logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Działalność Lobbingowa
minus Konta bankowe Starostwa Powiatowego
 ZARZĄD POWIATU
minus Skład Zarządu
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
minus Interpelacje
minus Transmisja Sesji
minus Dyżury - Przewodnicząca Rady Powiatu
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
plus Pracownicy jednostek
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
plus Komunikaty
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o naborze
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
minus Sprawozdanie z konsultacji społecznych
plus Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
minus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
minus Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
plus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus EDUKACJA PRAWNA
minus Lista szkół, które otrzymały w 2018r. dotację w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 PRAWO BUDOWLANE
plus Zgłoszenia
minus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
   minus Wniosek o pozwolenie na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę 7 budynków inwentarskich
   minus Wniosek o pozwolenie na przebudowę dróg wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budowę kanalizacji deszczowej
   minus Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę budynku kurnika do chowu kur niosek reprodukcyjnych
   minus Wniosek o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę 9 elektrowni wiatrowych
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę trzech elektrowni wiatrowych
   minus Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę 4 budynków inwentarskich w miejscowości Keniew gm. Gostynin
   minus Wniosek o pozwolenie na rozbudowę budynku hali produkcyjnej
   minus Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zaborów Stary, Sokołów iSokołów PGR gmina Gostynin.
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącąw miejscowości Osmolin gm. Sanniki
   minus Budowa czterech budynków inwentarskich miejscowości Sieraków gm. Gostynin
   minus Budowa dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych w miejscowości Sieraków, gm. Gostynin.
   minus Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rakowiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rakowiec gmina Pacyna
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego w miejscowości Leśniewice gm. Gostynin
   minus Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
   minus Wniosek o pozowlenie na budowę dwóch budynków inwentarskich w miejscowości Skrzany, gm. Gostynin
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę stacji paliw płynnych i myjni kontenerowej wraz z infrastrukturą, w tym instalacji gazowej
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę 3 budynków inwentarskich w miejscowości Kozice, gm. Gostynin.
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Zawiadomienia o wszczęciu postepowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
minus Informuje się, że osobą wyznaczoną przez Starostę Gostynińskiego, która zajmuje się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, telef
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Klauzula informacyjna
A A A


Spis dokumentów:
1. Wniosek o pozwolenie na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczawin Kościelny gm. Szczawin Kościelny
2. Wniosek o pozwolenie na budowę 7 budynków inwentarskich
7 budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych, wiaty, budynku gospodarczego, płyty gnojowej ze zbiornikiem ociekowym, 28 silosów na paszę, zbiornika przeciwpożarowego w m. Nowa Wieś, gm., Gostynin
3. Wniosek o pozwolenie na przebudowę dróg wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budowę kanalizacji deszczowej
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej, ul. Poprzecznej, ul. Żytniej, ul. Firmowej, ul. Bankowej, ul. Żabiej, ul. Jaśminowej, ul. Wschodniej, ul. Skrajnej, ul. Północnej
4. Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę budynku kurnika do chowu kur niosek reprodukcyjnych
Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę budynku kurnika do chowu kur niosek reprodukcyjnych (odchowalni kur reprodukcyjnych mięsnych) o obsadzie 19000 sztuk wraz z infrastrukturą, urządzeniami i obiektami w m-ści Sieraków gm. Gostynin
5. Wniosek o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Budowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem i zjazdami w miejscowości Sanniki (przedłużenie ulicy Poprzecznej)
6. Wniosek o pozwolenie na budowę 9 elektrowni wiatrowych
9 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą drogową, elektroenergetyczną i telekomunikacyjną w miejscowości Lwówek, Czyżew, Aleksandrów i Krubin gm. Sanniki.
7. Wniosek o pozwolenie na budowę trzech elektrowni wiatrowych
3 elektrownie wiatrowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokołów gm. Gostynin
8. Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę 4 budynków inwentarskich w miejscowości Keniew gm. Gostynin
Budowa 4 budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu indyków o obsadzie łącznej 39600 szt. z instalacjami doziemnymi, budynku agregatorowni, budynku kotłowni, komina, silosów na paszę AGOS 20 ton – 8 szt., szamba szczelnego, utwardzenia terenu, miejsc postojowych, ogrodzenia, instalacji zbiornikowej: zbiornik na gaz o pojemności 6,4 m3 , przyłącze gazowe, ściana oddzielenia przeciwpożarowego w miejscowości Kleniew, gm. Gostynin.
9. Wniosek o pozwolenie na rozbudowę budynku hali produkcyjnej
Wniosek o pozwolenie na rozbudowa budynku hali produkcyjnej „Dubimex” Zakład Produkcji Mięsa Sp. j. Zygmunt Dubielak; Gostynin, ul. Bierzewicka
10. Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zaborów Stary, Sokołów iSokołów PGR gmina Gostynin.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla wsi Zaborów Stary, Sokołów i części Sokołów PGR oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części wsi Sokołów gmina Gostynin - zmiana w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w części wsi Sokołów gmina Gostynin
11. Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącąw miejscowości Osmolin gm. Sanniki
Budowa budynku inwentarskiego do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osmolin gmina Sanniki
12. Budowa czterech budynków inwentarskich miejscowości Sieraków gm. Gostynin
Budowa czterech budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu kurcząt brojlerów z instalacjami doziemnymi oraz 12 szt. silosów na pasze Agromet S-20 w miejscowości Sieraków gm. Gostynin.
13. Budowa dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych w miejscowości Sieraków, gm. Gostynin.
Budowa dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych o obsadach maksymalnych 85 000 szt. i 103 000 szt. z instalacjami doziemnymi, silosami na paszę Agromet S-23 – 6 szt., zbiornikami na gaz o pojemności 6,4 m3 – 4 szt., ścianami oddzielenia pożarowego – 3 szt., szambem szczelnym, przebudową 3 zbiorników na gaz o pojemności 6,4 m3 w miejscowości Sieraków, gm. Gostynin.
14. Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rakowiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rakowiec gmina Pacyna
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rakowiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rakowiec gmina Pacyna
15. Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego w miejscowości Leśniewice gm. Gostynin
Budowa budynku inwentarskiego, silosów na paszę, zbiorników na gaz i szamb szczelnych w miejscowości Leśniewice gm. Gostynin
16. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Budowa dróg gminnych wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w miejscowości Sanniki
17. Wniosek o pozowlenie na budowę dwóch budynków inwentarskich w miejscowości Skrzany, gm. Gostynin
Budowa dwóch budynków inwentarskich, silosów na paszę, zbiorników na gaz i szamb szczelnych w miejscowości Skrzany, gm. Gostynin
18. Wniosek o pozwolenie na budowę stacji paliw płynnych i myjni kontenerowej wraz z infrastrukturą, w tym instalacji gazowej
Wniosek o pozwolenie na budowę stacji paliw płynnych i myjni kontenerowej wraz z infrastrukturą, w tym instalacji gazowej w miejscowości Gostynin przy ul. Płockiej 25
19. Wniosek o pozwolenie na budowę 3 budynków inwentarskich w miejscowości Kozice, gm. Gostynin.
Budowa 3 budynków inwentarskich, budynku gospodarczego, wagi , silosów na paszę AGROMET S-23-6 zt., szamb szczelnych- 4 szt., utwardzenia terenu, miejsc postojowych w miejscowości kozice, gm. Gostynin.
20. Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą
Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego chlewni rozrodu - etap 1 i etap 2 wraz z infrastrukturą w miejscowości Jastrzębia gmina Gostynin

Ilość odwiedzin: 5274
Nazwa dokumentu: Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Kopeć
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Kopeć
Osoba, która wprowadzała dane: Jarosław Kopeć
Data wytworzenia informacji: 2015-08-21 09:16:29
Data udostępnienia informacji: 2015-08-21 09:16:29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-18 14:56:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner