logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Działalność Lobbingowa
minus Konta bankowe Starostwa Powiatowego
 ZARZĄD POWIATU
minus Skład Zarządu
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
minus Interpelacje
minus Transmisja Sesji
minus Dyżury - Przewodnicząca Rady Powiatu
minus DEBATA nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego za 2021 r.
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
minus Pracownicy jednostek
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   minus Rok 2019
      minus Elżbieta Barbara Bugdał
      minus Danuta Solarska
      minus Paweł Warabieda
      minus Grażyna Witkowska
      minus Elżbieta Tyszkiewicz
      minus Agnieszka Żydowo
      minus Anna Augustyniak
      minus Anna Latoszek-Janicka
      minus Barbara Budner
      minus s. Bernadetta Agnieszka Pogorzelska
      minus Ewa Garstka
      minus Ewa Laskowska
      minus Izabela Ewa Sieradzka
      minus Joanna Łoska
      minus Dorota Migdalska
      minus Monika Kuźnicka
      minus Rafał Cicholc
      minus Wojciech Kiełbasa
      minus Alina Elżbieta Sommerfeld Wiśniewska
      minus Małgorzata Agnieszka Gostyńska
      minus Marlena Jabłońska
   plus Rok 2020
   plus Rok 2021
   plus Rok 2022
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
plus Komunikaty
plus Przetargi
plus Plany postępowań
plus Ogłoszenia o naborze
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
minus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
minus Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
plus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus EDUKACJA PRAWNA
minus Lista szkół, które otrzymały w 2018r. dotację w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
minus Debata nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego
minus Zawiadomienie i ogłoszenie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 42/3 poł. w Zaborowie Nowym
minus Zawiadomienie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 189 Sieraków
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
plus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
minus Informuje się, że osobą wyznaczoną przez Starostę Gostynińskiego, która zajmuje się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, telef
plus Zgłoszenia instalacji pól elektromagnetycznych
minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 PRAWO BUDOWLANE
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
plus Zgłoszenia
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Klauzula informacyjna
 DOSTĘPNOŚĆ
minus Deklaracja dostępności dla strony internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie
minus Raport o dostępności dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie
 Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 44/4,
A A A


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE > Pracownicy jednostek > Rok 2019

Spis dokumentów:
1. Elżbieta Barbara Bugdał
Pośrednik pracy, Powiatowy Urząd Pracy
2. Danuta Solarska
Pośrednik Pracy, Powiatowy Urząd Pracy
3. Paweł Warabieda
Kierownik, Zarząd Dróg Powiatowych
4. Grażyna Witkowska
p.o. Dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy
5. Elżbieta Tyszkiewicz
Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
6. Agnieszka Żydowo
Dyrektor - Domu dla Dzieci
7. Anna Augustyniak
Inspektor powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy
8. Anna Latoszek-Janicka
Dyrektor, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie
9. Barbara Budner
Zastępca Dyrektora, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
10. s. Bernadetta Agnieszka Pogorzelska
Dyrektor - Zespół Szkół Specjalnych w Mocarzewie, Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie
11. Ewa Garstka
Starszy Inspektor, Powiatowy Urząd Pracy
12. Ewa Laskowska
Kierownik, Powiatowy Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Gostyninie
13. Izabela Ewa Sieradzka
Dyrektor, Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie
14. Joanna Łoska
Dyrektor, Gimnazjum nr 3 Specjalne w Gostyninie
15. Dorota Migdalska
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyninie
16. Monika Kuźnicka
Dyrektor, Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
17. Rafał Cicholc
Dyrektor w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie
18. Wojciech Kiełbasa
Dyrektor - Gostynińskie Centrum Edukacyjne
19. Alina Elżbieta Sommerfeld Wiśniewska
P.O. Dyrektora - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
20. Małgorzata Agnieszka Gostyńska
Starszy Inspektor, Powiatowy Urząd Pracy
21. Marlena Jabłońska
Pośrednik Pracy, Powiatowy Urząd Pracy

Ilość odwiedzin: 2890
Nazwa dokumentu: Rok 2019
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2019-07-23 10:31:57
Data udostępnienia informacji: 2019-07-23 10:31:57
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-23 10:36:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner