logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
 ZARZĄD POWIATU
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
plus Pracownicy jednostek
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
plus Przetargi
minus Komunikaty
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaży
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej.
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej - Sanniki dz. 697
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
   minus Zawiadomienie - okazanie granic Budy Kaleńskie nr 4
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w calu wznowienia przebiegu granic działeki
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w calu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek
   minus Zawiadomienie w związku z podziałem działki nr 405 w miejscowości Gorzewo
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości i utrwalenia punktów granicznych
   minus zawiadomienie o przyjęciu i okazaniu zainteresowanym stronom granic
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego, przeznaczonych do zamiany
   minus Ogłoszenie o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym Stanie Prawnym
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wydzierżawienia
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości we wsi Antoninów
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w obrębie Józefków gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w obrębie Strzałki gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w obrębie Reszki gm. Szczawin Kościelny
   minus Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie wydzierżawienia działki nr 3624/21 położonej w Gostyninie
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 119 położonej w obrębie Leśniewice gm. Gostynin
   minus Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rybne
   minus Zawiadomienie o czynnościach w celu przyjęcia przebiegu granic - Gostynin działka 1360
   minus Zawiadomienie o czynnościach w celu przyjęcia przebiegu granic - Strzałki działka 128
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 128 położonej obrębie Strzałki gm. Gostynin
   minus Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonej do wynajęcia na czas nieoznaczony
   minus Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonej do wynajęcia
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Górki Drugie dz.128/1 droga
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 382/5 położonej obrębie Gorzewo gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - Swoboda dz. 6, 8
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaży
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
   minus Decyzja zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rybne, gm. Gostynin (dz. 92/1 i 92/2)
   minus Zawiadomienia o przyjęciu i okazaniu zainteresowanym stronom granic (dz. nr 315, obręb Marianów Lucieński, gm. Gostynin)
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek w miejscowości Gorzewo Kolonia
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Sannikach
   minus Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 na terenie Powiatu Gostynińskiego
   minus Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gostynińskiego o przystąpieniu do nieodpłatnego zbycia 1.827 udziałów, co stanowi 13 % udziałów Powiatu Gostynińskiego
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
   minus Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.
plus Ogłoszenia o naborze
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
minus Sprawozdanie z konsultacji społecznych
minus Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 PRAWO BUDOWLANE
plus Zgłoszenia
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Zawiadomienia o wszczęciu postepowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego
A A A


OGŁOSZENIA > Komunikaty

Spis dokumentów:
1. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
2. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaży
3. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej.
4. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
5. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
6. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
7. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej - Sanniki dz. 697
8. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
9. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
10. Zawiadomienie - okazanie granic Budy Kaleńskie nr 4
11. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
12. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w calu wznowienia przebiegu granic działeki
13. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w calu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek
14. Zawiadomienie w związku z podziałem działki nr 405 w miejscowości Gorzewo
15. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości i utrwalenia punktów granicznych
16. zawiadomienie o przyjęciu i okazaniu zainteresowanym stronom granic
17. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego, przeznaczonych do zamiany
18. Ogłoszenie o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym Stanie Prawnym
19. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wydzierżawienia
20. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
21. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości we wsi Antoninów
22. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w obrębie Józefków gm. Gostynin
23. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w obrębie Strzałki gm. Gostynin
24. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w obrębie Reszki gm. Szczawin Kościelny
25. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie wydzierżawienia działki nr 3624/21 położonej w Gostyninie
26. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 119 położonej w obrębie Leśniewice gm. Gostynin
27. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rybne
28. Zawiadomienie o czynnościach w celu przyjęcia przebiegu granic - Gostynin działka 1360
29. Zawiadomienie o czynnościach w celu przyjęcia przebiegu granic - Strzałki działka 128
30. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 128 położonej obrębie Strzałki gm. Gostynin
31. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonej do wynajęcia na czas nieoznaczony
32. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonej do wynajęcia
33. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Górki Drugie dz.128/1 droga
34. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 382/5 położonej obrębie Gorzewo gm. Gostynin
35. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - Swoboda dz. 6, 8
36. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaży
37. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
38. Decyzja zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rybne, gm. Gostynin (dz. 92/1 i 92/2)
39. Zawiadomienia o przyjęciu i okazaniu zainteresowanym stronom granic (dz. nr 315, obręb Marianów Lucieński, gm. Gostynin)
40. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek w miejscowości Gorzewo Kolonia
41. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Sannikach
42. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 na terenie Powiatu Gostynińskiego
43. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gostynińskiego o przystąpieniu do nieodpłatnego zbycia 1.827 udziałów, co stanowi 13 % udziałów Powiatu Gostynińskiego
44. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
45. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.

Ilość odwiedzin: 7382
Nazwa dokumentu: Komunikaty
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-02-10 12:18:39
Data udostępnienia informacji: 2015-02-10 12:18:39
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-10 12:19:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner