logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
 ZARZĄD POWIATU
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
plus Pracownicy jednostek
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
plus Przetargi
plus Komunikaty
minus Ogłoszenia o naborze
   minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy geodeta
   minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
   minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Sekretarz Powiatu
   minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
   minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Wydziale Organizacyjnym
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatu
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Dyrektora PCPR w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a
   minus Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej - Curie w Gostyninie"
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Domu dla Dzieci w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatu
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta w Wydziale Promocji i Rozwoju
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Geodeta
   minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyninie
   minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Wicedyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Organizacyjnym Referat Administracyjno-Gospodarczy
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatu
   minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Dróg i Transportu w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji, Referat Wydawania Uprawnień w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie
   plus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent Wydział Geodezji i Kartografii
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Promocji i Rozwoju
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Sekcji Technicznej Dróg i Mostów Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
minus Sprawozdanie z konsultacji społecznych
plus Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
minus Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r."
minus Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 usta
minus Likwidacja Stowarzyszenia Zwykłego "Siła jest w Nas"
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
minus Likwidacja Uczniowskiego Klubu Sportowego "Olimpijczyk"
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 PRAWO BUDOWLANE
plus Zgłoszenia
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Zawiadomienia o wszczęciu postepowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego
 Uchwała Nr 475/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
A A A


OGŁOSZENIA > Ogłoszenia o naborze

Spis dokumentów:
1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy geodeta
2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Sekretarz Powiatu
4. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji
5. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gostyninie
7. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie
8. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Wydziale Organizacyjnym
9. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie
10. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatu
11. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Dyrektora PCPR w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a
12. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej - Curie w Gostyninie"
13. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
14. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
15. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie
16. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Domu dla Dzieci w Gostyninie
17. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju
18. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie
19. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa
20. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatu
21. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie
22. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie
23. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta w Wydziale Promocji i Rozwoju
24. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Geodeta
25. Zarząd Powiatu Gostynińskiego Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyninie
26. Zarząd Powiatu Gostynińskiego Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie
27. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
28. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Wicedyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
29. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
30. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
31. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
32. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Organizacyjnym Referat Administracyjno-Gospodarczy
33. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatu
34. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin
35. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Dróg i Transportu w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
36. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin
37. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji, Referat Wydawania Uprawnień w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
38. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie
39. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie
40. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie
41. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent Wydział Geodezji i Kartografii
42. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Promocji i Rozwoju
43. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Sekcji Technicznej Dróg i Mostów Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie

Ilość odwiedzin: 35830
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia o naborze
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Jarosław Kopeć
Data wytworzenia informacji: 2015-02-10 12:19:39
Data udostępnienia informacji: 2015-02-10 12:19:39
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-01 11:18:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner