logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Działalność Lobbingowa
minus Konta bankowe Starostwa Powiatowego
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
minus Interpelacje
minus Transmisja Sesji
minus Dyżury - Przewodnicząca Rady Powiatu
 ZARZĄD POWIATU
minus Skład Zarządu
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
minus Pracownicy jednostek
   minus Rok 2015
      minus Anna Augustyniak
      minus Anna Banach-Latoszek
      minus Rafał Cicholc
      minus Ewa Garstka
      minus Klementyna Glinka
      minus Małgorzata Gostyńska
      minus Teresa Janecka
      minus Monika Kuźnicka
      minus Ewa Laskowska
      minus Joanna Łoska
      minus Dorota Migdalska
      minus Zofia Piotrowska
      minus Bernadetta Pogorzelska
      minus Andrzej Reder
      minus Izabela Sieradzka
      minus Hanna Subotowicz
      minus Elżbieta Tyszkiewicz
      minus Grażyna Witkowska
      minus Orzeł Grzegorz
      minus Elżbieta Kieszkowska Naczmańska
      minus Monika Kuźnicka
      minus Zofia Lucyna Piotrowska
      minus Uchwała Nr 179/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r.
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
plus Przetargi
plus Komunikaty
plus Ogłoszenia o naborze
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
minus Sprawozdanie z konsultacji społecznych
plus Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
minus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
minus Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
plus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus EDUKACJA PRAWNA
minus Lista szkół, które otrzymały w 2018r. dotację w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 PRAWO BUDOWLANE
plus Zgłoszenia
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Zawiadomienia o wszczęciu postepowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
minus Informuje się, że osobą wyznaczoną przez Starostę Gostynińskiego, która zajmuje się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, telef
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Klauzula informacyjna
A A A


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE > Pracownicy jednostek > Rok 2015

Spis dokumentów:
1. Anna Augustyniak
Referent w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie
2. Anna Banach-Latoszek
Dyrektor LO im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie
3. Rafał Cicholc
Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie
4. Ewa Garstka
Starszy inspektor Powiatowy w Powiatowym Urzędzie Pracy
5. Klementyna Glinka
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
6. Małgorzata Gostyńska
Starszy inspektor powiatowy w Powiatowym Urzędzie Pracy
7. Teresa Janecka
Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych
8. Monika Kuźnicka
p.o. Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych
9. Ewa Laskowska
Kierownik Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych
10. Joanna Łoska
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie
11. Dorota Migdalska
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyninie
12. Zofia Piotrowska
Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
13. Bernadetta Pogorzelska
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie
14. Andrzej Reder
Dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego
15. Izabela Sieradzka
Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie
16. Hanna Subotowicz
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie
17. Elżbieta Tyszkiewicz
Kierownik Działu Informacji Ewidencji i Świadczeń PUP w Gostyninie
18. Grażyna Witkowska
Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie
19. Orzeł Grzegorz
SP ZOZ Gostynin Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gostyninie
20. Elżbieta Kieszkowska Naczmańska
SP ZOZ Gostynin Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gostyninie
21. Monika Kuźnicka
Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
22. Zofia Lucyna Piotrowska
Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
23. Uchwała Nr 179/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego i przekazania go na Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego.

Ilość odwiedzin: 4432
Nazwa dokumentu: Rok 2015
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-02-10 12:27:46
Data udostępnienia informacji: 2015-02-10 12:27:46
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-10 12:29:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner