logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Działalność Lobbingowa
minus Konta bankowe Starostwa Powiatowego
 ZARZĄD POWIATU
minus Skład Zarządu
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
minus Interpelacje
minus Transmisja Sesji
minus Dyżury - Przewodnicząca Rady Powiatu
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
plus Pracownicy jednostek
plus Pracownicy Starostwa
 Zawiadomienie
plus Komunikaty
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o naborze
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
minus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
minus Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
plus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus EDUKACJA PRAWNA
minus Lista szkół, które otrzymały w 2018r. dotację w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
minus Debata nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego
minus Zawiadomienie i ogłoszenie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 42/3 poł. w Zaborowie Nowym
minus Zawiadomienie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 189 Sieraków
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
plus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
minus Informuje się, że osobą wyznaczoną przez Starostę Gostynińskiego, która zajmuje się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, telef
minus Zgłoszenia instalacji pól elektromagnetycznych
minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 PRAWO BUDOWLANE
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
plus Zgłoszenia
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Klauzula informacyjna
 DOSTĘPNOŚĆ
minus Deklaracja dostępności dla strony internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie
minus Raport o dostępności dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie
 Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 44/4,
A A A


Spis dokumentów:
1. Informacja o zmianie danych w instalcji wytwarzającej pole elktromagnetyczne
2. Informacja o zmianie danych w instalcji wytwarzającej pole elktromagnetyczne
3. Informacja o zmianie danych w instalcji wytwarzającej pole elktromagnetyczne
4. Informacja o zmianie danych w instalcji wytwarzającej pole elktromagnetyczne

5. Zgłoszenie instalalcji wytwarzającej pola elektromagnetyczne stacji bazowej telelfonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. GST3303D
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. GST3303D.
6. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
7. Informacja o zmianie danych w instalalcji wytwarzającej
8. Informacja o zmianie danych w instlalcji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
9. Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emsji
10. Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emsji
11. Aktualizacja danych dla zgłoszonej wcześniej instlalcji wytwarzającej pola elktromagnetyczne
12. Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emsji
13. Informacja o zmainie danych w zakresie wielkości i rodzaju emsji
14. Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emsji
15. Informacja o zmianie danych instlalcji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
16. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
17. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetycze
18. Informacja o zmianie w zakresie danych lub informacji dotyczących instlacji wytwarzających pole elktromagnetyczne
19. Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji
20. Zaświadczenie o barku podstaw do wniesienia sprzeciwu
21. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
22. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
23. Informacja o zmianie w zakresie danych instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne
24. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
25. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
26. Aktualizacja zgłoszenia instlacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
27. Zgłoszenie instlacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
28. Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
29. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
30. Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
31. Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
32. Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
33. Aktualizacja danych w instlacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Ilość odwiedzin: 1795
Nazwa dokumentu: Zgłoszenia instalacji pól elektromagnetycznych
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Dan
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Dan
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Dan
Data wytworzenia informacji: 2019-11-05 08:41:55
Data udostępnienia informacji: 2019-11-05 08:41:55
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-05 08:42:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner