieci energetycznej napowietrznej nN-0,4 kV, przebudowa stacji trafo, Rozbiórka przyłącza napowietrznego do dz. 153/1 w miejscowości Sieraków gmina Gostynin
197. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Gostyninie
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w Gostyninie przy ul. 3-go Maja.
198. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w gostyninie.
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w Gostyninie.
199. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w miejscowośći Leśnieiwice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Leśniewice, gm. Gostynin.
200. Zgłoszenie budowy sieci napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowości Zaborów Stary, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Zaborów Stary, gm. Gostynin.
201. Zgłoszenie budowy sieci elektroenregtycznej kablowej nN w meijscowości Gaśno, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Gaśno, gm. Gostynin
202. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej w Gostyninie przy ul. 18-go Stycznia
zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w Gostyninie przy ul. 18-go Stycznia
203. Zgłoszenie budowy sieci elektroener4getycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
204. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV ew miejscowości Leśnieiwce, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Leśniewice, gm.Gostynin.
205. Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej nn-0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
206. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kVw miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
207. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN przy ul. Kolonia w Gostyninie.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN-przy ul. Kolonia w Gostyninie.
208. Zgłoszenie budowy sieci elektreonergetycznej nN przy ul. Kolonia w Gostyninie
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN przy ul. Kolonia w Gostyninie
209. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 k/v w Gostyninie
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w Gostyninie
210. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym - zasilanie obiektu na działce nr 330/32 w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
211. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Podgórze, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Podgórze, gm. Gostynin
212. Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej elektroenergetycznej nN-0,4 kV ze złączem kablowym w celu zasilenia w energię elektryczną garaży w miejscowości Gostynin
213. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Bielawy, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Bielawy, gm. Gostynin
214. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejściowosci Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci odciągowej w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
215. Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn w miejscowości Skrzany, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn w celu zasilenia budynku gospodarczego, dz. nr ewid. 24/4, Skrzany, gm. Gostynin
216. Zgłoszeniebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Miałkówek, dz. nr ewid. 132/9, 132/15, 94, gm. Gostynin
217. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowści Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
218. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
219. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Sierakowski i Stanisławów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Sierakowski i Stanisławów, gm. Gostynin.
220. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w Gostyninie
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w Gostyninie.
221. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
222. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sieraków, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sieraków, gm. Gostynin
223. Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) elektroenergetycznej nn oraz złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii)elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Helenów, gm. Gostynin.
224. Zgłoszenie budowy linii kablowej Nn 0,4 kV w miejscowosci Strzałki, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy linii kablowej Nn 0,4 kV ze złączem kablowym oraz szafką pomiarową, w celu zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
225. Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej w Gostyninie.
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej w Gostyninie.
226. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Gostynin przy ul. Ziejkowej
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Gostynin przy ul. Ziejkowej.
227. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej HDPE DN110 w Gostyninie przy ul. Zalesie
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej HDPE DN110 w Gostyninie przy ul. Zalesie.
228. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowosci Bolesławów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bolesławów, gm. Gostynin.
229. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gm. Gostynin
230. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Solec, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Solec, gm. Gostynin.
231. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
232. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej sieci kablowej Nn0,4 kV w miejscowosci Strzałki, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej Nn 0,4 kV w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin.
233. Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci energetycznej kablowej w miejscowosci Białe, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Białe, gm. Gostynin.
234. Zgłoszenie przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowosci Klusek, gm. Gostynin.
Zgłoszenie przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowości klusek, gm. Gostynin.
235. Zgłoszenie budowy elektroeneregtycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowosci Bierzewice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin.
236. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Rogozewek, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej w miejscowości Rogożewek, gm. Gostynin
237. Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nN 0,4 kV, przebudowy słupowej stacji transformatorowej oraz budowa i rozbiórka napowietrznej sieci w miejscowości Remki, gm. Pacyna
Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nN 0,4 kV, przebudowy słupowej stacji transformatorowej oraz budowa i rozbiórka napowietrznej sieci w miejscowości Remki, gm. Pacyna
238. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek gm. Gostynin
239. Zgłoszenie budowy sieci kablowej w Gostyninie przy ul. Czapskiego
Zgłoszenie budowy sieci kablowej w Gostyninie przy ul. Czapskiego.
240. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w Sannikach przy ul. Polnej.
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w Sannikach, ul. Polna.
241. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gostyninie przy ul. Kolonia
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC wraz z odgałęzieniami bocznymi DN160 PVC i siec wodociągowa HDPE DN110 w Gostyninie przy ul. Kolonia.
242. Zgłoszenie budowy elektroeneregtycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Małkówek, gm. Gostynin.
243. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Helenów, gm. Gosynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej w miejscowości Helenów, gm. Gostynin.
244. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie.
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kv wraz z szafką pomiarową w Gostyninie.
245. Złoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej w miejscowości Raków, gm. Pacyna
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) elektroenergetycznej nn 0,4 kV, rozbiórka napowietrznej sieci (lini) elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Raków, gm. Pacyna
246. Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kv ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Marianó Sierakowski, gm. Gostynin .
Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Marianów, gm. Gostynin.
247. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Sannikach
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w Sannikach.
248. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w miejscowości Wólka, gm. Saninki
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Wólka, gm. Sanniki
249. Zgłoszenie budowy sieci niskiego napięcia 0,4 kV w m. Rogożewek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci niskiego napięcia 0,4 kV w m. Rogożewek, gm. Gostynin
250. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w miejscowosci Klusek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
251. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Klusek, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową na działkach w miejscowości klusek, gm. Gostynin.
252. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej HDPE DN63 w Gostyninie przy ul. Kwiatowej.
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej HDPE DN63 w Gostyninie przy ul. Kwiatowej.
253. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV w Sannikach przy ul. Polnej
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w Sannikach przy ul. Polnej.
254. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowosci Czyżew, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Czyżew, gm. Sanniki.
255. Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Budy Kaleńskie, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie przebudowy sieci nN. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości budy Kaleńskie, gm. Szczawin Kościelny
256. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowosci Budy Kaleńskie, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Budy Kaleńskie, gm. Szczawin Kośćielny
257. Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej kablowej w Gostyninie przy ul. Czapskiego
Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej kablowej w Gostyninie przy ul. Czapskiego
258. Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej napowietrznej sieci nn w miejscowosci Szkarada i Sanniki, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej napowietrznej sieci (linii) nn-0,4 kV w miejscowości Szkarada i Sanniki, gm. Sanniki
259. Zgłoszenie przebudowy, rozbudowy budynku mieszkalnego jednordzinnego w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
Zgłoszenie przebudowy, rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Klusek, gm. Gostynin.
260. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN-0,4 kV w miejscowosci Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN - 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
261. Zgłoszenie budowy napowietrtznej sieci (linii) elektroenergetycznej nn w miejscowosci Słomków, gm. Pacyna
zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) elektroenergetycznej nn 0,4 kV, budowa kablowej sieci (linii) nn 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, rozbiórka napowietrznej sieci (linii) elektroenergetycznej nn w miejscowości Słomków, mg. Pacyna.
262. Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej
Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej
263. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej w miejscowosci Zuzinów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn w celu zasilenia budynków mieszkalnych w miejscowości Zuzinów, gm. Gostynin
264. Zgłoszenie przebudowy sieci napowietrznej nN-0,4kV, demontażu sieci napowietrznej nN-0,4 kV, budowa sieci nN-0,4kV w miejscowości Pieryszew i Dobrów, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie przebudowy sieci (linii) napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4 kV, demontaż sieci (linii) napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4 kV, budowa sieci (linii) napowietrznej niskiego nN - 0,4 kV zasilanych ze stacji S4-00590"Pieryszew II" w miejscowości Pieryszew i Dobrów, gm. Szczawin Kościelny.
265. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Gostyninie przy ul. Makulińskiego
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV - linii kablowej nn w Gostyninie przy ul. Makulińskiego.
266. Zgłoszenie budowy sieci napowierznej elektroenergetycznej nN-0,4 kV w miejscowości Mysłownia Nowa i Jaworek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci (linii) napowietrznej elektroenergetycznej nN-0,4 kV, przebudowa napowietrznej sieci (linii) elektroenergetycznej nN-0,4 kV, demontaż (rozbiórka) sieci (linii) elektroenergetycznej nN-0,4 kV, budowa kablowej elektroenergetycznej sieci (linii) nN-0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Mysłownia Nowa i Jaworek, gm. Gostynin.
267. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej w miejscowości Czyżew, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 5 w miejscowości Czyżew, gm. Sanniki
268. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Zuzinów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej w miejscowości Zuzinów, gm. Gostynin
269. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4 kVw Gostyninie przy ul. Kolejowej.
Zgłoszenie budowy sieci (linii)kablowej nN0,4 kV, budowy złączy kablowo-pomiarowych, wymiany słupa napowietrznej linii niskiego napięcia nN-,4 kV, demontażu słupa napowietrznej linii niskiego napięcia nN-,4 kV-zasilanych za stacji S4-1330 "Gostynin Żytnia", ul. Kolejowa w Gostyninie.
270. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej sieci w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci nN-0,4 kV w celu przyłączenia budynku mieszkalnego w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
271. Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci nN-0,4 kV w celu przyłączenia budynku mieszkalnego w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
272. Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergtycznej nn 0,4 kV w miejscowosci Słomków, gm. Pacyna
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, budowa kablowej sieci (linii) niskiego napięcia 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym, rozbiórka napowietrznej sieci (linii) elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Słomków, gm. Pacyna.
273. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin.
274. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
275. Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
276. Złoszeniebudowy przebudowy i budowy elektroenergtycznej sieci oraz budowa sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Remki, gm. Pacyna
Zgłoszenie przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV oraz budowa sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Remki, gm. Pacyna
277. Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci kablowej 0, 4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi-zasilanie kompleksu działek nr 330/X w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
278. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowosci Klusek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości klusek, gm. Gostynin.
279. Zgłoszenie budowy sieci (linii) napowietrznej elektroenergtycznej nN-0,4 kv w miejscowości Mysłownia Nowa i Jaworek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy siei (linii) napowietrznej elektroenergetycznej, przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej, demontaż sieci elektroenergetycznej, budowa kablowej elektroenergetycznej sieci nn ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Mysłownia Nowa i Jaworek, gm. Gostynin
280. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w Gostyninie przy ul. Nałkowskiej
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w Gostyninie przy ul. Nałkowskiej.
281. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miescowości Reszki, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - przebudowa linii napowietrznej nn i budowa przyłącza kablowego w miejscowości Reszki, gm. Szczawin Kościelny.
282. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Ziejkowej
zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Ziejkowej.
283. Zgłoszenie budowy sieci napowietrznej nN-0,4 kV w miejscowości Mysłownia Nowa, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci (linii) napowietrznej elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4 kV, przebudowa napowietrznej sieci (linii) elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4 kV, demontaż (rozbiórka) sieci (linii) elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4 kV, budowa kablowych przyłączy elektroenergetycznych niskiego napięcia nN-0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Mysłownia Nowa, gm. Gostynin
284. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nN w miejscowosci Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
285. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn do 1 kV w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn do 1 kV w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
286. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Rogożewek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynek mieszkalny w Rogożewku, gm. Gostynin
287. Zgłoszenie budowy sieci kablowej w miejscowości Bierzewice i Legarda, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej nN-0,4 kV, budowa złączy kablowo-pomiarowych oraz wymiana transformatora w miejscowości Bierzewice i Legarda, gm. Gostynin.
288. Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej wraz z przyłączami
Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Gostynin
289. Zgłoszenie przebudowt linii napowietrznej nn i budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn w m. Gorzewo gm. Gostynin
Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej nn i budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn w celu zasilenia zespołu budynków mieszkalnych na działkach 11/1 - 11/4 w m. Gorzewo, gmina Gostynin
290. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci nN - 0,4 kV wraz z szafką pomiarową, obręb ewid. Wólka, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci nN - 0,4 kV wraz z szafką pomiarową na dz. nr ewid. 1, 15, 16 obręb ewid. 0018 Wólka, jednostka ewid. 140404_5 Sanniki
291. Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej - linia kablowa nn w celu zasilenia budynków mieszkalnych na działkach 244/5, 244/10, 244/11, 244/12 w m. Helenów, gmina Gostynin
Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej - linia kablowa nn w celu zasilenia budynków mieszkalnych na działkach 244/5, 244/10, 244/11, 244/12 w m. Helenów, gmina Gostynin
292. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV - linii kablowej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działkach 4774/17 i 4774/21 przy ul. Hubalczyków w m. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV - linii kablowej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działkach 4774/17 i 4774/21 przy ul. Hubalczyków w m. Gostynin
293. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej w miejscowosci Reszki, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej i budowa przyłącza kablowego nn w miejscowości Reszki, gm. Szczawin Kościelny
294. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nN w miejscowosci Bielawy, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Bielawy, gm. Gostynin
295. Zgłoszenie budowy buidynku meiszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Zazamcze
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Zazamcze
296. Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin.
297. Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci napowietrznej elektroenergetycznej nN 0,4 kV w miejscowści Szczawin i Misiadla , gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci napowietrznej elektroenergetycznej nN 0,4 kV w miejscowości Szczawin i Misiadla , gm. Szczawin Kościelny.
298. Zgłoszenie budowy przyłącza kablowego nN 0,4 kV, przebudowy i budowy sieci napowietrznej elektroenergetycznej nN 0,4 kV w miejscowości Lwówek, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy przyłącza kablowego nN 0,4 kV, przebudowy i budowy sieci napowietrznej elektroenergetycznej nN 0,4 kV w miejscowości Lwówek, gm. Sanniki
299. Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej w Gostyninie przy ul. Polnej, Marcinkowskiego, Sosnowej i Kopernika.
Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej w Gostyninie przy ul. Polnej, Marcinkowskiego, Sosnowej i Kopernika
300. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej - linii kablowej nn w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn w miejscowości klusek, gm. Gostynin.
301. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w Gostyninie przy ul. Wspólnej
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Gostynin przy ul. Wspólnej.
302. Zgłoszenie budowy sieci (linii) napowietrznej elektroenergtycznej nN 0,4 kV, przebudowy napowietrznej sieci (linii) elektroenergtycznej nN-0,4 kV, demontaż (rozbiórka) sieci (elektroenergetycznej nN 0
Zgłoszenie budowy sieci (linii) napowietrznej elektroenergetycznej sieci (linii) elektroenergetycznej niskiego napięcia nN - 0,4 kV, demontaż (rozbiórka) sieci (linii) elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia nN - 0,4 kV, budowa kablowych przyłączy elektroenergetycznych niskiego napięcia nN-0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Mysłownia Nowa, gm. Gostynin
303. Zgłoszenie budowy sieci kananlizacji sanitarnej w miejscowosci Gorzewo, ul. Kruk, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzewo, ul. Kruk, gm. Gostynin
304. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowym w miejscowosci Kazimierzów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
305. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej-linii kablowej w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej-linii kablowej w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
306. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej niskiego napięcia do 1 kV w miejscowosci Kazimierzów, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
307. Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci nn 0,4 kV w tym przyłącze i szafka pomiarowa w miejscowości Wólka Niska, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci nn 0,4 kV w tym przyłącza i szafka pomiarowa w miejscowości Wólka Niska, gm. Sanniki
308. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej-linii kablowej w miejscowosci Helenów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn w celu zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
309. Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej nn i budowy sieci elektroenergtycznej - linii kablowej w miejscowści Gorzewo, gm. Gostynin.
Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej nn i budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn w celu zasilenia zespołu budynków mieszkalnych w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
310. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 wraz z szafką pomiarową w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin.
311. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV z szafką pomiarową na działce nr ewid. 6347/12 do zasilania przepompowni ściekó w Gostyninie przy ul. Kolonia.
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową na działce nr 6347/12 do zasilania przepompowni ścieków w Gostyninie ul. Kolonia.
312. Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV, budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, rozbiórka napowietrznej sieci niskeigo napięcia
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV, budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, rozbiórka napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Józefków, gm. Gostynin.
313. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN63 mm w Gostyninie przy ul. Polskeigo Czerwonego Krzyża
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN63 mm w
314. Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV, budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, rozbiórki napowietrznej sieci niskiego napięcia
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV, budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, rozbiórki napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV w m. Józefków, gm. Gostynin
315. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 mPa) z rur PE DN63 mm w Gostyninie przy ul. Wojska Polskeigo i Dmowskiego
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 mPa) z rur PE DN63 mm w Gostyninie przy ul. Wojska Polskeigo i Dmowskiego
316. Zgłoszenie budowy sieci (linii) elektroenergtycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej.
Zgłoszenie budowy sieci (linii) elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej.
317. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowosci Krzywie, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do działki nr ewid. 378/3 oraz przebudowa słupa linii napowietrznej niskiego napięcia w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin.
318. Zgłoszenie przebudowy sieci (linii) napowietrznej nN 0,4 kV, demontaż sieci (linii) niskeigo napięcia 0,4 kV budowa sici (linii) napowietrznej niskeigo napięcia nN 0,4 kV w miejscowości Pieryszew i Do
Zgłoszenie przebudowy sieci (linii) napowietrznej niskiego napięcia nN 0,4 kV, demontaż sieci (linii) niskiego napięcia nN 0,4 kV, budowa sieci (linii) napowietrznej niskiego napięcia nN 0,4 kV w miejscowości Pieryszew i Dobrów, gm. Szczawin Ko9ścielny.
319. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Miałkówek, gm.Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową na działkach nr ewid. 92/4, 92/19 w celu zasilenia działki nr ewid. 92/19 w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin.
320. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC wraz z odgałęzieniami bocznymi DN 160 PVC oraz sieci wodociągowej HDPE DN 110 w Gostyninie przy ul. Marcinkowskeigo, Sienkiewicza
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC wraz z odgałęzieniami bocznymi DN 160 PVC oraz sieci wodociągowej HDPE DN110 w Gostyninie przy ul. Marcinkowskiego, Sienkiewicza.
321. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin.
zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej-linii kablowej w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin.
322. Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergtycznej niskeigo napięcia nN-0,4 kV ze złączem kablowow-pomiarowym w miejscowości Krubin, gm. Sanniki.
Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergtycznej niskeigo napięcia nN-0,4 kV ze złączem kablowow-pomiarowym w miejscowości Krubin, gm. Sanniki.
323. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPA) z rur PE DN 63 mm w Gostyninie przy ul. Żeromskiego
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPA) z rur PE DN 63 mm w Gostyninie przy ul. Żeromskiego.
324. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Kiełpieniec, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci (linii) elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w miejscowości Kiełpieniec, gm. Gostynin.
325. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości miałkówek, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin.
326. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej w miejscowości Lubikó, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - przebudowy sieci nn i budowy linii kablowej w celu zasilenia budynku rekreacyjnego w miejscowości Lubików,gm. Sanniki
327. Zgłoszenie budowy sieci kablowej w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin.
328. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Gostynin, ul. Ziejkowa
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Gostynin, ul. Ziejkowa
329. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin.
330. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowosci Leśniewice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Leśniewice, gm. Gostynin.
331. Zgłoszenie budowy sieci kablwoej elektroenergtycznej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Płockeij
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w celu zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz demontaż przyłącza napowietrznego elektroenergetycznej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Płockiej
332. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowosci Legarda, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
333. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości stefanów i Rogożewek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Stefanów i Rogożewek, gm. Gostynin.
334. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nN w Gostyninie przy ul. 18-go stycznia i Nałkowskiej.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN w Gostyninie przy ul. 18-go Stycznia i Nałkowskiej.
335. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej nn - linii kablowej i linii napowietrznej w miejscowości Podgóze, gm. Gostynin.
zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn-linii kablowej i linii napowietrznej w celu zasilenia budynku gospodarczego w miejscowości Podgórze, gm. Gostynin.
336. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Langenfeld
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w celu zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Gostyninie przy ul. Langenfeld.
337. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn do 1 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
338. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Płockiej
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w celu zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Gostyninie przy ul. Płockiej.
339. Zgłoszeniebudowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV w miejscowości Baby Górne, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w celu zasiania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 100 w miejscowości Baby Górne, gm. Gostynin
340. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia działek 345/2, 345/3, 345/4,345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12 w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
341. Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
342. Zgłoszeenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w Gostyninie
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w Gostyninie.
343. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV w miejscowości Klusek, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w celu zasilania obiektu rekreacyjnego w miejscowości Klusek, gm. Gostynin.
344. Zgłoszenie przebudowy sieci (LINII) napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4 kV, budowy sieci (LINII) napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4 kV w m. Pieryszew i Dobrów
Zgłoszenie przebudowy sieci (LINII) napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4 kV, budowy sieci (LINII) napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4 kV w m. Pieryszew i Dobrów, gm. Szczawin Kościelny
345. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kościelnej w Gostyninie.
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kościelnej w Gostyninie
346. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej oraz przebudowy stacji trafo
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej oraz przebudowy stacji trafo w m. Gorzewo, gm. Gostynin
347. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie, ul. Marcinkowskiego
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie, ul. Marcinkowskiego
348. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie, ul. Kutnowska
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie, ul. Kutnowska
349. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej 0,4kV w Gostyninie przy ul. Hubalczyków.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Hubalczyków.
350. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Osada, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Osada, gm. Gostynin.
351. Zgłoszenie rozbudowy linii napowietrznej 0,4 kV i budowy przyłącza kablowego 0,4 kV w miejscowości Wrząca, gm. Gostynin.
Zgłoszenie rozbudowy linii napowietrznej 0,4 kV i budowy przyłącza kablowego 0,4 kV w miejscowości Wrząca, gm. Gostynin
352. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci nn 0,4 kv wraz zez złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Gorzewo, mg. Gostynin.
353. Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Swoboda, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia nN-0,4 kV, demontażu napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia nN 0,4 kV, przebudowy przyłącza napowietrznego niskiego napięcia nN - 0,4 kV w miejscowości Swoboda, gm. Szczawin Kościelny
354. Zgłoszenie budowy linii elektroenergtycznej kablowej nn w miejscowosci Kazimierzów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej kablowej linii nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin.
355. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej oraz przebudowa linii napowietrznej w miejscowosci Osada, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linie kablowe nn w celu zasilenia budynków na działkach 56/2, 56/3, 56/4, 59/3 i w kompleksie działek 44/x oraz przebudowa linii napowietrznej nn w miejscowości Osada, gm. Gostynin.
356. Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 136/2 w miejscowości Nagodów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 136/2 w miejscowości Nagodów, gm. Gostynin
357. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowym-zasilanie budynku mieszkalnego-wielorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej.
358. Zgłoszenie budowy linii elektroenergtycznej kablowej nn w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin.
359. Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego
Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
360. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Budy Suserskie, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Budy Suserskie, gm. Szczawin Kościelny
361. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV w miejscowści Bierzewice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Bierzewice , gm. Gostynin.
362. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
363. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejsowości Helenów, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Helenów, gm. Szczawin Kościelny
364. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
365. Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego
Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego w miejscowości Szczawin Kościelny przy ul. Parkowej 2.
366. Zgłoszneie budowy sieci kablowej nN w Gostyninie
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nN-0,4 kV ze złączem kablowym w Gostyninie
367. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kv w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
368. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sanniki przy ul. Wólczyńskeij
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w miejscowości Sanniki przy ul. Wólczyńskiej.
369. Zgłoszenie budowy linii kablowej w Sannikach przy ul. Warszawskiej 191
Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV oraz złączy kablowych w Sannikach przy ul. Warszawskiej 191.
370. Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie
Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie.
371. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin.
372. Zgłoszenie budowy odcinka sieci gazowej śreniego ciśnienia w ul. Kutnowskiejw Gostyninie
Zgłoszenie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Kutnowskiej w Gostyninie.
373. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej przy ul. Krasickeigo oraz zielonej w Gostyninie.
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gostyninie przy ul. Krasickiego oraz Zielonej.
374. Zgłoszenie budowy sieci kablwoej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Moiałkówek, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci kablwoej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Moiałkówek, gm. Gostynin
375. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w meijscowosci Kazimierzów, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn w celu zasilenia obiektów rekreacyjnych w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin.
376. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn do 1kV wraz ze złaczem kablowo-pomiarowym w Gostyninie.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w Gostyninie
377. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w meijscowości Czarnów, gm. Pacyna
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii napowietrznej nn stacji T740694 w miejscowości Czarnów, gm. Pacyna
378. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w meijscowości Dobrów, gm. szczawin kościelny
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej- linii kablowej nn w celu zasilenia zespołu działek w miejscowości Dobrów, gm. Szczawin Kościelny.
379. Zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złaczem kablowo-pomiarowym w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złaczem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
380. Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV w miejscowości Wrząca, gm. Gostynin.
Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV w miejscowości Wrząca, gm. Gostynin.
381. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gostyninie.
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w obrębie ul. Kolonia w Gostyninie.
382. Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Hubalczyków w Gostyninie
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Hubalczyków w Gostyninie.
383. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Antoninów gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Antoninów gm. Gostynin
384. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kVoraz złącz kablowo-pomiarowych, przebudowa stacji trafo w miejscowości Gorzewo gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych dla zasilenia zespołu działek 70/X, przebudowa stacji trafo w miejscowości Gorzewo gm. Gostynin
385. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Gostynin ul. Płocka
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Gostynin ul. Płocka
386. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej z odcinkami sieci bocznych w Gostyninie ul. Krasickiego i ul. Zielona.
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej z odcinkami sieci bocznych w Gostyninie ul. Krasickiego i ul. Zielona.
387. Zgłoszenie budowy wraz z rozbiórką sieci energetycznej nn-0,4 kV, przebudowa sieci energetycznej nn-0,4 kV, budowa wraz z rozbiórką przyłączy napowietrznych nn-0,4 kV w miejscowości Solec i Budy Kozic
Zgłoszenie budowy wraz z rozbiórką sieci energetycznej nn-0,4 kV, przebudowa sieci energetycznej nn-0,4 kV, budowa wraz z rozbiórką przyłączy napowietrznych nn-0,4 kV w miejscowości Solec i Budy Kozickie gm. Gostynin
388. Zgłoszenie rozbiórki i budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Sierakówek gm. Gostynin
Zgłoszenie rozbiórki i budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia działki nr 54/2 położonej w miejscowości Sierakówek gm. Gostynin
389. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Lucień gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Lucień gm. Gostynin
390. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Budy Kozickie, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Budy Kozickie, gm. Gostynin.
391. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie ul. Górna, ul. Dybanka
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie ul. Górna, ul. Dybanka
392. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z ze złączami kablowymi w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
393. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej nn 0,4 kv w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin.
394. Zgłoszenie rozbiórki oraz budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV, rozbióki oraz budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w Gostyninie
Zgłoszenie rozbiórki oraz budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV, rozbiórki oraz budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w Gostyninie.
395. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN63 w Gostyninie przy ul. Makulińskiego
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego cienienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN63 w Gostyninie przy ul. Makulińskiego
396. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4 kV w Gostyninie ul. Kolonia
Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowymi oraz szafkami pomiarowymi w celu zasilenia budynku mieszkalnego w Gostyninie przy ul. Kolonia.
397. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nN w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnch w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nN w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnch w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
398. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej sieci kablowej nn, złączy kablowych, złączy kablowo-pomiarowych w Gostyninie przy ul. Kopernika
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej sieci kablowej nn, złączy kablowych, złączy kablowo-pomiarowych w Gostyninie przy ul. Kopernika.
399. Zgłoszenie budowy/wykonania robót budowlanych: Napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia nN-0,4 kV w Sannikach
Zgłoszenie budowy/wykonania robót budowlanych: Napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia nN-0,4 kV w Sannikach
400. Zgłoszenie budowy/wykonania robót budowlanych: Napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia , kablowa sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy/wykonania robót budowlanych: Napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia , kablowa sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
401. Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci nN-0,4 kV, budowy kablowej sieci nN-0,4 kV w miejscowości Szczawin Kościelny, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci nN-0,4 kV, budowy kablowej sieci nN-0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Szczawin Kościelny, gm. Szczawin Kościelny
402. Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn, po istniejącej trasie w zakresie przewodów i słupów, budowy sieci elektroenergetycznej nn w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn, po istniejącej trasie w zakresie przewodów i słupów, budowy sieci elektroenergetycznej nn w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
403. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablwoej nN oraz przebudowa linii napowietrznej nN w celu zasilenia myjni samochodowej w miejscowości Gostynin, ul. 18 Stycznia
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nN oraz przebudowa linii napowietrznej nN w celu zasilenia myjni samochodowej w miejscowości Gostynin, ul. 18 Stycznia
404. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablwoej nN w Gostyninie przy ul. Rynek
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej -linii kablowej nN w Gostyninie ul. Rynek.
405. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gostyninie przy ul. Krasickiego i ul. Zielonej.
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gostyninie przy ul. Krasickiego i ul. Zielonej.
406. Zgłoszenie budowy sieci kablwoej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
407. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii kablowej nn wraz ze złączami w celu zasilenia dz. nr 123 w miejscowosci Lwówek, gm. Sanniki oraz demontaż linii napowietrznej nn w obrębie Lwó
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii kablowej nn wraz ze złączami w celu zasilenia dz. nr 123 w miejscowosci Lwówek, gm. Sanniki oraz demontaż linii napowietrznej nn w obrębie Lwówek, gm. Sanniki
408. Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej napowietrznej sieci niskiego napięcia, budowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napięcia, budowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napi
Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej napowietrznej sieci niskiego napięcia, budowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napięcia, budowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napięcia, budowa elektroenergetycznych przyłączy kablowych niskiego napięcia, budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia, rozbiórka elektroenergetycznej napowietrznej sieci niskiego napięcia w miejscowości Emilianów, gm. Gostynin.
409. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Białe , gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Białe, gm. Gostynin
410. Zgłoszenie przebudowy oraz budowy sieci elektroenergetycznej - linii napowietrznej nn dla stacji T740693 "Czarnów Kąty" w miejscowości Czarnów, gm. Pacyna
Zgłoszenie przebudowy oraz budowy sieci elektroenergetycznej - linii napowietrznej nn dla stacji T740693 "Czarnów Kąty" w miejscowości Czarnów, gm. Pacyna
411. Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przebudowa i budowa sieci napowietrznej 0,4kV w miejscowości Belno i Niecki, gm. Gostynin.
Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przebudowa i budowa sieci napowietrznej 0,4kV w miejscowości Belno i Niecki, gm. Gostynin.
412. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej oświetleniowej nN-0,4 kV dla oświetlenia odcinka drogi w miejscowości Gorzewo - Kruk, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej oświetleniowej nN-0,4 kV dla oświetlenia odcinka drogi w miejscowości Gorzewo - Kruk, gm. Gostynin
413. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nN-0,4 kV oraz złączy kablowych w Gostyninie przy ul. Ziejkowej. Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nN-0,4 kV oraz złączy kablowych w Gostyninie przy ul. Ziejkowej. Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn
414. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci SN 15 kV, budowy elektroenergetycznej sieci nn 0,4 kV oraz szafek kablowo-pomiarowych w miejscowości Kozice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci SN 15 kV, budowy elektroenergetycznej sieci nn 0,4 kV oraz szafek kablowo-pomiarowych w miejscowości Kozice, gm. Gostynin
415. Zgłoszenie budowy sieci w obrębie ul. Kolejowej w miejscowości Gostynin. Rozbudowa, modernizacja urządzeń i obiektów infrastruktury wodociągowej w m. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci w obrębie ul. Kolejowej w miejscowości Gostynin. Rozbudowa, modernizacja urządzeń i obiektów infrastruktury wodociągowej w m. Gostynin
416. Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Ruszków wraz z budową przyłączy wodociągowych, Ruszków, gm. Gostynin.
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Ruszków wraz z budową przyłączy wodociągowych, Ruszków, gm. Gostynin.

Ilość odwiedzin: 9901
Nazwa dokumentu: Zgłoszenia
Podmiot udostępniający: Administrator
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-07-02 14:43:54
Data udostępnienia informacji: 2015-07-02 14:43:54
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-02 14:44:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner