logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Działalność Lobbingowa
minus Konta bankowe Starostwa Powiatowego
 ZARZĄD POWIATU
minus Skład Zarządu
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
minus Interpelacje
minus Transmisja Sesji
minus Dyżury - Przewodnicząca Rady Powiatu
minus DEBATA nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego za 2021 r.
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
minus Pracownicy jednostek
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   plus Rok 2020
   minus Rok 2021
      minus Monika Kuźnicka
      minus Bernadetta Pogorzelska
      minus Wojciech Kiełbasa
      minus Rafał Cicholc
      minus Dorota Migdalska
      minus Anna Latoszek-Janicka
      minus Grażyna Witkowska
      minus Elżbieta Tyszkiewicz
      minus Izabela Sieradzka
      minus Paweł Warabieda
      minus Przemysław Łykowski
      minus Elżbieta Sielaczek
      minus Joanna Łoska
      minus Wanda Janina Halama
      minus Barbara Budner
      minus Anna Augustyniak
      minus Ewa Garstka
      minus Małgorzata Gostyńska
      minus Agnieszka Żydowo
      minus Danuta Słowikowska
      minus Elżbieta Bugdał
      minus Grzegorz Orzeł
      minus Michał Bury
      minus Agnieszka Murzydło
      minus Przemysław Łykowski
   plus Rok 2022
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
plus Komunikaty
plus Przetargi
plus Plany postępowań
plus Ogłoszenia o naborze
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
minus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
minus Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
plus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus EDUKACJA PRAWNA
minus Lista szkół, które otrzymały w 2018r. dotację w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
minus Debata nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego
minus Zawiadomienie i ogłoszenie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 42/3 poł. w Zaborowie Nowym
minus Zawiadomienie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 189 Sieraków
minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o nieuregulowanym stanie prawnym dz. 186 Pacyna
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
plus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
minus Informuje się, że osobą wyznaczoną przez Starostę Gostynińskiego, która zajmuje się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, telef
plus Zgłoszenia instalacji pól elektromagnetycznych
minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 PRAWO BUDOWLANE
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
plus Zgłoszenia
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Klauzula informacyjna
 DOSTĘPNOŚĆ
minus Deklaracja dostępności dla strony internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie
minus Raport o dostępności dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie
 Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 44/4,
A A A


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE > Pracownicy jednostek > Rok 2021

Spis dokumentów:
1. Monika Kuźnicka
Dyrektor, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie
2. Bernadetta Pogorzelska
s. Bernadetta Agnieszka Pogorzelska Dyrektor - Zespół Szkół Specjalnych w Mocarzewie, Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie
3. Wojciech Kiełbasa
Dyrektor - Gostynińskie Centrum Edukacyjne
4. Rafał Cicholc
Dyrektor w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie
5. Dorota Migdalska
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyninie
6. Anna Latoszek-Janicka
Dyrektor, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie
7. Grażyna Witkowska
Zastępca Dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy
8. Elżbieta Tyszkiewicz
Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
9. Izabela Sieradzka
Dyrektor, Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie
10. Paweł Warabieda
Kierownik, Zarząd Dróg Powiatowych
11. Przemysław Łykowski
Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Bratoszewo" w Gostyninie
12. Elżbieta Sielaczek
Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy
13. Joanna Łoska
Dyrektor, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II
14. Wanda Janina Halama
Pośrednik Pracy - Stażysta ,Powiatowy Urząd Pracy
15. Barbara Budner
Zastępca Dyrektora, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
16. Anna Augustyniak
Inspektor powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy
17. Ewa Garstka
Starszy Inspektor, Powiatowy Urząd Pracy
18. Małgorzata Gostyńska
Starszy Inspektor, Powiatowy Urząd Pracy
19. Agnieszka Żydowo
Dyrektor - Domu dla Dzieci
20. Danuta Słowikowska
Pośrednik Pracy, Powiatowy Urząd Pracy
21. Elżbieta Bugdał
Pośrednik pracy, Powiatowy Urząd Pracy
22. Grzegorz Orzeł
Kierownik Powiatowego zespołu obsługi ekonomicznej szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w Gostyninie
23. Michał Bury
Dyrektor - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
24. Agnieszka Murzydło
Zastępca Dyrektora - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
25. Przemysław Łykowski
Dyrektor - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gostyninie "Bratoszewo"

Ilość odwiedzin: 1861
Nazwa dokumentu: Rok 2021
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Rogalski
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Rogalski
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Rogalski
Data wytworzenia informacji: 2021-08-10 09:14:41
Data udostępnienia informacji: 2021-08-10 09:14:41
Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-10 09:23:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner