logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
 ZARZĄD POWIATU
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
plus Pracownicy jednostek
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
plus Przetargi
plus Komunikaty
plus Ogłoszenia o naborze
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
minus Sprawozdanie z konsultacji społecznych
minus Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 PRAWO BUDOWLANE
minus Zgłoszenia
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej w Kazimierzowie
   plus Zgłoszenie linii energetycznej w Zuzinowie
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej w Białotarsku
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej w miejscowości Tuliska
   plus Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej w Miałkówku
   plus Zgłoszenie budowy linii kablowej w Gostyninie przy ul. HDK
   plus Zgłoszenie budowy linii kablowej w Szczawinku
   plus Zgłoszenie budowy linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV w Zuzinowie gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii nn z przyłączami w Skrzeszewach
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej i napowietrznej w Kazimierzowie
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Legardzie.
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV w Marianowie Lucieńskim
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV w Marianowie Lucieńskim
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Gorzewie
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Gorzewie
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Antoninów gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej: linii kablowej w miejscowości Lisica, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej kablowej linii nn ze złaczami; Szczawinek, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy linii napowietrznej w Zuzinowie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV
   plus Zgłoszenie rozbudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej nn w miejscowosci Antoninów
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej miejscowości Działy i Lubików
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej oraz napowietrznej nn 0.4kV i przebudowy sieci energetycznej napowietrznej w miejscowości Kazimierzów
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej linni nn-0,4kV w miejscowości Skrzeszewy
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie
   plus Zgłsszenie przebudowy linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z budową sieci kablowej, przebudowa przyłączy w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Stefanów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Lucieński gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci w Gorzewie, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznejw miejscowości Lucień, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nn-0,4 kV w miejscowości Marianów Lucieński, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej napowietrznej nN-0,4 kV w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej w miejscowości Józefków gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii kaablowej nN w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Lucieński gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Wólka gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej w miejscowości Krzymów, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie rozbudowy sieci w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci nn w Biezrzewicach, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie przebudowy sieci el-en 0,4 kV, budowy przyłącza kablowego. Budowa linii kablowejnn i złączy w miejscowści Choinek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci w Sannikach
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w miejscowości Budy Lucieńskie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Osada, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Huta Nowa, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pomarzaki, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skrzany i Halinów , gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej w miejscowości Baby Górne, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci el.-en: linii kablowej nN-0,4 kV i złączy kablowych w Gostyninie4 przy ul. Targowej
   plus Zgłoszenie budowy sieci w miejscowosci Czyżew, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci napowietrznej w miejscowości Rybie, gm. Pacyna
   plus zgłoszenie budowy sieci NN w miejscowosci Krzywie gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci NN w miejscowoąści Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenegetycznej: linii kablowej w miejscowości Białe, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowosći Czyzew, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscoowści Helenów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w Gąbinie
   plus Zgłoszenie budowy sieci (linii0 kablowej w miejscowosci Zaborów Stary, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowosci Gulewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy odcinak sieci wodociągowej w miejscowosci Pomarzanki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia w miejscowości Swoboda, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowosci Gostynin przy ul. Zazamcze
   plus Zgłoszenie rozbudowy istniejącej elektroenergetycznej sieci (linii) niskiego napięcia w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej i kablowej sieci w miejscowści Klusek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie rozbudowy istniejącej elektroenergetycznej kablowej sieci nn 0,4 kV w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci nn w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Białe, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłaczami w Gostyninie przy ul. Kochanowskiego.
   plus Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci (linii) oraz budowy kablowej linii w miejscowości Mocarzewo i Sanniki, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia 0,4 kV, budowy napowietrznej sieci (linii) nn 0,4kV w miejscowości Marianów Sierakowski, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Sokołów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej seici (linii) nn, elektroenergetycznej kablowej sieci (linii) nn w miejscowosci Kiełpieniec i Osowia, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Zaborów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Kozice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV w miejscowści Jaworek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej i budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowści Mysłownia Nowa, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszeniebudowy sieci eletroenergetycznej: linii kablowej nN0,4 kV i złaćza pomiarowego w miejscowosći Szczawin Borowy Kolonia, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN-0,4 kV w miejscowosć Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nn i budowy elektroenergetycznej kablowej sieci nn w miejscowości Mniszek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w miejscowości Aleksandrynów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowści Rakowiec, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektreonergetycznej w miejscowości Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie przebudowy oraz budowy elektroenergetycznej sieci 0,4 kV w miejscowosci Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowści Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Polesie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) niskiego napięcia nN - 0,4 kV w miejscowości Wólka, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
   minus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działek 106/x i 104/x, demontaż sieci napowietrznej w Miałkówku gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy sieci napowietrznej nN 0.4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Nagodów gm. Gostynin
   plus Zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sieraków, gm.Gostynin
   minus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin.
   minus Zgłoszenie budowy sieci nn w miejscowosci Skoki, gm.Gostynin
   minus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Gorzeow Kolonia, gm. Szczawin Kościelny
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Zawiadomienia o wszczęciu postepowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego
 Zawiadomienie - Pismo Syndyka
A A A


PRAWO BUDOWLANE > Zgłoszenia

Spis dokumentów:
1. Zgłoszenie sieci energetycznej
Sieć energetyczna kablowa NN-0,4 kV, Gorzewo gm. Gostynin
2. Zgłoszenie sieci energetycznej
Sieć elektroenergetyczna nN-0,4 kV, Białe gm. Gostynin
3. Zgłoszenie sieci energetycznej
Sieć energetyczna kablowa nn-0,4 kV, Gorzewo gm. Gostynin
4. Zgłoszenie sieci energetycznej
Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV, Białe, gm. Gostynin, dz. nr ewid. 153/47, 153/60 do 153/65
5. Zgłoszenie sieci energetycznej
Sieć elektroenergetyczna kablowa nN oraz złącze kablowo-pomiarowe do działki nr ewid. 143/4, Bielawy, gm. Gostynin
6. Zgłoszenie sieci energetycznej
Sieć energetyczna napowietrzna nn-0,4 kV izolowana oraz przyłącze kablowe do dz. nr ewid. 136, Krzywie, gm. Gostynin
7. Zgłoszenie sieci energetycznej
Sieć energetyczna kablowa nn-0,4kV zasilająca zespół działek 101/X oraz zespół działek 105/X, Białe gm. Gostynin
8. Zgłoszenie sieci energetycznej
sieć elektroenergetyczna kablowa dla zasilania działek 102/4, 102/5, 102/7, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 103/10; Miałkówek, gm. Gostynin.
9. Zgłoszenie sieci energetycznej w Kazimierzowie
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn-0,4kV zasilająca budynek mieszkalny na działkach 82/5, 82/6, 82/7, 82/8 w Kazimierzowie gm. Gostynin.
10. Zgłoszenie linii energetycznej w Zuzinowie
Zgłoszenie napowietrznej linii niskiego napięcia z przyłączem kablowym oraz ze złączem kablowo-pomiarowym,Zuzinów gm.Gostynin.
11. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej w Białotarsku
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Białotarsk, gm. Gostynin
12. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej w miejscowości Tuliska
Sieć elektroenergetyczna kablowa nN z szafkami pomiarowymi, przyłącze kablowe nN z szafką pomiarową w miejscowości Tuliska gm. Szczawin Kościelny
13. Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego
Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego wraz ze zmianą geometrii dachu w Gostyninie przy ul. Makulińskiego
14. Zgłoszenie budowy sieci kablowej w Miałkówku
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej dla zasilenia działki w Miałkówku, gm. Gostynin
15. Zgłoszenie budowy linii kablowej w Gostyninie przy ul. HDK
Zgłoszenie budowy linii kablowej wraz ze złączami w Gostyninie przy ul. HDK.
16. Zgłoszenie budowy linii kablowej w Szczawinku
Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w Szczawinku, gm. Szczawin Kościelny
17. Zgłoszenie budowy linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV w Zuzinowie gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV, przebudowa linii napowietrznej, demontaż linii napowietrznej dla zasilania działek 108/21, 112/4 113/1, 113/2 w miejscowości Zuzinów gm. Gostynin
18. Zgłoszenie budowy linii nn z przyłączami w Skrzeszewach
Zgłoszenie budowy napowietrznej linii niskiego napięcia z przyłączami napowietrznymi oraz szafkami naściennymi dla zasilania budynków w miejscowości Skrzeszewy gm. Pacyna
19. Zgłoszenie budowy sieci kablowej i napowietrznej w Kazimierzowie
Zgłoszenie sieci energetycznej kablowej i napowietrznej 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ewid. 73/X, 74/X oraz 80/X, Kazimierzów gm. Gostynin.
20. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Legardzie.
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny na działkach 89/9, 89/10 Legarda gm. Gostynin
21. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV w Marianowie Lucieńskim
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr ewid. 103/1, Marianów Lucieński, gm. Gostynin.
22. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
23. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV w Marianowie Lucieńskim
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr ewid. 103/1, Marianów Lucieński, gm. Gostynin.
24. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Gorzewie
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn - 0,4 kV w Gorzewie gm. Gostynin.
25. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Gorzewie
Zgłoszenie sieci energetycznej kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
26. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Antoninów gm. Gostynin
Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN 0,4 kV i kablowe szafki pomiarowe w miejscowości Antoninów gm. Gostynin.
27. Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej: linii kablowej w miejscowości Lisica, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN-0,4 kV i złączy pomiarowych w miejscowości Lisica gm. Gostynin.
28. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej kablowej linii nn ze złaczami; Szczawinek, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w Szczawinku, gm. Szczawin Kościelny
29. Zgłoszenie budowy linii napowietrznej w Zuzinowie, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy linii napowietrznej wraz z przyłączem napowietrznym w Zuzinowie, gm. Gostynin
30. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Gorzewie gm. Gostynin.
31. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Kazimierzów gm. Gostynin.
32. Zgłoszenie rozbudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej nn w miejscowosci Antoninów
Zgłoszenie rozbudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej nn; Antoninów, gm. Gostynin
33. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gorzewie gm. Gostynin
34. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej miejscowości Działy i Lubików
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Działy i Lubików gm. Sanniki
35. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej oraz napowietrznej nn 0.4kV i przebudowy sieci energetycznej napowietrznej w miejscowości Kazimierzów
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn-0.4kV zasilającej budynki mieszkalne jednorodzinne na działkach 73/X, 74/X oraz 80/X, budowa sieci energetycznej napowietrznej nn-0.4kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach 80/X i przebudowy sieci energetycznej napowietrznej na dz. 77 i 79 w miejscowości Kazimierzów gm. Gostynin
36. Zgłoszenie budowy napowietrznej linni nn-0,4kV w miejscowości Skrzeszewy
Zgłoszenie budowy napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV z napowietrznymi przyłączami oraz naściennymi szafkami pomiarowymi w miejscowości Skrzeszewy gm. Pacyna
37. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie
Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z budową sieci kablowej w Gostyninie.
38. Zgłsszenie przebudowy linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z budową sieci kablowej, przebudowa przyłączy w Gostyninie
Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z budową sieci kablowej, przebudowa przyłączy w Gostyninie.
39. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Stefanów, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Stefanów gm. Gostynin.
40. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Lucieński gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Lucieński gm. Gostynin.
41. Zgłoszenie budowy sieci w Gorzewie, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn- 0,4 kV w Gorzewie, gm. Gostynin.
42. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Budy Kozickie, gm. Gostynin.
43. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznejw miejscowości Lucień, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, linii napowietrznej nn 0,4 kV z przyłączami kablowymi nn 0,4 kV oraz złączy kablowych z szafką pomiarową w miejscowości Lucień, gm. Gostynin.
44. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nn-0,4 kV w miejscowości Marianów Lucieński, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn-0,4 kV zasilająca budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Marianów Lucieński, gm. Gostynin
45. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w miejscowości Białe, gm. Gostynin.
46. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej napowietrznej nN-0,4 kV w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej napowietrznej nN-0,4 kV. Budowa przyłącza kablowego. Przebudowa sieci energetycznej napowietrznej nN-0,4 kV w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
47. Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej w miejscowości Józefków gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia, elektroenergetycznego przyłącza kablowego ze złączem kablowo-pomiarowym i przyłącza napowietrznego z szafką pomiarową naścienną oraz wymiana przyłączy napowietrznych w miejscowości Józefków gm. Gostynin
48. Zgłoszenie budowy linii kaablowej nN w Gostyninie
Zgłoszenie budowy linii kablowej nN wraz z szafką pomiarową w Gostyninie.
49. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Lucieński gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej d90 PVC-U w miejscowości Marianów Lucieński, gm. Gostynin
50. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Wólka gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w miejscowości Wólka gm. Sanniki
51. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej w miejscowości Krzymów, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Krzymów, gm. Szczawin Kościelny.
52. Zgłoszenie rozbudowy sieci w Gostyninie
Zgłoszenie rozbudowy elektroenergetycznej kablowej sieci nn w Gostyninie przy ul. Langenfeld.
53. Zgłoszenie budowy kablowej sieci nn w Biezrzewicach, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy kablowej sieci nn ze złączem kablowo-pomiarowym w Bierzewicach, gm. Gostynin.
54. Zgłoszenie przebudowy sieci el-en 0,4 kV, budowy przyłącza kablowego. Budowa linii kablowejnn i złączy w miejscowści Choinek, gm. Gostynin.
Zgłoszenie przebudowy sieci el.-en 0,4 kV, budowy przyłącza kablowego dla zasilania w energię elektryczną dz. nr 16/3 w miejscowości Choinek, gm. Gostynin. budowa linii kablowej nn i złączy kablowo-pomiarowych
55. Zgłoszenie budowy sieci w Sannikach
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN - 0,4 kV zasilają budynek wielorodzinny.
56. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w miejscowości Budy Lucieńskie, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Budy Lucieńskie, gm. Gostynin.
57. Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Osada, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci en kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Osada, gm. Gostynin.
58. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie.
59. Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Legarda gm. Gostynin.
60. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Huta Nowa, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości huta nowa, gm. Gostynin.
61. Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pomarzaki, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pomarzanki, gm. Gostynin 90PVC
62. Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skrzany i Halinów , gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej 90 PVC, 63 PE w miejscowości Skrzany i Halinów, gm. Gostynin.
63. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej w miejscowości Baby Górne, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN- 0,4 kV i złącza pomiarowego w miejscowości Baby Górne, gm. Gostynin.
64. Zgłoszenie budowy sieci el.-en: linii kablowej nN-0,4 kV i złączy kablowych w Gostyninie4 przy ul. Targowej
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN 0,4 kV i złącz kablowych w Gostyninie przy ul. Targowej.
65. Zgłoszenie budowy sieci w miejscowosci Czyżew, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN: linii napowietrznej nN, przyłącza kablowego nN oraz złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Czyżew, gm. Sanniki
66. Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci napowietrznej w miejscowości Rybie, gm. Pacyna
Zgłoszenie przebudowy sieci (linii) napowietrznej nN w zakresie wymainy przewodów, słupów i przyłącza napowietrznego nN oraz budowy sieic (linii) napowietrznej nN w celu zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Rybie, gm. Pacyna.
67. zgłoszenie budowy sieci NN w miejscowosci Krzywie gm. Gostynin
zgłoszenie budowy sieci NN i złącz pomiarowych w miejscowości Krzywie gm. Gostynin
68. Zgłoszenie budowy kablowej sieci NN w miejscowoąści Pacyna
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej kablowej sieci (linii) niskiego napięcia z szafką pomiarową w celu zasilania w energię elektryczną działki nr 101/1 w miejscowości Pacyna.
69. Zgłoszenie budowy sieci elektroenegetycznej: linii kablowej w miejscowości Białe, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN-0,4 kV i złącza pomiarowego w miejscowości Białe, gm. Gostynin
70. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowosći Czyzew, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN: linii napowietrznej nN, przyłaćza kablowego nN oraz złącza kablowo-pomiaropwego w miejscowości Czyżew, gm. Sanniki
71. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscoowści Helenów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy odcinków sieci wodociągowej fi 90 PVC w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
72. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
73. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w Gąbinie
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr ewid. 442/4, 443/6, 443/3, 443/4 w Gąbinie ul. Rogatki Czermińskie
74. Zgłoszenie budowy sieci (linii0 kablowej w miejscowosci Zaborów Stary, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej) wraz ze złączem kablowym w miejscowości Zaborów Stary, gm. Gostynin
75. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowosci Gulewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Gulewo, gm. Gostynin.
76. Zgłoszenie budowy odcinak sieci wodociągowej w miejscowosci Pomarzanki, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pomarzanki, gm. Gostynin
77. Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia w miejscowości Swoboda, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia-0,4 kV w miejscowości Swoboda, Gm. Szczawin Kościelny
78. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowosci Gostynin przy ul. Zazamcze
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w Gostyninie przy ul. Zazamcze.
79. Zgłoszenie rozbudowy istniejącej elektroenergetycznej sieci (linii) niskiego napięcia w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie rozbudowy istniejącej elektroenergetycznej kablowej sieci (linii) niskiego napięcia nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
80. Zgłoszenie budowy napowietrznej i kablowej sieci w miejscowści Klusek, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy napowietrznej i kablowej sieci w miejscowości Klusek, gm. Gostynin.
81. Zgłoszenie rozbudowy istniejącej elektroenergetycznej kablowej sieci nn 0,4 kV w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
Zgłoszenie rozbudowy istniejącej elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
82. Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci nn w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci nn oraz przyłączy kablowych wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Helenów, m. Gostynin
83. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Białe, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV w miejscowości Białe, gm. Gostynin
84. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłaczami w Gostyninie przy ul. Kochanowskiego.
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami w Gostyninie przy ul. Kochanowskiego.
85. Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci (linii) oraz budowy kablowej linii w miejscowości Mocarzewo i Sanniki, gm. Sanniki
Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci (linii) w zakresie wymiany przewodów, słupów i przyłączy napowietrznych, przebudowy kablowej sieci (linii) niskiego napięcia w zakresie wymiany kabla oraz budowy kablowej linii ze złączami kablowo-pomiarowymi i przyłącza kablowego ze złączem kablowo-pomiarowym i przyłącza kablowego ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Mocarzewo i Sanniki, gm. Sanniki.
86. Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia 0,4 kV, budowy napowietrznej sieci (linii) nn 0,4kV w miejscowości Marianów Sierakowski, gm. Gostynin
Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci(linii) niskiego napięcia 0,4kV w zakresie wymiany przewodów i słupów oraz przyłączy napowietrznych w istniejących miejscach, budowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia-0,4 kV i budowy przyłączy kablowych ze złączami kablowo - pomiarowymi w miejscowości Marianów Sierakowski, gm. Gostynin
87. Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Sokołów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nN w miejscowości Sokołów, gm, Gostynin.
88. Zgłoszenie budowy napowietrznej seici (linii) nn, elektroenergetycznej kablowej sieci (linii) nn w miejscowosci Kiełpieniec i Osowia, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) nn ze złączami kablowo-pomiarowymi, przyłączy kablowych ze złączami kablowo-pomiarowymi oraz przebudowa napowietrznej sieci (linii) nn w zakresie wymiany przewodów i słupów w miejscowości Kiełpieniec, gm. Gostynin i Osowia, gm. Szczawin Kościelny.
89. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Zaborów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV w miejscowości Zaborów, gm. Gostynin.
90. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Kozice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym ww miejscowości Kozice, gm. Gostynin
91. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV w miejscowści Jaworek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Jaworek, gm. Gostynin
92. Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilenia budynku mieszkalnego w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
93. Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej i budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowści Mysłownia Nowa, gm. Gostynin
Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej sieci kablowej napowietrznej 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Mysłownia Nowa, gm. Gostynin
94. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, linii kablowej nN-0,4 kV z przyłączami kablowymi nN-0,4 kV złącza kablowe z szafką pomiarową oraz przebudowa słupa w istniejącej linii napowietrznej nN-0,4 kV w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin.
95. Zgłoszeniebudowy sieci eletroenergetycznej: linii kablowej nN0,4 kV i złaćza pomiarowego w miejscowosći Szczawin Borowy Kolonia, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej i złącza pomiarowego w miejscowości Szczawin Borowy Kolonia, gm. Szczawin Kościelny.
96. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN-0,4 kV w miejscowosć Antoninów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN-0,4 kV i złączy pomiarowych w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
97. Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nn i budowy elektroenergetycznej kablowej sieci nn w miejscowości Mniszek, gm. Gostynin
Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci (linii) nn w zakresie podwieszenia dodatkowego przewodu oraz budowa elektroenergetycznej kablowej sieci (linii) nn ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Mniszek, gm. Gostynin
98. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV i złącz kablowych w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin.
99. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w miejscowości Aleksandrynów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV i złącza kablowego z szafka pomiarową w miejscowości Aleksandrynów, gm. Gostynin
100. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowści Rakowiec, gm. Pacyna
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Rakowiec, gm. Pacyna
101. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy sieci: linii kablowej nN-0,4 kV i złącza pomiarowego w miejscowości Szczawin Kościelny, gm. Szczawin Kościelny
102. Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
103. Zgłoszenie budowy sieci elektreonergetycznej w miejscowości Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Szczawin Kościelny, gm. Szczawin Kościelny
104. Zgłoszenie przebudowy oraz budowy elektroenergetycznej sieci 0,4 kV w miejscowosci Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie przebudowy oraz budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
105. Zgłoszenie budowy napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowści Klusek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, ze stacją S4-1110 w miejscowości Klusek, Gostynin.
106. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Polesie, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Polesie, gm. Gostynin
107. Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) niskiego napięcia nN - 0,4 kV w miejscowości Wólka, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy kablowej sieci niskiego napięcia ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Wólka Niska, gm. Sanniki
108. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego w miejscowości Antoninów, m. Gostynin
109. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działek 106/x i 104/x, demontaż sieci napowietrznej w Miałkówku gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działek 106/x i 104/x, demontaż sieci napowietrznej w Miałkówku gm. Gostynin
110. Zgłoszenie przebudowy sieci napowietrznej nN 0.4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Nagodów gm. Gostynin
Zgłoszenie przebudowy sieci napowietrznej nN 0.4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Nagodów gm. Gostynin
111. Zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sieraków, gm.Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Sieraków, gm. Gostynin
112. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN - 0,4 kV i złącz pomiarowych w miejscowości Antoninów, gm.Gostynin.
113. Zgłoszenie budowy sieci nn w miejscowosci Skoki, gm.Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Skoki, gm. Gostynin
114. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Gorzeow Kolonia, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Gorzewo Kolonia, gm. Szczawin Kościelny

Ilość odwiedzin: 2899
Nazwa dokumentu: Zgłoszenia
Podmiot udostępniający: Administrator
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-07-02 14:43:54
Data udostępnienia informacji: 2015-07-02 14:43:54
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-02 14:44:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner