logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Działalność Lobbingowa
minus Konta bankowe Starostwa Powiatowego
 ZARZĄD POWIATU
minus Skład Zarządu
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
minus Interpelacje
minus Transmisja Sesji
minus Dyżury - Przewodnicząca Rady Powiatu
minus DEBATA nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego za 2021 r.
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
minus Pracownicy jednostek
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   minus Rok 2020
      minus Agnieszka Żydowo
      minus Anna Latoszek-Janicka
      minus Bernadetta Pogorzelska
      minus Danuta Słowikowska
      minus Dorota Migdalska
      minus Elżbieta Bugdał
      minus Elżbieta Tyszkiewicz
      minus Grażyna Witkowska
      minus Izabela Sieradzka
      minus Joanna Łoska
      minus Michał Bury
      minus Paweł Warabieda
      minus Przemysław Łykowski
      minus Rafał Cicholc
      minus Wojciech Kiełbasa
      minus Anna Augustyniak
      minus Barbara Budner
      minus Ewa Garstka
      minus Ewa Laskowska
      minus Małgorzata Gostyńska
      minus Monika Kuźnicka
      minus Grzegorz Orzeł
      minus Elżbieta Sielaczek
   plus Rok 2021
   plus Rok 2022
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
plus Komunikaty
plus Przetargi
plus Plany postępowań
plus Ogłoszenia o naborze
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
minus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
minus Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
plus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus EDUKACJA PRAWNA
minus Lista szkół, które otrzymały w 2018r. dotację w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
minus Debata nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego
minus Zawiadomienie i ogłoszenie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 42/3 poł. w Zaborowie Nowym
minus Zawiadomienie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 189 Sieraków
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
plus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
minus Informuje się, że osobą wyznaczoną przez Starostę Gostynińskiego, która zajmuje się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, telef
plus Zgłoszenia instalacji pól elektromagnetycznych
minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 PRAWO BUDOWLANE
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
plus Zgłoszenia
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Klauzula informacyjna
 DOSTĘPNOŚĆ
minus Deklaracja dostępności dla strony internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie
minus Raport o dostępności dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie
 Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 44/4,
A A A


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE > Pracownicy jednostek > Rok 2020

Spis dokumentów:
1. Agnieszka Żydowo
Dyrektor - Domu dla Dzieci
2. Anna Latoszek-Janicka
Dyrektor, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie
3. Bernadetta Pogorzelska
s. Bernadetta Agnieszka Pogorzelska Dyrektor - Zespół Szkół Specjalnych w Mocarzewie, Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie
4. Danuta Słowikowska
Pośrednik Pracy, Powiatowy Urząd Pracy
5. Dorota Migdalska
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyninie
6. Elżbieta Bugdał
Pośrednik pracy, Powiatowy Urząd Pracy
7. Elżbieta Tyszkiewicz
Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
8. Grażyna Witkowska
Zastępca Dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy
9. Izabela Sieradzka
Dyrektor, Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie
10. Joanna Łoska
Dyrektor, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II
11. Michał Bury
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
12. Paweł Warabieda
Kierownik, Zarząd Dróg Powiatowych
13. Przemysław Łykowski
Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Bratoszewo" w Gostyninie
14. Rafał Cicholc
Dyrektor w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie
15. Wojciech Kiełbasa
Dyrektor - Gostynińskie Centrum Edukacyjne
16. Anna Augustyniak
Inspektor powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy
17. Barbara Budner
Zastępca Dyrektora, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
18. Ewa Garstka
Starszy Inspektor, Powiatowy Urząd Pracy
19. Ewa Laskowska
Kierownik, Powiatowy Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Gostyninie
20. Małgorzata Gostyńska
Starszy Inspektor, Powiatowy Urząd Pracy
21. Monika Kuźnicka
Dyrektor, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie
22. Grzegorz Orzeł
Kierownik Powiatowego zespołu obsługi ekonomicznej szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w Gostyninie
23. Elżbieta Sielaczek
Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy

Ilość odwiedzin: 2327
Nazwa dokumentu: Rok 2020
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2020-08-25 13:03:17
Data udostępnienia informacji: 2020-08-25 13:03:17
Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-25 13:04:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner