logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Działalność Lobbingowa
minus Konta bankowe Starostwa Powiatowego
 ZARZĄD POWIATU
minus Skład Zarządu
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
minus Interpelacje
minus Transmisja Sesji
minus Dyżury - Przewodnicząca Rady Powiatu
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
plus Pracownicy jednostek
plus Pracownicy Starostwa
 Zawiadomienie
plus Komunikaty
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o naborze
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
minus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
minus Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
plus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus EDUKACJA PRAWNA
minus Lista szkół, które otrzymały w 2018r. dotację w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
minus Debata nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego
minus Zawiadomienie i ogłoszenie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 42/3 poł. w Zaborowie Nowym
minus Zawiadomienie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 189 Sieraków
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
   minus Obwieszczenie - " EXDROB" S.A.
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wsczęciu postepowania adminitarcyjnego pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wsczęciu postepowania adminitarcyjnego pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wsczęciu postepowania adminitarcyjnego pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wsczęciu postepowania adminitarcyjnego pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
   minus Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego
   minus Zawiadomienie o wsczęciu postepowania adminitarcyjnego pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wsczęciu postepowania adminitarcyjnego pozwolenie wodnoprawne
   minus Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego
   plus zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus Obiweszczenie Starosty Gostynińskiego
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozowlenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postaepowaniu administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus obwieszczenie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   plus zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozowlenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie ZZ w Łowiczu
   minus obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie ZZ ww Włocławku
   minus obwieszczenie o przedłużeniu czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
   minus obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie ZZ w Łowiczu
   minus obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie
   minus obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie ZZ w Łowiczu
   minus obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie
   minus obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie ZZ we Włocławku
   minus obwieszczenie o odwołaniu od decyzji Dyrektora RZGW w Warszawie
   minus obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie ZZ w Łowiczu
   minus obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie
   minus obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
      minus Obiweszczenie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania pozwolenia wodnoprawnego przez PGW WP Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu
   minus Obiweszczenie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania pozwolenia wodnoprawnego przez PGW WP Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu
   minus Obiewszczenie Prezesa Państwoowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
   minus decyzja - pozwolenie wodnoprawne
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego w sparwie wydania pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obwieszenie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego w sparwie wydania pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obiweszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenie wodnoprawne
   minus Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenie wodnoprawne
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
   minus Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej - pozwolenie wodnoprawne
   minus obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzilejakącej pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sparwie wydania pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegogo w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
plus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
minus Informuje się, że osobą wyznaczoną przez Starostę Gostynińskiego, która zajmuje się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, telef
plus Zgłoszenia instalacji pól elektromagnetycznych
minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 PRAWO BUDOWLANE
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
plus Zgłoszenia
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Klauzula informacyjna
 DOSTĘPNOŚĆ
minus Deklaracja dostępności dla strony internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie
minus Raport o dostępności dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie
 Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 44/4,
A A A


Spis dokumentów:
1. Obiweszczenie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania pozwolenia wodnoprawnego przez PGW WP Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej, usługę wodną polegającą na poborze wody podziemnej z utworów czwartorzędowych ujęciem położonym w Sannikach na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 53/2, obręb 0001 oraz na częściowe wygaszenie decyzji Starosty Gostynińskiego z dnia 28 października 2013roku, znak RL.6341.33.2013.AW udzielającej Gminie Sanniki pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci otworu studziennego nr 3B oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego ze studni głębinowych nr 3b i 2a w punkcie II.2a dotyczącym poboru wód podziemnych.

Załączniki do pobrania: 2020-06-16 11:57:41 - Obwieszczenie WA.ZUZ.5.421.3.548.2019.BM (348.61 kB)

Ilość odwiedzin: 532
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
Skrócony opis: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej, usługę wodną polegającą na poborze wody podziemnej z utworów czwartorzędowych ujęciem położonym w Sannikach na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 53/2, obręb 0001 oraz na częściowe wygaszenie decyzji Starosty Gostynińskiego z dnia 28 października 2013roku, znak RL.6341.33.2013.AW udzielającej Gminie Sanniki pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci otworu studziennego nr 3B oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego ze studni głębinowych nr 3b i 2a w punkcie II.2a dotyczącym poboru wód podziemnych.
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Wiliński
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Wiliński
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Wiliński
Data wytworzenia informacji: 2020-06-16 11:55:29
Data udostępnienia informacji: 2020-06-16 11:55:29
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-16 11:57:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner