Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Logo_kolor_CMYK.jpg (262 KB)

 

Zapisy online na nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie znajdują się pod adresem:
Zapisy online

Zapisy telefoniczne: 539 522 155.

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej:
ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6, Gostynin.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
edukacja prawna 2022 r.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
edukacja prawna 2023 r.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
edukacja prawna 2024 r.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Na terenie powiatu gostynińskiego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się osobiście w punkcie pomocy.

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, a zatem podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743 ze zm.). Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem: kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743 ze zm.).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu i potwierdzeniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2229
Podmiot udostępniający: BIP Powiat Gostyniński
Nazwa dokumentu: Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Edukacja Prawna
Skrócony opis: Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna na terenie powiatu gostynińskiego.
Osoba, która wytworzyła informację: Kamil Życiński
Osoba, która udostępnia informację: Kamil Życiński
Data wytworzenia informacji: 30.11.2022
Data udostępnienia informacji: 30.11.2022 12:45:25
Data ostatniej aktualizacji: 05.12.2023 10:21:41
Rejestr zmian