logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Działalność Lobbingowa
minus Konta bankowe Starostwa Powiatowego
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
minus Interpelacje
 ZARZĄD POWIATU
minus Skład Zarządu
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
plus Pracownicy jednostek
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
plus Przetargi
minus Komunikaty
plus Ogłoszenia o naborze
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
minus Sprawozdanie z konsultacji społecznych
plus Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
minus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
minus Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
plus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus EDUKACJA PRAWNA
minus Lista szkół, które otrzymały w 2018r. dotację w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 PRAWO BUDOWLANE
plus Zgłoszenia
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Zawiadomienia o wszczęciu postepowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Klauzula informacyjna
A A A


OGŁOSZENIA > Komunikaty

Spis dokumentów:
1. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
2. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaży
3. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej.
4. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
5. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
6. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
7. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej - Sanniki dz. 697
8. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
9. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
10. Zawiadomienie - okazanie granic Budy Kaleńskie nr 4
11. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
12. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w calu wznowienia przebiegu granic działeki
13. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w calu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek
14. Zawiadomienie w związku z podziałem działki nr 405 w miejscowości Gorzewo
15. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości i utrwalenia punktów granicznych
16. zawiadomienie o przyjęciu i okazaniu zainteresowanym stronom granic
17. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego, przeznaczonych do zamiany
18. Ogłoszenie o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym Stanie Prawnym
19. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wydzierżawienia
20. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
21. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości we wsi Antoninów
22. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w obrębie Józefków gm. Gostynin
23. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w obrębie Strzałki gm. Gostynin
24. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w obrębie Reszki gm. Szczawin Kościelny
25. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie wydzierżawienia działki nr 3624/21 położonej w Gostyninie
26. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 119 położonej w obrębie Leśniewice gm. Gostynin
27. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rybne
28. Zawiadomienie o czynnościach w celu przyjęcia przebiegu granic - Gostynin działka 1360
29. Zawiadomienie o czynnościach w celu przyjęcia przebiegu granic - Strzałki działka 128
30. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 128 położonej obrębie Strzałki gm. Gostynin
31. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonej do wynajęcia na czas nieoznaczony
32. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonej do wynajęcia
33. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Górki Drugie dz.128/1 droga
34. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 382/5 położonej obrębie Gorzewo gm. Gostynin
35. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - Swoboda dz. 6, 8
36. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaży
37. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
38. Decyzja zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rybne, gm. Gostynin (dz. 92/1 i 92/2)
39. Zawiadomienia o przyjęciu i okazaniu zainteresowanym stronom granic (dz. nr 315, obręb Marianów Lucieński, gm. Gostynin)
40. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek w miejscowości Gorzewo Kolonia
41. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Sannikach
42. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 na terenie Powiatu Gostynińskiego
43. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gostynińskiego o przystąpieniu do nieodpłatnego zbycia 1.827 udziałów, co stanowi 13 % udziałów Powiatu Gostynińskiego
44. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
45. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.
46. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia nieruchomości za nieruchomość wspólnoty gruntowej wsi Pacyna gmina Pacyna
47. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia nieruchomości za nieruchomość wspólnoty gruntowej wsi Luszyn gmina Pacyna
48. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 miesięcy
49. Zawiadomienie - Pismo Syndyka
50. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
51. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Klusek, gmina Gostynin, dz. 368/4 o pow. 0,9807
52. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia i okazania przebiegu granic działek ewidencyjnych
53. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia i okazania przebiegu granic działek ewidencyjnych
54. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia przebiegu granic niecruchomości
55. Informacja o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w sprawie ustalenia nieruchomości za nieruchomość wspólnoty gruntowej wsi Luszyn gmina Pacyna
56. Przedłużenie postępowania w sprawie ustalenia nieruchomości za nieruchomość wspólnoty gruntowej wsi Luszyn gmina Pacyna
57. Przedłużenie postępowania w sprawie ustalenia nieruchomości za nieruchomość wspólnoty gruntowej wsi Pacyna gmina Pacyna
58. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic
59. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego okres do 3 lat
60. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
61. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic
62. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia i utrwalenia znaków granicznych nieruchomości
63. Decyzja ustalająca, że nieruchomość położona we wsi Luszyn, gmina Pacyna, zapisana w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w jednostce rejestrowej G.40
64. Decyzja ustalająca, że nieruchomość położona we wsi Pacyna gmina Pacyna zapisana w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w jednostce rejestrowej G.96
65. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
66. Jakość wody w Szpitalu w Gostyninie, ul. Zalesie1 - Komunikat PPIS w Gostyninie
67. Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ustalenie przebiegu granic oraz wyznaczenie punktów
68. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek (dz. nr 89/8, obręb Zaborów Stary, gmina Gostynin)
69. Ogłoszenie naboru ofert osób chętnych do pozyskiwania drewna z działki 389/35 i 389/40 w msc. Gorzewo-Kruk
70. Informacja o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Pacyna
71. Informacja o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Luszyn
72. Przetarg na sprzedaż majątku upadłego ELGO LIGHTING INDUSTRIES
73. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic dz. nr 11 Gorzewo
74. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat
75. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/ustalenia granic nieruchomości - działka nr 161 w obrębie Nagodów
76. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w obrębie Brzezia Gmina Sanniki
77. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r.
78. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic dz. nr 231/1 we wsi Klusek
79. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaży
80. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Misiadla, Gmina Szczawin Kościelny, oznaczonej jako dzia
81. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
82. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek EWIDENCYJNYCH
83. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - nr ewid. cz. dz. 396
84. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - nr ewid. cz. dz. 104
85. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych - Antoninów
86. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych - Niecki
87. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych - Osada
88. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych - Józefków
89. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Mysłownia Nowa
90. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia/wznowienia/wyznaczenie punktów granicznych działki
91. Decyzja stwierdzająca nabycie z dniem 1 stycznia 2016 r nieodpłatnie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego
Decyzja stwierdzająca nabycie z dniem 1 stycznia 2016 r nieodpłatnie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 3313/5 o powierzchni 0,1597 ha, położona w obrębie 0001 Gostynin
92. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych - Antoninów
93. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Zuzinowie
94. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Halinów
95. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Sieraków
96. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Krzywie
97. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Emilianowie
98. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Rębowie
99. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Jastrzębia
100. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Budach Kozickich
101. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Marianów Sierakowski
102. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Zaborów Stary
103. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Rybne
104. Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 179 w obrębie Luszyn gm. Pacyna
105. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działeki ewidencyjnej w Huta Nowa
106. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Lwówek
107. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
108. Informacje o przystąpieniu do prac związanych z realizacją modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie wybranych obrębów Gminy Gostynin
109. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Gorzewo
110. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Sanniki
111. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia znaków granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczena punktów granicznych działek ewid. - Klusek
112. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 miesięcy - Klusek
113. Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat - Gorzewo
114. Ogłoszenie o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Bolesławów
115. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Sanniki
116. Likwidacja Stowarzyszenia Zwykłego "Siła jest w Nas"
117. Likwidacja Uczniowskiego Klubu Sportowego "Olimpijczyk"
118. W sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępniienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Misiadla
119. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Pacyna
120. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Miałkówek
121. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia działka nr 31
122. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin działki oznaczonej numerem 31 w m. Misiadla
123. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 5 lat - Gorzewo
124. Zarząd Powiatu Gostynińskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń garażowych zlokalizowanych w budynku na działce numer 3624/5, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczony
125. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zapoznaniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji zobowiazującej do udostępnienia nieruchomości położonej w m. Misiadla, gm. Szczawin Kości
126. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o nowym terminie załatwienia sprawy wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości w m. Misiadla, dz. 31
127. Ogłoszenie dot. naboru ofert osób chętnych na zakup drewna opałowego
128. Zawiadomienie - ustalenie przebiegu granic Suserz dz. 67/2
129. Zawiadomienie - ustalenie przebiegu granic Miałkówek działka Nr 112
130. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki ewidencyjnej - Bierzewice 108/1, 108/2
131. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - Bierzewice
132. Decyzja o udostępnieniu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. 31, obręb Misiadla, gm. Szczawin Kościelny
133. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w
Na podstawie art. 114 ust. 4, art. 115 ust. 3 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Starosta Gostyniński zawiadamia, że z dniem 16 sierpnia 2018 r. zostaje wszczęte na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku postępowanie w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0005 Bolesławów, gmina Gostynin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 62 o pow. 0,0400 ha, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej i nie jest prowadzony zbiór dokumentów.
134. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - Gaśnio
135. Zawiadonienie o czynościach przyjęcia granic nieruchomości - Gaśno nr działki 278/1 i 279/5
136. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ws. ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Skrwy Lewej
137. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Kazimierzów
138. Standardy obsługi klienta i system monitorowania satysfakcji klienta
139. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obręb
140. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0005 Bo
141. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - obręb Klusek, gm. Gostynin
142. Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczoną do oddania w formie darowizny na rzecz Gminy Gostynin
143. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki ewidencyjnej - Rakowiec, dz. 47/2
144. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wraz z Ogłoszeniem - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
145. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zapoznaniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym , poło
146. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych - Stefanów, gm. Gostynin
147. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia i ustalenia przebiegu granic działek - Kaleń, gm. Szczawin Kościelny
148. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia znaków/punktów granicznych
149. Program Mieszkanie Plus
150. Zaproszenie do udziału w II przetargu ustnym nieograniczonym na najem na okres do 3 lat pomieszczeń garażowych
151. Decyzja Starosty Gostynińskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0005 Bolesławów, gmina Gostynin, oznaczonej jako działka ewidenc
Decyzja Starosty Gostynińskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0005 Bolesławów, gmina Gostynin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 62 o pow. 0,0400 ha.
152. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0010 Gaśno, gmina Gostynin, oznaczonej jako działka ewide
Na podstawie art. 124b oraz art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Starosta Gostyniński podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0010 Gaśno, gmina Gostynin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 27 o pow. 2,99 ha, Kw. PL1G/00013164/7, stanowiącej współwłasność Moniki Bończa-Tomaszewskiej, Andrzeja Sławomira Oświt, Macieja Cezarego Strójwąs, Grzegorza Antoniego Szulca, Rafała Bartłomieja Szulca, „Oświt” Spółka z o. o. z siedzibą w Piasecznie oraz Sławomira Jacka Strójwąs – zmarłego, po którym nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.
153. Starostwo Powiatowe w Gostyninie ogłasza nabór ofert osób chętnych na zakup drewna.
Drewno opałowe S4 gatunek dąb w wymiarze 2,00 m3. Cena detaliczna za 1 m3 wynosi 145,80 zł brutto. 2. Drewno opałowe S4 gatunek brzoza w wymiarze 0,91 m3. Cena detaliczna za 1 m3 wynosi 129,60 zł brutto. Sprzedaż drewna realizowana jest zgodnie z cennikiem detalicznej sprzedaży drewna pozyskanego z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 522/2018 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 13 lutego 2018 r. Przedmiotowe drewno złożone jest na działce o nr ew. 389/35, obręb geodezyjny Gorzewo, ul. Kruk naprzeciwko bloku nr 4. W celu zakupu drewna prosimy kontaktować się bezpośrednio z Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości ul. 3 Maja 43 b, 09-500 Gostynin, pokój nr 105 lub pod numerem telefonu: 24 235 85 08, 24 235 85 09.
154. Zawiadomienie w celu ustalenia/wznowienia przebiegu granic działek - Huta Nowa
155. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu działek ewidencyjnych - Kazimierzów
156. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - na dziłce nr 1097/4 w Gostyninie
157. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w calu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Miasto Gostynin

Ilość odwiedzin: 13629
Nazwa dokumentu: Komunikaty
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-02-10 12:18:39
Data udostępnienia informacji: 2015-02-10 12:18:39
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-10 12:19:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner