logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Działalność Lobbingowa
minus Konta bankowe Starostwa Powiatowego
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
minus Interpelacje
 ZARZĄD POWIATU
minus Skład Zarządu
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
plus Pracownicy jednostek
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
minus Przetargi
plus Komunikaty
plus Ogłoszenia o naborze
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
minus Sprawozdanie z konsultacji społecznych
plus Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
minus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
minus Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
plus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus EDUKACJA PRAWNA
minus Lista szkół, które otrzymały w 2018r. dotację w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 PRAWO BUDOWLANE
plus Zgłoszenia
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Zawiadomienia o wszczęciu postepowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Klauzula informacyjna
A A A


OGŁOSZENIA > Przetargi

Spis dokumentów:
1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu cząstkowego dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej
2. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż rębaka do gałęzi marki teknamotor skorpion 120 sd
3. Ogłaszenie o sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Gaśno, gmina Gostynin
4. Ogłoszenie o sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Legarda, gmina Gostynin
5. Ogłoszenie o sprzedaży zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Jastrzębia, gmina Gostynin
6. Zawiadomienie o wyniku postępowania - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
7. Ogłoszenie o przetargu - "Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu
8. Informacja o wyniku przetargu nieruchomościści położonej w obrębie Gaśno, gmina Gostynin
9. Informacja o wyniku przetargu nieruchomościści położonej w Legardzie, gmina Gostynin
10. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości położonej w miejscowości Klusek
11. Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gaśno, gmina Gostynin
12. Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Jastrzębia gmina Gostynin
13. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni
14. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Remont elewacji budynku dworu na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie wpisanego wraz z pozostałością parku do rejestru za
15. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - modernizację drogi powiatowej Czermno - Stary Barcik
16. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomościści położonej w obrębie Gaśno, gmina Gostynin
17. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomościści położonej w obrębie Jastrzębia, gmina Gostynin
18. Zapraszenie do składania ofert cenowych w postępowaniu pn.: „Przegląd pięcioletni dróg powiatowych”
19. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi prawnicze
20. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gostynin
21. Ogłoszenie: sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Gostyninie
22. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż domku przewozowego (barakowóz)
23. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
24. Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Jastrzębia gmina Gostynin
25. Zawiadomienie o wyborze oferty na obsługę prawną
26. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - modernizację drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów -Krzywie -Górki o długości 500,00 m
27. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
28. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - modernizację drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów - Krzywie - Górki o długości 500,00 m
29. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 na obszar I i III
30. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w trybie bezpośredniego zawarcia umowy
31. Przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego
32. Obsługa Prawna Starostwa Powiatowego w Gostyninie
33. Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu cząstkowego dróg powiatowych nawierzchni bitumicznej w Powiecie Gostynińskim
34. Ogłoszenie o zamówieniu na remont i roboty budowlane obiektów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie
35. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
36. Przetarg nieograniczony na „Dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu w zakresie OC, AC, NNW"
37. Przetarg nieograniczony na przebudowę – modernizację drogi powiatowej dojazdowej nr 1401W odcinek Białe – Sendeń Duży
38. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km
39. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km
40. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec”
41. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie"
42. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec”
43. Przetarg nieograniczony na usługi: "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2016/2017"
44. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec”
45. Przetarg nieograniczony na usługi: "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 dla obszary nr II"
46. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie"
47. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu oraz na potrzeby Starostwa
48. Przetarg nieograniczony na - Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie
49. Przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego
50. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości poł. w Gostyninie przy ul. 3 Maja 45
51. Przetarg na Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 9000 m^2
52. Przetarg na Zmianę pokrycia dachowego na budynku administracyjnym przy ul. 3 Maja 43b w Gostyninie
53. Ogłoszenie o przetargu na zadanie - Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec
54. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie - Górki II przez wieś Górki II"
55. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W, w m. Solec i przebudowa drogi powiatowej 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II
56. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie z podziałem na częsci
57. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II przez wieś Górki II na dł. 1175,68 mb”
58. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1417W relacji Zaborów Stary – Gostynin”
59. Przebudowa drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice – Lucień
60. Remont nawierzchni odcinka drogi nr 1422W Gostynin – Skrzany – Nowa Wieś w km 3+000 - 4+000 (dł. odcinka 1,0 km / 5000 m2)
61. Przebudowa drogi powiatowej nr 1441W od drogi 577 Sanniki– Staropól
62. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Przebudowa drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice
63. Przetarg nieograniczony „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Gostynińskiego oraz podległych jednostek na lata 2017/2020” dotyczy ogłoszenia 581159-N-2017
64. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Przebudowa drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice
65. Przetarg nieograniczony „Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018"
66. Ogłoszenie "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 dla obszaru Nr II
Ogłoszenie o zamówieniu usługi "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 dla obszaru Nr II
67. Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego
"Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego"
68. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia - Pacyna, odcinek od drogi powiatowej nr 1457W w m. Gołas do drogi powiatowej nr 1436W w m. J
69. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin - Lipianki w miejscowości Choinek, Nagodów i Gostynin”
70. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie - Górki w m. Huta Nowa”
71. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Odnowa nawierzchni drogi 1456W Lwówek - Konstantynów”
72. Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej, odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice – Lucień.
Przebudowa drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej, odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice – Lucień.
73. Przetarg nieograniczony na remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000 m2
74. Przetarg nieograniczony na Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000 m2
75. Przetarg nieograniczony na zadanie: Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie
76. Ogłoszenie, którego przedmiotem jest zbycie będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Gostyninie samochodu służbowego marki Skoda 3U Superb 2.0 TDI
77. Zaproszenie do przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 miesięcy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Klusek nad jeziorem Białe
78. Zaproszenie do przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego - Gorzewo nad jeziorem Białe
79. Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Zaborów Nowy o dł. 620 m”
80. Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki - Gostynin o dł. ok. 600 m”
81. Przetarg nieograniczony na ,,Przebudowa drogi nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek”
82. Przetarg niograniczony na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1421W Reszki - Guzew w miejscowości Staw w gminie Szczawin Koscielny"
83. Przetarg nieograniczony na ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 6906 W Czermno - Stary Barcik"”
84. Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi nr 1416W na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice – Lucień oraz przebudowę drogi nr 1414W w związk
85. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie – etap
86. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki wraz z budową ogrodzenia do wysokości nie większ
87. Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego - Skoda 3U Superb 2.0 TDI 2008 r.
88. Przetarg - Zmiana konstrukcji dachu na części budynku internatu szkolnego w ramach I etapu zadania
89. Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki - Gostynin o dł. ok. 600 m”
90. Przetarg niograniczony na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1421W Reszki - Guzew w miejscowości Staw w gminie Szczawin Koscielny"
91. Przetarg nieograniczony na "Przebudowa drogi powiatowej nr 1443W Pacyna - Osmolin - do drogi 583 - etap I"
92. Przetarg na "Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 81 01* zgromadzonych przy ul. Ziejkowej 5 na działce 279/15"
93. Przetarg na "wykonanie inwentaryzacji punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy na terenie gminy Gostynin, powiat gostyniński, województwo mazowieckie"
94. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gorzewie, gmina Gostynin - nad Jeziorem Białym
95. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego
96. Przetag nieograniczony "Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kosciuszki przy ul 3 Maja 15 w Gostyninie - etap I"
97. Przetarg nieograniczony zmiana konstrukcji dachu na części budynku internatu szkolnego w ramach I etapu zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom s
98. Przetarg nieograniczony na "Wykonanie zastepcze usunięcia odpadów niebezpiecznych o kodzie 16801 zgromadzonych przy ul.Ziejkowej 5 na działce nr 279/15"
99. Przetarg nieograniczony na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1443W Pacyna - Osmolin do drogi 583- Etap I"
100. Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi Nr 1428W Stanisławów Skrzański - Mniszek "
101. Przetarg nieograniczony na "Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, wykonanie obróbek blacharskich i przemurowanie kominów budynku zlokalizowanego
102. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego
103. Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1443W Pacyna - Osmolin - do drogi 583 - etap I
104. Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa drogi nr 1422W Gostynin - Skrzany - Nowa Wieś - granica województwa"
105. Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa drogi nr 1428W Stanisławów Skrzański - Mniszek"
106. Zaproszenie do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na najem na okres 3 lat pomieszczeń garażowych, zlokalizowanych w budynku, położonym w Gostyninie
107. Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa drogi nr 1412W Sokołów - granica województwa w m. Niecki”
108. Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa drogi nr 1412W Sokołów - granica województwa w m. Niecki”
109. Ogłoszenie o przetargu pn.„Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego na działce nr ewid. 4238/4 przy ul. Polnej 39 w Gostyninie – etap I”
110. Ogłoszenie o przetargu pn. "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na 3 części"
111. Przetarg na "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019" z podziałem na 3 części
112. Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego
113. Przetarg nieograniczony " Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie, jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego, sygnalizacj
114. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku niezwiązanego z gruntem usytuowanego na działce numer 389/40, położonego w obrębie Gorzewo

Ilość odwiedzin: 59906
Nazwa dokumentu: Przetargi
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-02-10 12:18:14
Data udostępnienia informacji: 2015-02-10 12:18:14
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-10 12:18:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner